Etkinlikler

Arş. Gör. Dr. Umut Yener Kara’ya TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

07 Mart 2024

Fakültemiz araştırma görevlilerinden Dr. Umut Yener Kara, “Yapay Zekâ Gelecekleri: Türkiye ve Almanya'da Yapay Zekâ Tahayyülleri ve Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma” başlıklı projesiyle TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 12 ay süreyle burs desteği kazanmıştır.

WZB Berlin Social Science Center’da Prof. Dr. Jeanette Hofmann danışmanlığında yürütülecek çalışma Türkiye ve Almanya'daki siyasa yapıcılar, özel sektör, haber medyası ve akademik paydaşlar tarafından ifade edilen yapay zekâ vizyonlarını ve tahayyüllerini, sosyoteknik tahayyüller ve gelecek çalışmaları perspektifinden saha araştırması ve bilgisayar tabanlı metin analizi yöntemlerini bir araya getirererek karşılaştırmalı olarak analiz edecektir.