Sinema

Sanat, eğlence endüstrisinin önemli bir alt sektörü olmasının yanı sıra, eğitim, propaganda ya da kitle iletişim aracı olarak sinema, iletişim çalışmaları alanında önemli bir yere sahiptir.

Sinema Anabilim Dalı'nda öğrencilere teorik, metodolojik ve teknik bilgi içeren dersler verilmekte, bunun yanı sıra uygulama çalışmaları yapma olanağı da sağlanmaktadır. Çalışmalar, alanlarında yetkin öğretim elemanlarının ve uzmanların rehberliğinde, gelişmiş teknik donanım kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca sinema, film çalışmalarının teorik birikimiyle birlikte, disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyolojiden siyaset bilimine, antropolojiden felsefeye, psikolojiden dilbilime uzanan geniş bir perspektifle sosyal, kültürel ve politik bir bağlamda ele alınmaktadır.