Etkinlikler

Doktora Öğrencimiz Müge Yılmaz'a, TÜBİTAK'ın Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Bursu

14 Ocak 2022

İletişim Bilimleri Doktora öğrencilerimizden Müge Yılmaz, Doç. Dr. Nevin Yıldız danışmanlığında yürüttüğü "Covid-19 Pandemisi Döneminde Post-Truth Agnotolojisi" başlıklı doktora teziyle TÜBİTAK'ın Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Bursu (2211 C) kapsamında desteklenmeye layık görüldü.