Etkinlikler

COVID-19 PANDEMİSİNDE TÜRKİYE'DE YAŞLILARIN ENFORMASYON ARAMA PRATİKLERİ (120k613 Tübitak Sobag Projesi Bulguları) sunumu

16 Haziran 2022

 9 Şubat 2022 tarihinde 65 + Yaşlı Hakları Derneği'ne "COVID-19 PANDEMİSİNDE TÜRKİYE'DE YAŞLILARIN ENFORMASYON ARAMA PRATİKLERİ (120k613 Tübitak Sobag Projesi Bulguları)" sunumu yapıldı.