Radyo-Televizyon

Çağdaş teknolojilerden yararlanarak radyo ve televizyon programcılığını, program yapımcılığını ve yayıncılığını geliştirmek amacıyla araştıran, öğreten ve kamuya aktaran bir alandır. Kitle iletişim alanında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler eleştirel bakış açısıyla verilmektedir.