Ders Programları

Lisansüstü programlar için +1 saat olarak değerlendiriniz:
  08:40 - 11:30 11:40 - 14:30 14:40 - 17:30
Pzt
İLE 434
TÜRKİYE SİNEMASI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 4. Sınıf
Sorumlu: Doç. Dr. Orhun Yakın
Asistan: Arş. Gör. Adnan Toygar Ercan
Yıldız Amfi M3

İLT 621
İLETİŞİM FELSEFESİ
Seçmeli
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Seminer Salonu 2
09:30 - 12:30

İLT 668
İLETİŞİM BİLİMLERİNDE NİCELİKSEL YÖNTEMLER
Seçmeli
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Arş. Gör. Umut Yener Kara
Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

AİT 104
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 1. Sınıf
Yıldız Amfi M12
İLE 334
VİDEO YAPIM VE YÖNETİM UYGULAMALARINA GİRİŞ
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Özgür Ağkül
Öğr. Gör. Sibel Tekin, Öğr. Gör. Egemen Adak
Prodüksiyon Atölyesi
Dersin 2 şubesi var
A

RTS 667
TÜR SİNEMASI
Seçmeli
Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans
Sorumlu: Doç. Dr. Orhun Yakın
Seminer Salonu 1

TKD 104
TÜRK DİLİ II
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 1. Sınıf
Çevrimiçi
13:00 - 14:30
İLE 206
ELEŞTİREL İLETİŞİM KURAMLARI
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 2. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Hatice Şule Gelibolu
Asistan: Arş. Gör. Uğur Çetin
Yıldız Amfi M2

İLE 334
VİDEO YAPIM VE YÖNETİM UYGULAMALARINA GİRİŞ
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Özgür Ağkül
Öğr. Gör. Sibel Tekin, Öğr. Gör. Egemen Adak
Prodüksiyon Atölyesi
Dersin 2 şubesi var
B

İLE 336
BELGESEL FOTOĞRAF UYGULAMALARI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Engin Gelibolu
Asistan: Arş. Gör. Uğur Çetin
Fotoğrafçılık Atölyesi
Dersin 3 şubesi var
A

İLT 680
SOSYAL BİLİMLERDE METOT, METODOLOJİ VE ETİK
Zorunlu
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Barış Tuğrul
Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi
Aynı yerde 2 ders

KLM 680
SOSYAL BİLİMLERDE METOT, METODOLOJİ VE ETİK
Zorunlu
Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Barış Tuğrul
Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi
Aynı yerde 2 ders
Sa
İLE 104
KÜLTÜR TARİHİ II
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 1. Sınıf
Sorumlu: Doç. Dr. Evren Sertalp
Yıldız Amfi M2

İLE 302
İNSAN HAKLARI VE MEDYA ETİĞİ
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız
Asistan: Arş. Gör. Gökhan Arıkan
Yıldız Amfi M11

İLE 456
YARATICI ENDÜSTRİLER
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 4. Sınıf
Sorumlu: Doç. Dr. Burcu Şimşek
Asistan: Arş. Gör. Hakan Soner Şener
Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

İLT 745
KÜLT FİLMLER
Seçmeli
İletişim Bilimleri Doktora
Sorumlu: Doç. Dr. Orhun Yakın
Dekanlık Seminer Salonu

KLM 636
ANLATI ARAŞTIRMALARI VE ANALİZİ
Seçmeli
Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avci
Asistan: Arzu Altundiş
Seminer Salonu 2

RTS 622
YARATICI DÜŞÜNCE VE YAZI
Seçmeli
Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans
Sorumlu: Prof. Dr. Mutlu Binark
Seminer Salonu 1
09:30 - 12:30
İLE 102
SOSYOLOJİ II
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 1. Sınıf
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
Yıldız Amfi M12

İLE 332
SİNEMA TARİHİ I
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Çağla Karabağ
Asistan: Arş. Gör. Ezgi Sertalp
Yıldız Amfi M2

İLE 336
BELGESEL FOTOĞRAF UYGULAMALARI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Engin Gelibolu
Asistan: Arş. Gör. Uğur Çetin
Fotoğrafçılık Atölyesi
Dersin 3 şubesi var
B

İLE 438
BELGESEL SİNEMA
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 4. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Sibel Tekin
Asistan: Öğr. Gör. Özgür Ağkül
Prodüksiyon Atölyesi
13:30 - 16:30

İLE 444
YENİ MEDYA TASARIMI UYGULAMALARI - 2
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 4. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Erkin Gökçer Erdem
PC Lab / Seminer 3
Dersin 2 şubesi var
Geride kalanlar...

İLT 640
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Seçmeli
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç
Seminer Salonu 2

KLM 646
GÜNDELİK HAYAT ETNOGRAFİSİ
Seçmeli
Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Hatice Şule Gelibolu
Asistan: Arş. Gör. Gülay Acar Göktepe
Seminer Salonu 1

RTS 630
SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Seçmeli
Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans
Sorumlu: Doç. Dr. Evren Sertalp
Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi
İLE 336
BELGESEL FOTOĞRAF UYGULAMALARI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Engin Gelibolu
Asistan: Arş. Gör. Uğur Çetin
Fotoğrafçılık Atölyesi
Dersin 3 şubesi var
C

İLE 444
YENİ MEDYA TASARIMI UYGULAMALARI - 2
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 4. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Erkin Gökçer Erdem
PC Lab / Seminer 3
Dersin 2 şubesi var
14:00 - 17:00

İLT 645
SÖYLEM KURAMLARI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. Aslı Gülsüm Açan
Seminer Salonu 2
Çrş
İLE 208
SANAT VE İLETİŞİM
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 2. Sınıf
Sorumlu: Doç. Dr. Evren Sertalp
Yıldız Amfi M12

İLE 396
ANİMASYON SİNEMASI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Ahmet Çağrı Çakın
Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

İLE 420
KÜLTÜR, KİMLİK, İLETİŞİM
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 4. Sınıf
Sorumlu: Prof. Dr. Suavi Aydın
Yıldız Amfi M2

KLM 613
KÜLTÜR KURAMLARI
Zorunlu
Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans
Sorumlu: Doç. Dr. Hakan Ergül
Seminer Salonu 1

RTS 620
KÜLTÜREL EKONOMİ TARTIŞMALARI
Zorunlu
Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans
Sorumlu: Prof. Dr. Serhat Kaymas
Seminer Salonu 2
İLE 108
İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 1. Sınıf
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Şengül İnce
Asistan: Arş. Gör. İrem Doğanışık
Yıldız Amfi M13

İLE 344
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI UYGULAMALARI - 1
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Erkin Gökçer Erdem
PC Lab / Seminer 3
Dersin 2 şubesi var

İLE 352
SOSYAL MEDYA İNCELEMELERİNE GİRİŞ
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam
Yıldız Amfi M11

İLE 476
ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 4. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. Aslı Gülsüm Açan
Yıldız Amfi M2

İLT 653
DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Doç. Dr. Burcu Şimşek
Asistan: Öğr. Gör. Dr. Burcu Şenel Alpuğan
Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

İLT 741
SANAT FELSEFESİ VE İLETİŞİM
Seçmeli
İletişim Bilimleri Doktora
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Seminer Salonu 2

KLM 642
POPÜLER KÜLTÜR ÇÖZÜMLEMELERİ
Seçmeli
Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Gökçe Baydar
Seminer Salonu 1

RTS 631
VİDEO AKTİVİZMİ
Seçmeli
Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans
Sorumlu: Öğr. Gör. Sibel Tekin
Prodüksiyon Atölyesi
13:30 - 16:30
İLE 210
BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 2. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Emre Canpolat
Yıldız Amfi M2

İLE 344
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI UYGULAMALARI - 1
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Öğr. Gör. Erkin Gökçer Erdem
PC Lab / Seminer 3
Dersin 2 şubesi var

İLE 394
SAĞLIK İLETİŞİMİ
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Gökçe Zeybek Kabakcı
Yıldız Amfi M13

İLT 746
YARATICI ENDÜSTRİLER EKONOMİLER VE İLETİŞİM
Seçmeli
İletişim Bilimleri Doktora
Sorumlu: Prof. Dr. Serhat Kaymas
Seminer Salonu 1
Prş
İLE 306
İLETİŞİM VE KÜLTÜR POLİTİKALARI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Prof. Dr. Serhat Kaymas
Yıldız Amfi M11

İLE 414
ETNOGRAFİ UYGULAMALARI
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 4. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Hatice Şule Gelibolu
Yıldız Amfi M3

İLT 770
İLETİŞİM BİLİMLERİNDE PARADİGMALAR VE KURAMCILAR
Zorunlu
İletişim Bilimleri Doktora
Sorumlu: Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız
Asistan: Arş. Gör. Gökhan Arıkan
Seminer Salonu 1
İLE 106
FELSEFENİN TEMEL KAVRAMLARI
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 1. Sınıf
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Yıldız Amfi M13

İLE 204
KAMUOYU VE MEDYA
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 2. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Ozan Çavdar
Yıldız Amfi M2

İLT 618
TELEVİZYON KÜLTÜRÜNÜ ANLAMAK
Seçmeli
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Prof. Dr. Serhat Kaymas
Dekanlık Seminer Salonu
13:30 - 16:30

İLT 664 (F)
İLETİŞİM UYGULAMALARI (Fotoğrafçılık)
Zorunlu
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Öğr. Gör. Engin Gelibolu
Fotoğrafçılık Atölyesi
13:30 - 16:30

İLT 664 (M)
İLETİŞİM UYGULAMALARI (Masaüstü Yayıncılık)
Zorunlu
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Öğr. Gör. Erkin Gökçer Erdem
PC Lab / Seminer 3
13:30 - 16:30

İLT 664 (P)
İLETİŞİM UYGULAMALARI (Prodüksiyon)
Zorunlu
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Sorumlu: Öğr. Gör. Özgür Ağkül
Öğr. Gör. Egemen Adak, Öğr. Gör. Sibel Tekin
Prodüksiyon Atölyesi
13:30 - 16:30

İLT 733
YEMEK, KÜLTÜR, KİMLİK
Seçmeli
İletişim Bilimleri Doktora
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Şengül İnce
Asistan: Arş. Gör. Evin Sevgi Baran
Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

KLM 647
BELLEK ÇALIŞMALARI
Seçmeli
Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
Asistan: Arş. Gör. Gülay Acar Göktepe
Seminer Salonu 1

RTS 646
TELEVİZYON VE POPÜLER KÜLTÜR
Seçmeli
Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Gökçe Baydar
Seminer Salonu 2
İLE 374
ÇAĞDAŞ MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Emre Canpolat
Yıldız Amfi M11

RTS 617
FİLM KURAMLARI VE İNCELEMELERİ
Seçmeli
Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Çağla Karabağ
Asistan: Arş. Gör. Ezgi Sertalp
Seminer Salonu 2
Cu
İLE 202
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II
Zorunlu
İletişim Bilimleri Lisans 2. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Barış Tuğrul
Yıldız Amfi M11

İLE 376
SİYASAL İLETİŞİM
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avci
Yıldız Amfi M3

İLT 732
DİJİTAL KÜLTÜRLER
Seçmeli
İletişim Bilimleri Doktora
Sorumlu: Doç. Dr. Hakan Ergül
Asistan: Arş. Gör. Umut Yener Kara
Seminer Salonu 2
İLE 314
REKLAM TARİHİ
Seçmeli
İletişim Bilimleri Lisans 3. Sınıf
Sorumlu: Arş. Gör. Dr. Gökçe Zeybek Kabakcı
Yıldız Amfi M2

KLM 643
TOPLUMSAL CİNSİYET VE DİL
Seçmeli
Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans
Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. Burcu Şenel Alpuğan
Seminer Salonu 2
İLT 734
YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ: KURAMLAR VE KAVRAMLAR
Seçmeli
İletişim Bilimleri Doktora
Sorumlu: Prof. Dr. Mutlu Binark
Seminer Salonu 1
14:00 - 17:00