Etkinlikler

Neo-Kemalist Bir Hareket: Cumhuriyet Mitingleri makalesi Selçuk İletişim dergisinde yayımlandı.

01 Eylül 2011

Zeybek Kabakcı, Gökçe (2011). Neo-Kemalist Bir Hareket: Cumhuriyet Mitingleri. Selçuk İletişim, 7 (1), 96-112.
www.iletisim.selcuk.edu.tr/dergi/gs/2011_2.pdf