Ders Listesi

DİJİTAL KÜLTÜRLER

İLT 732

İletişim Bilimleri Doktora
SeçmeliTürkçe / İngilizce • Kredi: 223 • AKTS: 10

Bu ders kapsamında, demokrasi ve kullanıcı üretimi içerik gibi kavramlarla ilişkilenerek, yeni medya alanındaki teoriler ve güncel araştırmalar ele alınacaktır.

İLGİLİ SAYFALAR: