Etkinlikler

Lee Chang Dong Poetry Filmi ve Güney Kore'de Yaşlanma

30 Haziran 2022

Binark, M. (2022). “Şiir Nasıl Yazılır? Poetry Filmi Üzerinden Güney Kore'de Bir Kadının Yaşam Döngüsü”, Pandemi ve Yaşlanma: Karantina, Kapatılma, Kriz. 2021 Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Yıllığı. (Der.) Özgür Arun. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları. 119-129.
978-605-71650-1-5