Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara

Hakkında

Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, fakültemiz bünyesinde Kasım 2009'da gerçekleştirilen ilk kolaylaştırıcı eğitim atölye çalışması ile etkinliklerine başlamıştır. Atölyemizde fakültemiz bünyesinden çalışan ve kolaylaştırıcı eğitimi almış akademisyen ekip üyeleri, çalışma alanlarına göre çeşitli projeler geliştirirler. Ayrıca üniversitemizin farklı birimleri ve sivil toplum örgütleriyle de ortak çalışmalar yürütürler.

Dijital hikaye anlatımı atölye çalışmasında, kolaylaştırıcıların yön verdiği çeşitli aşamalar takip edilerek katılımcıların 2,5-3 dakikalık kişisel otobiyografik anlatılarını multi-medya uygulamaları kullanarak oluşturmalarına yardımcı olunur. Kişisel anlatıların dolaşıma sokulması ve arşivlenmesi için önemli bir form olan dijital hikaye anlatımı, dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde çeşitli projelerin ana bileşeni olarak kullanılmaktadır. Toplumsal katılım, topluluk oluşturma, toplumsal bilinç yaratma gibi amaçlarla kullanılan dijital hikaye anlatımı, ayrıca travmatik olayların terapisine destek metodu olarak da çeşitli projelerde de ana bileşendir.

Dijital hikaye anlatımı atölye çalışmaları, katılımcıların kişisel anlatılarının dolaşıma girmesini sağlarken onların dijital okur-yazarlık düzeylerinin geliştirilmesi ve dijital okur-yazarlığın farklı kesimlerde yaygınlaştırılması için de informal bir öğrenme ortamı sağlar.

www.dijitalhikayeler.org
www.digitalstoryhub.org 
vimeo.com/dijitalhikayeler