Hakkında

Tanıtım

Alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadromuz tarafından hazırlanmış olan İletişim Bilimleri Lisans Programı, ilk iki yıl sosyal bilimler alanına dair sağlam bir temel oluşturmayı hedefleyen derslerle yapılandırılmıştır. İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürüttüğümüz programlardan edindiğimiz deneyim, iletişimin farklı alanlarında mevcut iş olanaklarının kültürü, toplumu ve iletişim dinamiklerini anlayan ve bu yönde faaliyet gösterebilecek mezunların varlığıyla geliştirilebileceği yönündedir. İletişim Bilimleri Lisans programı güçlü bir zemin sağlamayı hedefleyen zorunlu derslere ek olarak Kültürel Çalışmalar, Siyasal İletişim ve Ekonomi-Politik, Sinema ve de Yeni Medya olmak üzere dört ana eksende zengin seçmeli derslerle yapılandırılmıştır.

Misyon ve Vizyon

Değerli öğrenciler, İletişim Fakülteleri arasında kendisine ayrı bir yol çizmiş; giderek tükenen konvansiyonel alanlar yerine yeni gelişen mecralarda bilgi birikimini ve yüksek bir formasyonu hedefleyen bir programa katılıyorsunuz. Burada iletişim alanının yeni gelişen medya alanları ve kültürel çalışmalarla birleşen yeni yüzü ile karşılaşacaksınız. Dünyaya açık, Türkiye ve bölge farkındalığı yüksek, eleştirel sosyal bilimin çeşitli alanlarında kendini yetiştirmiş geniş ve yetkin bir akademik kadro ile çalışarak, farklı bakışlar kazanmış, yeni yetkinlikler edinmiş 21. yüzyıl insanları olarak mezun olacaksınız. Bu programı tercih ederken bu farkındalığa sahip olduğunuzu düşünüyor ve hoş geldiniz diyoruz.

Tarihçe

2005

Fakültemiz 05.08.2005 tarih ve 2005/9161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurularak araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2006

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı

22.03.2006 tarihli ve 2006-30 sayılı Senato Kararı ile Açılma teklifi YÖK'e sunulmuş ve kurulmasına karar verilmiştir.

2012

İletişim Bilimleri Doktora Programı

07.09.2012 tarih ve 4271 sayılı Sosyal Bilimler Enst. Yazısı: 04.07.2012 tarih ve 2012-222 sayılı Senato Kararı ile Enstitüler tarafından lisansüstü program açılması ile ilgili teklifler 09.08.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve bu programın açılmasının uygun olduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.08.2012 tarih ve 36207-5228 sayılı yazısı ile karara bağlanmıştır.

2013

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı

02.10.2013 tarih ve 4654 sayılı Sosyal Bilimler Enst. Yazısı: 31.07.2013 tarih ve 2013-272 sayılı Senato Kararı ile Enstitüler tarafından lisansüstü program açılması ile ilgili teklifler 12.09.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve bu programın açılmasının uygun olduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2013 tarih ve 51323-7134 sayılı yazısı ile karara bağlanmıştır.


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına kadar iki yüksek lisans ve bir doktora programıyla eğitim vermeye devam etmiştir.


2018

İletişim Bilimleri Lisans Programı

Üniversitemizin Senatosu'nun 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren lisans programının açılması ile ilgili 25.07.2018 tarihli ve 2018/307 sayılı kararı Yüksek Öğretim Kurulunun görüşüne sunulmuş ve Fakültemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde lisans eğitimine 62 öğrencisiyle başlamıştır.

Yönetim

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Burcu Şimşek

Yazdırılabilir Sürüm »