Moment Dergi
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi
HÜ İletişim Fakültesi 06800 Beytepe / Ankara

Makale Çağrıları

Moment Makale Çağrısı: İletişim ve Medya Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği (Süre uzatıldı.)

21 Aralık 2023 (Perşembe)
15 Nisan 2024 (Pazartesi)

İletişim ve Medya Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği: Karşılaşmalar, Mücadeleler ve Tahayyüller

İletişim ve medya araştırmaları tıpkı bir boş gösteren gibi herkesin üzerine kendi bagajlarıyla anlam, işlev ve içerik yüklediği bir alan mı? İletişim, sosyal ve beşeri bilimlerin her dalını bir biçimde kestiği ve her biriyle farklı bağlamlarda kesiştiği için bir bilim olma niteliğinde mi ya da tam tersi bu özelliği nedeniyle güçlenen bir araştırma alanı mı? Yoksa birbirinden görece bağımsız mesleki eğitim ve akademik araştırma faaliyetlerine ev sahipliği yapan kurumsal ve idari bir yapılanma veya diğer araştırmacıların iddia ettiği gibi akademi içi ve akademi dışı oluşumlar ve güçler tarafından şekillenen “hegemonik bir aygıt” mı?

İletişim ve medya araştırmaları, bir bilim dalı olarak kurumsallaşmaya başladığı ilk günden beri kendi içine ve üstüne dönük bir dizi soruyla sorguladığı varlığı ile ilgili şüphelerle yüklüdür. Bu şüphelerin doğurduğu soruların başında; bilim dalı olup olmadığı; disiplin olarak varlık gösterip gösteremediği ve eğer disiplinse; multi-disiplin mi yoksa inter-disiplin mi olduğu gelmektedir. Eğer bir disiplinse iletişimin araştırma nesnesi nedir, temel kuramları ve metodolojisi var mıdır?

Bu sorular Berelson’ın alanın ölümünü ilan ettiği 60’lardan; “entelektüel sefalet” ve fermantasyon tartışmalarının yaşandığı 80’li ve 90’lı yıllardan sonra 2000’lerde tekrar canlanarak yükselişe geçti. Bu tartışmaların söz konusu tarihlerde tekrar alevlenmesinin başlıca nedenlerinden birisinin değişen toplumsal yapılar ve iletişim teknolojileri olduğu açıktır. İnternetin yaygınlaşması ve kitle mefhumunun sorgulanmaya başlanması ile mecra üzerine ya da Türkçe çevirisiyle araç üzerine kurulu iletişim teorilerinin iletişim süreçlerinin kavranmasında ve analizinde yeterliliğinin tartışmalı hale gelmesi, iletişim ve medya araştırmalarının kendi üzerine yeniden düşünmesine neden olmuştur.

Biz de kendi üzerimize düşünmek istiyoruz; Moment’in bu sayısında sizi iletişim ve medya araştırmaları üzerine düşünmeye ve bilgi üretmeye davet ediyoruz. İletişim ve medya araştırmalarını, İletişim Fakülteleri altında yer bulan Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Kültürel Çalışmalar gibi (alt)alanları ve bölümleri kapsayan geniş bir perspektiften tanımlıyoruz. Bu kapsamda sayı, iletişim ve medya araştırmaları üzerine geliştirilen özdüşünümsel metinleri çağırıyor; kendi alan(lar)ımız, pratiğimiz ve sorunlarımız üzerine düşünmeyi amaçlıyoruz. Genel olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şu konulara odaklanıyoruz;

İletişim ve medya araştırmalarının ve alt alanlarının;

 • Dünyada ve Türkiye’deki güncel durumu
 • Teori, yöntem ve araştırma konuları bakımından profilleri, güncel eğilimleri ve yönelimleri
 • Kurumsal yapılanma ve teşkilatlanmaları
 • Kurumsal ve akademik geçmişleri ve tarihçeleri
 • Toplumsal ve politik rolleri ve misyonları
 • Medya sektörü gibi akademi dışı alanlarla ilişkileri
 • Başlıca paradigmaları ve gelenekleri
 • Yükseköğretim politikalarıyla ilişkileri
 • Diğer disiplin ve bilim dalları arasındaki yeri
 • İnterdisipliner ilişkileri
 • Eğitim faaliyetleri
 • Gelecek tahayyülleri

Yukarıda sıralanan başlıkları, konuları dert eden ampirik ve teorik makalelerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz. Katkılarınızla hem eski tartışmaları güncel gelişmeler ışığında yeniden canlandırmayı hem de yeni tartışma ve sorgulama hatları açmayı hedefliyoruz. Bu sayıda tüm bu sorular ve konular çerçevesinde dünya ve Türkiye ölçeğinde iletişim ve medya çalışmalarının; dünü, bugünü ve geleceği hakkında birlikte düşünmeyi öngörüyoruz.

Tema harici yazı kabul edemeyeceğimiz yeni sayımız için tam metinlerinizi 15 Nisan 2024 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/journal/2305/submission/step/manuscript/new adresinden gönderebilirsiniz.

Tema editörleri: Ayşe Nevin Yıldız, Umut Yener Kara, Eda Çetinkaya Yarımçam, Nusret Tongarlak