Moment Dergi
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi
HÜ İletişim Fakültesi 06800 Beytepe / Ankara

Makale Çağrıları

Moment Makale Çağrısı: Triptik: Felsefe-Sanat-İletişim

05 Temmuz 2024 (Cuma)
15 Eylül 2024 (Pazar)

Moment’in Aralık 2024 sayısı için üç kavram / üç alan bir triptik oluşturmak üzere seçildi. Triptik, artık yalnızca birbiriyle ilişkili olan, yan yana üç resmin oluşturduğu, ortadaki resmin merkez kabul edildiği tek bir resim olmayacak. Bu sayıyla Moment, resimler/panolar yerine sanat; felsefe ve iletişimin tam ortasında, bu alanlarla ayrılmaz bir bütünü oluştururken üçlemenin bağlantısını yaratıcılıkla kuracak ve/veya yıkacak “farklı” yazıların peşine düşüyor.

Akademik çalışma(lar), Felsefe-Sanat-İletişim alanlarının kavramlarından, soru(n)larından, birikimlerinden yola çıkarak disiplinlerarası bir biçemle yazıldığında ortaya nasıl bir çalışma/eser çıkar? Bu çalışma(lar) her bir alanı kuramsal ve yöntemsel açıdan nasıl etkiler? Yaratıcılık yalnızca sanat için(de) mi düşünülmelidir? Bilimsel bir çalışma, gerçekten “yaratıcı” olabilir mi? Felsefe hep zor, sanat erişilmez ve iletişim hep bağlantıda olmak/kalmak mıdır? Bu alanları birarada düşünmek ve bu alanlarda triptiki andıran yeni düşünceler üretmek nasıl mümkün olabilir? Tüm bu sorulara ve bu soruların yol açacağı başka sorulara yanıt vermeye hevesli iseniz, Felsefe-Sanat-İletişim’in birlikteliğinden ve/veya ayrıksılığından hareketle bu üç alanın yan yana nasıl düşünülebileceğini hep birlikte keşfetmek ve herkese göstermek üzere sizleri Triptik: Felsefe-Sanat-İletişim’e katkı sunmaya davet ediyoruz.

Aşağıda önerilen başlıklar, bu sayıya nasıl katkı sunacağınız konusunda sizlere fikir vermek amacıyla oluşturulmuştur. Her bir başlığı, Triptik’i oluşturan kavramlarla birarada incelemek kaydıyla, bu başlıklarla sınırlı olmadığınızı sadece ve sadece Triptik’le sınırlı olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

 • İletişim Felsefesi
 • Eski / Yeni
 • Aynı / Farklı
 • Görsel İletişim
 • Sanat Felsefesi
 • Geleneksel
 • Dijital Sanat
 • Dijital Oyun
 • Sanat ve Estetik Kuramları
 • Tarihsel
 • Modern
 • İyi/Kötü
 • Sanat Tarihi
 • Gündelik
 • Post Modern
 • Güzel/Çirkin
 • Sanat Akımları
 • Kavramsal
 • Yüz / Beden
 • Metinlerarasılık
 • İletişim Tarihi
 • Reflektif
 • Sessizlik
 • Deneyim
 • İletişim Kuramları
 • Özdüşünümsel
 • Disiplinlerarasılık
 • Oyun
 • Felsefe Tarihi
 • Çağdaş Felsefe
 • Pop Felsefe
 • Hermeneutik

Tema harici yazı kabul edemeyeceğimiz yeni sayımız için yazılarınızı/çalışmalarınızı/ eserlerinizi 15 Eylül 2024 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/journal/2305/submission/step/manuscript/new adresine gönderebilirsiniz.

Tema editörleri: Burcu Canar, Evren Sertalp