Etkinlikler

Medya Okuryazarlığı: Türler, İzleyici ve Çözümleme Kitabı yayınlandı

04 Haziran 2024

Medya Okuryazarlığı: Türler, İzleyici ve Çözümleme başlıklı bu kitap, medya türü ve medya türüne özgü metinler bağlamında, izleyicinin tüketim sürecine odaklanmaktadır. İzleyicinin medya metinlerini çözümlerken, bir başka ifadeyle, deşifre ederken ihtiyaç duyacağı stratejileri belirlemekte ve yol haritasını çizmektedir. Bu kitabın önceliği ve amacı, medya okuryazarlarına ya da medya okuryazarlığı eğitimi alan insanlara medya okuryazarlığı becerisi kazandırmaktır. Bu nedenle, kitap bölümleri, izleyicinin medya türünden ve medya türüne özgü metinlerden hem nasıl faydalanabileceğine hem de nasıl korunabileceğine dair detaylara odaklanmaktadır. Faydalanma ve korunma sürecinde bilgi ve beceriler ön plandadır. Kitap bölümleri, medya türleri özelinde, medya okuryazarlığına ilişkin ülkelerin ve kurumların uygulamalarına, bir başka ifadeyle, yaptıklarına ya da yapmadıklarına odaklanmamaktadır. Türkiye’de ve dünya çapında gerçekleştirilmiş araştırmaların bulgularına ve istatistiklere yer vermemektedir.
Kitabın izleyici merkezli konsepti dikkate alındığında, asıl amaç, izleyici (çocuk, genç, orta yaşlı ya da yaşlı), medya türleri özelinde, medyayı nasıl kullanmalı, medyayı kullanırken nelere dikkat etmeli, medyadan nasıl faydalanmalı, medyadan nasıl korunmalı, bunu nasıl öğrenmeli, medya içeriğini; görsel, işitsel, yazılı materyal, söylem, eylem ve etik bağlamında nasıl çözümlemeli ya da deşifre etmeli? sorularına yanıt verebilmek, bir başka ifadeyle, izleyici için bir rehber oluşturabilmektir. Kitap bölümleri, medya, podcast, televizyon, film, haber, sosyal medya, yeni medya, dijital medya, reklam ve dijital oyun alt başlıkları altında bu sorulara yanıt vermektedir. Bu kitabın hedef kitlesini oluşturan okurlar yalnızca akademisyenler ve entelektüeller değildir. Asıl hedef kitle, öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynlerdir.

İçindekiler:

MEDYA OKURYAZARLIĞI
Medya ve Yeni Medya Ekosistemlerinde Çoklu Okuryazarlıklar
Mutlu Binark

PODCAST OKURYAZARLIĞI
İşitsel Okuryazarlık:
Radyo’dan Podcast’e Sesli İçerikleri Nasıl Dinlemeliyiz?
Fırat Tufan

TELEVİZYON OKURYAZARLIĞI
Televizyon Okuryazarlığında Stratejiler:
Televizyon Okuryazarı İçin Bir Yol Haritası
Ürün Yıldıran Önk

FİLM OKURYAZARLIĞI
Film Okuryazarlığında Stratejiler:
Filmin Kodlarını Çözmek ve Film Okuryazarı Olmak
N. Aysun Akıncı Yüksel

HABER OKURYAZARLIĞI
Haber Okuryazarı Haberi Nasıl Okur?
Haber Okuryazarlığında Stratejiler, Bilgi ve Beceriler
İlker Erdoğan

SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
Sosyal Medya Okuryazarlığı:
Verimli, Etkin, Bilinçli Kullanıcı Yetkinliği
Gülin Terek Ünal

YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI
Yeni Medya Okuryazarlığı:
Uygulamalarda ve Platformlarda Kullanıcıların Becerileri ve Taktikler
Sevda Ünal

DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
Dijital Okuryazarlık:
Veriler, Algoritmalar ve Beceriler
Tuğrul Çomu

REKLAM OKURYAZARLIĞI
Reklam Okuryazarı Reklamı Nasıl Tüketmeli?
Gelenekselden Dijitale Reklam Okuryazarının Yetenekleri ve Yetkinliği
M. Nur Erdem

DİJİTAL OYUN OKURYAZARLIĞI
Etkileşimli Bir Eylem Olarak Dijital Oyun Okuryazarlığı:
Kapsam, Yeterlilikler ve Tartışmalar
Günseli Bayraktutan

Künye: Erdoğan, İ. (Ed.) (2024). Medya Okuryazarlığı, Türler, İzleyici ve Çözümlemeler. İstanbul: Kalkedon.