Aday Öğrenciler için...

Alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadromuz tarafından hazırlanmış olan İletişim Bilimleri Lisans Programı, ilk iki yıl sosyal bilimler alanına dair sağlam bir temel oluşturmayı hedefleyen derslerle yapılandırılmıştır. İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürüttüğümüz programlardan edindiğimiz deneyim, iletişimin farklı alanlarında mevcut iş olanaklarının kültürü, toplumu ve iletişim dinamiklerini anlayan ve bu yönde faaliyet gösterebilecek mezunların varlığıyla geliştirilebileceği yönündedir. İletişim Bilimleri Lisans programı güçlü bir zemin sağlamayı hedefleyen zorunlu derslere ek olarak Kültürel Çalışmalar, Siyasal İletişim ve Ekonomi-Politik, Sinema ve de Yeni Medya olmak üzere dört ana eksende zengin seçmeli derslerle yapılandırılmıştır.


ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARI

Sosyal Medya Çalışmaları, Dijital Hikâye Anlatımı Çalışmaları, İletişim Sosyolojisi, İletişim Etnografisi, İletişim Felsefesi, İletişim Politikaları, Gündelik Hayat İncelemeleri, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Kültürlerarası İletişim, Film Çalışmaları, Bellek Çalışmaları, Popüler Kültür Araştırmaları, Sağlık İletişimi, Eleştirel Teori, Sosyal Teori


MEZUNLAR İÇİN İŞ ALANLARI VE İMKÂNLARI

İletişim alanının çok yönlülüğünü ve bu alana yönelik disiplinlerarası yaklaşım anlayışını yansıtan lisans programıyla, iletişim bilimleri lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, öncelikle iletişim alanında akademik kariyer edinmek için sağlam bir donanıma sahip olurlar. İletişime dair zengin ve çeşitli kuramsal bilgilerin yanı sıra bölümün bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Hikâye Anlatımı, Fotoğrafçılık, Masaüstü Yayıncılık ve Prodüksiyon atölyelerindeki çalışmalara yönelik uygulamalı lisans derslerinden edindikleri bilgi ve tecrübeyle mezunlarımız; basın yayın, animasyon, fotoğrafçılık, televizyon, film yapımı ve yönetiminde, yaratıcı endüstrilerde, dijital / multi-platform iletişim araçlarının tasarımında, uygulamalarında ve yayınlarında olmak üzere iletişimin çeşitli alanlarında iş bulabilirler.


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ADAY SAYFASI

universitem.hacettepe.edu.tr