Etkinlikler

"Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma” araştırma projesi bulguları çalıştayı 29 Eylül'de gerçekleşti

14 Kasım 2022

 “Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma” araştırma projesi bulguları çalıştayı 29 Eylül'de gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yaratıcı kültür endüstrilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında desteklenen, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yürütücülüğünde 2021-2022 tarihleri arasında saha araştırması gerçekleşen “Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma” araştırma projesi, Türkiye'deki müzik endüstrisi aktörlerinin dijitalleşme olgusuna ve platformlara bakış açılarını, üretim sürecindeki dönüşüme ilişkin çözüm stratejilerini ve geleceğe dönük öngörülerini öğrenmek; edinilen bilgileri kültür politikalarına ışık tutacak şekilde değerlendirmelere taşımayı hedeflemektedir.
Araştırma projemizin bulguları müzik endüstrisi paydaşlarına sunmak ve tartışmaya açmak amacıyla 29 Eylül 2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde hibrid Çalıştay düzenlendi.
Proje Bulguları Paylaşım Çalıştayı YouTube Linki: https://youtu.be/LsWhWCSIF0U
Referans için:
Binark, M., Demir, E. M., Sezgin, S., Özsu, G. (2022). Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma Araştırma Raporu. Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. ISBN: 978-605-74852-4-3