Etkinlikler

HÜ Genç Değerler "Paylaşmak" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

25 Mart 2021

 Bu atölye, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile 25-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

www.digitalstoryhub.org/Hacettepe-Universitesi-Genc-Degerler-1-Payla-mak