Programlar

Yüksek Lisans

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans programı, bu alandaki geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak ve yeni iletişim teknolojilerin etkisiyle dönüşen dinamikleri dikkate alarak, kuramsal açılardan olduğu kadar uygulamaya dönük dersleri de içerecek şekilde planlanmıştır. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yeni medya teknolojileri, sosyal medya platformları, kültür politikaları, yaratıcı endüstriler, kültürel ekonomi, film kuramları, belgesel sinema, ekran ve şöhret kültürleri, fotoğrafçılık ve video-grafik uygulamaları gibi, radyo, televizyon ve sinema alanının içerdiği ve temas ettiği pek çok inceleme ve uygulama alanı programın kapsamına, medya ekosistemindeki yakınsama temelinde dahil edilmiştir.

Büyük bir sektöre ve köklü bir akademik çalışma alanına karşılık gelen radyo, televizyon ve sinema alanının nitelikli istihdama ve nitelikli araştırmacılara duyduğu ihtiyaç açıktır. Kendini bu ihtiyaca cevap verecek şekilde yapılandıran Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, sektörün ve akademinin birikim ve niteliklere haiz, eleştirel perspektife sahip, kültürel politikaları ve kültürel ekonomi alanında söz sahibi olacak mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Zengin öğretim üyesi kadrosuna sahip olan programda, öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersler alarak ve yüksek lisans tezlerini başarıyla tamamlayarak programdan mezun olurlar. İletişim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde halihazırda yürütülmekte olan üç yüksek lisans programından da seçmeli iki ders alınabilir.

Kazanılan Derece: Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Derecesi
Öğrenim Düzeyi: Yüksek Lisans
Program Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Emre Canpolat

Bilgi Paketi

 


Yazdırılabilir Sürüm »