Etkinlikler

Kore Popüler Kültürü Üzerine İncelemeler yayınlandı

30 Nisan 2024

Bu derleme çalışmasının fikri temelleri 8 Mart 2022 tarihine kadar gidiyor. Bu tarihte Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi’nin Türkiye’de Kore kültürünü tanıtmak ve iki ülkenin kültürel etkileşimini canlandırmak amacıyla Kore kültürü ile ilgili etkinliklere veya projelere destek vereceğini açıklamasından sonra Mutlu Binark, Alptekin Keskin ve Demet Fırat birlikte bir proje başvurusu yaptı. 7 Ekim 2022 Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü K salonunda Medya, Kültür ve Müzik Çalışmaları Kesitinde Kore Dalgası Paneli ve Çalıştayı gerçekleşti. Panelde Ankara, Kayseri, İstanbul ve Tekirdağ’dan katılan sekiz araştırmacı çalışmalarının sunumlarını yaptı. Panelin ardından düzenlenen çalıştayda ise paneldeki sunumların bir kitap olarak derlenmesi fikri üzerinde duruldu. Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi S. Göksel Türközü’nü bildirilerin derlenmesi hususunda destek sağlayacağını belirtmesi üzerine, derleme çalışması için editörlük görevini Mutlu Binark ve Engin Sarı üstlendi. Derlemenin yayına hazırlanması sürecine Alptekin Keskin’in ve Hatice Köroğlu Türközü’nün de dâhil olmasıyla, çalışma yaklaşık olarak 1,5 yıl devam etti. Bu derleme, Türkiye’de medya, edebiyat, kültür ve müzik alanı özelinde Kore Dalgası çalışmalarına katkı sunan ilk kitap olması açısından öne çıkıyor.

Kore Dalgası olgusunu farklı disiplinlerin katkısı ile irdeleyen bu derlemede 9 çalışma yer alıyor.

Künye bilgisi:

Binark, M., Keskin, A., Sarı, E. ve Köroğlu Türközü, H. (Der.) Kore Popüler Kültürü Üzerine İncelemeler. Kayseri: Kimlik.
İçinde “Önsöz” (i-x) ( M.Binark, A.Keskin, E.Sarı ve H. Köroğlu Türközü) ve “Türkiye’de Kore Dalgası Literatürünün Değerlendirilmesi” (1-34) (M.Binark, A. Keskin ve D.Fırat ortak)
ISBN:978-625-8051-65-0