Ders Listesi

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINA GİRİŞ

İLT 648

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
SeçmeliTürkçe / İngilizce • Kredi: 223 • AKTS: 6

Bu derste, Web 2.0 ve devamında Web 3.0 ‘le olanaklı hale gelen yeni medya bağlamlarının oluşumu ve dönüşümlerine dair temel tartışmalar ele alınacaktır.

İLGİLİ SAYFALAR:

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)