Etkinlikler

CIDA 2022 - 3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu

22 Ekim 2022

12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında fakültemizin katkılarıyla gerçekleşen CIDA 3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu'nun Sonuç Bildirgesi ve Bildiri Özetleri Kitabı yayınlandı:

https://cidainternational.org/