Faculty Members

Dekan
İletişim Bilimleri Bölümü
Toplum ve İletişim ABD
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
İletişim Bilimleri Bölümü
Toplum ve İletişim ABD
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
Bölüm Başkanı
İletişim Bilimleri Bölümü
Toplum ve İletişim ABD
Radyo, TV ve Sinema Bölümü
Radyo ve Televizyon ABD
Dekan Yardımcısı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
İletişim Bilimleri Bölümü
Kültürlerarası İletişim ABD
İletişim Bilimleri Bölümü
Sinema Anabilimdalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Sinema ABD
Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Sinema ABD
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
İletişim Bilimleri Bölümü
Kültürlerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı- İletişim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı
İletişim Bilimleri Bölümü
Kültürlerarası İletişim ABD
Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)