İdari Personel

Celal Yurt
Fakülte Sekreteri V.
(0 312) 297 62 25-29
Nilgün Çağlar
İletişim Bilimleri Bölüm Sekreteri
(0 312) 297 62 30-31 > 111
Sezai BEŞTEPE
Mali İşler
(0 312) 297 62 25-29 > 120
Feyzullah Eroğlu
Öğrenci İşleri
(0 312) 297 62 25-29
Şehriban Bozkurt
Personel İşleri
(0 312) 297 62 25-29
Nuh Özbek
Taşınır Kayıt Yetkilisi
(0 312) 297 62 25-29
Selahattin Aslanoğlu
Evrak İşleri
(0 312) 297 62 25-29 > 118
Murat Takış
Destek Hizmetleri
(0 312) 297 62 30-31 > 139
Murat Yüksel
Destek Hizmetleri
(0 312) 297 62 25-29
Abdülkerim Aki
Destek Hizmetleri
(0 312) 297 62 25-29 > 127