Research and Projects

 • Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma
  Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv. Ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Mutlu Binark'ın yürütücülüğünde, Başkent Üniversitesi YAKEM'den uzman Dr. Erman Demir ve Ankara Bilim Üniversitesi GSTF Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi Dr. Serra Sezgin'in araştırmacılığında gerçekleşecek bu araştırma projesi dijitalleşme bağlamında müzik endüstrisinde platformlaşma olgusunu ve platformların Türkiye müzik endüstrisine etkilerini incelemektedir. Müzik endüstrisinin yakın tarihi kayıt teknolojilerinden internetin sağladığı paylaşım olanaklarına uzanan bir değişime sahne olmuştur. Günümüzde dijital teknolojiler müzik sektörünü küresel devler ile bağımsız veya yerel aktörlerin bir arada bulunduğu karmaşık bir yapıya dönüştürmektedir. Teknolojik değişim bir yandan müzik üretimine yeni fırsatlar kazandırırken, diğer yandan yaratıcı emek gücünü endüstrinin bileşenleriyle birlikte değiştirmekte ve dünyanın her köşesini eşitsiz bir rekabete açmaktadır. Bu bağlamda projede müziğin endüstriyi aşkın özelliklerini akıldan çıkarmadan Türkiye'deki müzik endüstrisi aktörlerinin dijitalleşmeye ve platformlara bakış açılarını, çözüm stratejilerini ve geleceğe dönük öngörülerini öğrenmeyi; edindiğimiz bilgileri kültür politikalarına ışık tutacak değerlendirmelere dönüştürmeyi hedeflemektedir.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün yaratıcı kültür endüstrilerini geliştirme hedefi kapsamında desteklenen bu proje Türkiye'de müzik endüstrisinin gelişmesi ve Türkiye'deki müzik kültürünün dünyaya açılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
  Projenin saha çalışması üç aşamadan oluşmaktadır: Kültürel üreticiler ile platformların kullanım durumunu saptayan çevrimiçi anket ve ardından SWOT analizi yapılması ve derinlemesine görüşmelerin gerçekleştirilmesi.
  Proje Yürütücüsü:
  Prof.Dr. Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü
  Araştırmacılar:
  Dr. Erman Demir, Başkent Üni. YAKEM
  Dr. Serra Sezgin, Ankara Bilim Üni. GSTF.
  Proje Saha Koordinasyon: Gökçe Özsu, Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri AnaBilim Dalı Doktorant
 • 2018-2019 Hacettepe Üniversitesi BAP SBI-2017-16354 no'lu “Yaratıcı İçerik Endüstrisi ve Hallyu Kore Dalgasının Ulusaşırılaşması: Kore Hükümetinin Politika Yapımı ve Büyük Şirketlerin Katkısı”
  6 aylık uluslararası bilimsel araştırma desteği
  Busan University of Foreign Studies, Busan, Güney Kore
  Prof.Dr. Mutlu Binark