Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri

 • Lisans
  Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü (1999 - 2003)
   
 • Yüksek Lisans
  ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar (2003 - 2005)
   
 • Doktora
  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı (2006 - 2012)

Akademik Çalışmalar

Master Tezi
Pop Philosophy Versus The Face: Faciality in Dermocosmetic Advertisements (Aralık 2005)

Doktora Tezi 
Tuhaf Alan: Sessizlik ile İletişim Üzerine Bir Sahneleme Denemesi (05 Haziran 2012)

Kitap
Canar, B (2013). Tuhaf Alan: Sessizlikten İletişime Bir Sahneleme Denemesi. İstanbul: Ayrıntı.

www.ayrintiyayinlari.com.tr/kitap/tuhaf-alan/532

www.ayrintiyayinlari.com.tr/kisi/burcu-canar/350

Kitapta Bölüm

Canar, B. (2021). "Okumanın Parodisi: Metnin Niyetine Karşı Bildiğini Okumak". Kavramsal Ritimler: Felsefe-Edebiyat-Eleştiri. Mustafa Demirtaş (Ed.). içinde. Ankara: Nika Yayınevi. 83-106.

Canar, B. (2016). "The Palette of Writing: To Voice a Play in Chagall Through Philosophy". In Not Just For Children: Interdisciplinary Explorations of Play. Elena Xeni & John Hildebrand (Eds.). Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press. 75-82.

Canar, B. (2011). Gündelik Hayatın Garipliği Üzerin(d)e. Edebi Gündelik: Türkiye 
Romanında Gündelik Hayat. Tuğba Taş (Ed.). içinde. Ankara: De Ki. 13 - 36.

Editörlük

Moment Dergi - Cilt 5, Sayı 1 (2018): "İletişim Felsefesi" (Tema editörleri: Burcu Canar & Briankle G. Chang), 15 Haziran.  

Söyleşiler

Canar, B &  Chang, B. G. (2018). Philosophy of Communication as a Form of Literature [Interview with Ronald C. Arnett]. In Moment Journal [Moment Dergi]. 5(1): 126-129.

www.momentjournal.org/index.php/momentdergi/article/view/339/592

Canar, B. & Chang, B. G. (2018). A Philosophy to Live By [Interview with Johan Siebers]. In Moment Journal [Moment Dergi]. 5 (1): 130-134.

www.momentjournal.org/index.php/momentdergi/article/view/340/593

Makaleler / Denemeler

Canar, B. (2016). "Beckett icin Metinler" . ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar. < viraverita.org/yazilar/beckett-icin-metinler

Canar, B. (2015). "Yazıyla Kafka..." ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar. <www.viraverita.org/yazilar/yaziyla-kafka>.

Canar, B. (2015). "Fahrenheit 451 Yazıkülleri IV-V-VI". ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar. viraverita.org/yazilar/fahrenheit-451-yazikulleri-ivvvi >

Canar, B. (2015). "Fahrenheit 451 Yazıkülleri I-II-III", ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar,  viraverita.org/yazilar/fahrenheit-451-yazikulleri-iiiiii 

Canar, B. (2013). "Sartre'dan Çekilen Bir Yazı", Notos 43, Aralık 2013-Ocak 2014, s. 49-52.

Canar, B. (2013). "Şiddetle Yoldan Çıkmanın Zarafeti: Dogville". FelsefeYazın 21: 76-83.
(Bu makale ayrıca ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar başlıklı web sitesinde de yayınlanmıştır. Bkz. http://www.viraverita.org/yazilar/siddetle-yoldan-cikmanin-zarafeti-dogville)

Kitap Değerlendirmesi

Canar, B. (2015). "On Elemental Views From A Thought Experiment: The Marvelous Clouds". Moment Dergi. 2(2): 300-308.

http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/149/206

Canar, B. (2014). # Yaşarken Yazılan Tarih Üzerine. Moment Dergi 1 (1): 147-153.

http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/35/159

Canar, B. (2013). "Eleştirinin `Saf Fark`ı ya da Şiir İçin Paralaks Hakkında",  http://www.viraverita.org/yazilar/elestirinin-saf-farki-ya-da-siir-icin-paralaks-hakkinda

Hakemli Dergide Makale

Canar, B. (2017). Parmak Ucunda Bir Yazı: Acının Arsız Yokluğuyla Siyah Kuğu'yu Çözümlemek. Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt 34 (1): 81-95.

www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/article/view/1134/pdf_166

Canar, B. (2017). On The Remains of Guesses: Searching For A Philosophy of Communication in Academia. Moment Journal. 4(1): 221-236

www.momentjournal.org/index.php/momentdergi/article/view/232/433 (Full Text)

Canar, B. (2012). Maurice Blanchot Düşüncesi'nde Sessizliği Yazıya Çekmek. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 52 (1): 85-112.

dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1668/17796.pdf (Tam Metin)


Canar, B. (2011). Deleuze and The Face. Lingua ac Communitas, Vol 21, 33-52, October 2011.
http://www.lingua.amu.edu.pl/lingua_articles_21.html (Full Text)

Uluslararası Konferanslar

Canar, B. (2014). "The Palette of Writing: To Voice A Play In Chagall Through Philosophy". 3rd Global Conference – Play (A Making Sense Of: Project). Inter-Disciplinary.net. Saturday 1st November – Monday 3rd November 2014. Prague, Czech Republic.

Canar, B. (2012). Staging Derrida: Writing a Philosophy of Communication onto Silence.  International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC), June 10-13, İzmir University, İzmir. (Sunumun tam metni için bkz. Canar, B. (2012). Staging Derrida: Writing a Philosophy of Communication onto Silence. International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC) Proceedings Book. ISBN 978-605-8687-0-0. Erzurum: Mega Press. 1849-1856).

Canar, B. (2011). The Writing of the Silence: Creating an Odd Space in Connection with Philosophy and Communication, IAMCR "Cities, Connectivity, Creativity" Conference, July 13 - 17, Kadir Has University, İstanbul. http://iamcr-ocs.org/index.php/2011/2011/paper/view/450 (Abstract)

Bildiriler / Sunumlar

Canar, B. (2017). The Case of Ulysses: A Study on Performing Philosophy of Communication [Presentation]. Brown Bag Series, Department of Communication, UMASS Amherst, USA, Feb. 27. 

www.umass.edu/communication/node/1457

Canar, B. (2014). Fahrenheit 451 / F. Truffaut [Film Okuması]. Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş Haftası Etkinlikleri, 28 Kasım, Ankara Üniversitesi, ATK Sanatevi-Cebeci.

Canar, B. (2010).  Yüzeyde(n) Konuşmak ("Pop Felsefe Yüze Karşı: Dermokozmetik  Reklamlarında Faciality" başlıklı yüksek lisans tezinin sözlü sunumu) Hacettepe Üniversitesi AR-GE Proje Pazarı, 11 Mayıs 2010.

Canar, B. (2008). Özgürlüğe Kapatılmanın Özgül Ağırlığı: Türban. 3. Karaburun Bilim Kongresi
"Bugünü Anlamak"
, 4 - 7 Eylül 2008, Karaburun.  (Bildiri özeti ve bildirinin tam metni www.kongrekaraburun.org adresinde yayınlandı.)

Canar, B. (2008).  Özgürlüğe Kapatılmanın Özgül Ağırlığı: Türban. Bugünü Anlamak: Bildiri  Özetleri 
içinde. İzmir: Emre Basımevi.

Görev Aldığı Projeler
Türkiye'de Bilim Haberlerinin Görünürlüğü ve Temsili: 1993 - 2008, TÜBİTAK Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Çiler Dursun)

Aldığı Ödüller
Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen Genç Sosyal Bilimciler 2009 Yarışması'nda "Pop Philosophy Versus The Face: Faciality in Dermocosmetic Advertisements" başlıklı teziyle "en iyi yüksek lisans tezi" ödülünü kazandı (9 Aralık 2009).

Akademik İlgi Alanları
İletişim Felsefesi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültürel Çalışmalar

Yabancı Dil
İngilizce, Almanca 

İş Deneyimi

Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı (2018-...)

Öğretim Görevlisi Dr., Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı (2012-2018)

Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı (2008 - 2012)

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nde part - time öğretim görevlisi olarak verdiği dersler:

 • Introduction to Communication Studies II (COMD 204) 2005 - 2006 Spring Semester
 • Media and Society (COMD 341) 2006 - 2007 Fall Semester
 • Gender and Media (COMD 433) 2006 - 2007 Fall Semester
 • Media Theory and Methods (COMD 424) 2006 - 2007 Spring Semester

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin uygulama gazetesi Görünüm'ün 2002 - 2003 Öğretim yılında ilk defa yayın hayatına başlayan "Görünüm / English" adlı İngilizce ekinin editörü.

1 - 31 Temmuz 2002 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda Stajyer Diplomasi muhabiri.

Diğer Bilgiler

Canar, B. "Edebiyat ve Sosyal Medya" [Konuk]. Yeni Medya Eski İnsan (Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mutlu Binark ve Arş Gör. Şule Karataş Özaydın, Prodüktör: Ayşe Yürük).  TRT Radyo 1 (Ankara Radyosu). 11 Aralık 2017.

Hikaye ve anlatılar yazıyor. Yayınlanan çalışmaları:

 • Canar, B. (2000). Varolmayan Adam, Pegasos (İki Aylık Düşün - Edebiyat Dergisi), Mayıs - Haziran.
 • Canar, B. (2001). Bir Orkestra Salonunda Gece Devriyesi, Pegasos (İki Aylık Düşün - Edebiyat Dergisi), Mayıs, s.18
 • Canar, B. (2004). 5 Anlatı: Bir Baykuş Göründü Geceye, Makyaj, Yarasa, Sis, Paradoks, Kül Öykü Seçkisi, Ocak - Şubat, s.165-170.
 • Canar, B. (2004). Zıvana, Kül Öykü Seçkisi, Mayıs - Haziran, s. 21-24.
 • Canar, B. (2004). Sözcükler, Kül Güncel Edebiyat ve Sanat Seçkisi, Haziran, s. 20-24.
 • İlef İnternet İşleri - İ3 (http://www.ilef.ankara.edu.tr/i3) adlı web sitesi için 2001 - 2002 tarihleri arasında film eleştirileri yazdı ve Anlatı Dedikleri köşesinde de Sokak Lambası, Güneşten Kaçan, Gül Yaprakları, Bozkırda Yalnızlık, Resim Üzerine, Mevsimsiz Tablo, İş Dedikleri, Kutunun Ağırlığı, Uzun Bir Aradan Sonra başlıklı anlatıları yayınlandı.

Yönettiği Tezler

Evrim Nacar (2016). BATAILLE'IN TRANSGRESYON KAVRAMIYLA BUNUEL SiNEMASINDA ÖLÜM VE EROTiZM ÖZDESLiĞiNiN iNCELENMESi.  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı. Yuksek Lisans Tezi.  

Burs

Fulbright Akademik Arastirma Bursu 

Destek Suresi: 6 ay (Eylul 2016-Mart 2017) 

Gidilen Kurum: University of Massachusetts, Amherst (UMASS) Department of Communication

Arastirma Projesi: The Case of Ulysses: A Comparative Analysis on How to Study Philosophy of Communication

Dersler

Doktora Dersleri

İLT 742 Çağdaş Fransız Felsefesi ve İletişim Çalışmaları 

2019-2020 Güz Dönemi

 İLT 741 Sanat Felsefesi ve İletişim     

 2019-2020 Bahar Dönemi

 2020-2021 Bahar Dönemi

İLT 700 05 Özel Konular 

  2020-2021 Bahar Dönemi   

 2021-2022 Güz Dönemi

 2021-2022 Bahar Dönemi 

  2022-2023 Güz Dönemi

Yüksek Lisans Dersleri

İLT 621 İletişim Felsefesi


2013-2014 Güz Dönemi


2014-2015 Güz Dönemi


2015-2016 Bahar Dönemi


2017-2018 Güz Dönemi


2017-2018 Bahar Dönemi

2018-2019 Güz Dönemi

İLT 600 Özel Konular


 2013-2014 Güz Dönemi


 2013-2014 Bahar Dönemi


 2014-2015 Güz Dönemi


 2014-2015 Bahar Dönemi


 2015-2016 Güz Dönemi


 2015-2016 Bahar Dönemi                                                                                                                                                      

2019-2020 Güz Dönemi 

 2020-2021 Güz Dönemi  

KLM 641 Edebiyat ve İletişim


2013-2014 Bahar Dönemi


2014-2015 Güz Dönemi


2015-2016 Güz Dönemi


2017-2018 Güz Dönemi   

2019-2020 Güz Dönemi   

2021-2022 Güz Dönemi 

2022-2023 Güz Dönemi 

İLT 672 Kültür Araştırmaları Semineri

2015-2016 Güz Dönemi


KLM 674 Kültür Araştırmalarında Çağdaş Tartışmalar Semineri

2014-2015 Bahar Dönemi


İLT 517 Araştırma Yöntemleri


2013-2014 Güz Dönemi


2014-2015 Güz Dönemi

İLT 526 İletişim Araştırmaları ve Uygulamaları


2013-2014 Bahar Dönemi


2014-2015 Bahar Dönemi


2015-2016 Bahar Dönemi

İLT 511 İletişime Giriş


2012-2013 Güz Dönemi

İLT 521 İletişimin Temel Kuramları


2012-2013 Bahar Dönemi

İletişim Bilimleri Lisans Programı Dersleri

İLE106 Felsefenin Temel Kavramları (1. Sınıf, Zorunlu)  

 2018-2019 Bahar Dönemi   

 2019-2020 Bahar Dönemi 

 2020-2021 Bahar Dönemi 

 2021-2022 Bahar Dönemi

İLE 105 Sözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri (1. Sınıf, Zorunlu)     

 2018-2019 Güz Dönemi   

2019-2020 Güz Dönemi

2020-2021 Güz Dönemi 

2021-2022 Güz Dönemi

2022-2023 Güz Dönemi

 İLE 391 İletişim Felsefesi-I (3. Sınıf, Seçmeli)   

 2021-2022 Güz Dönemi

İLE 392 İletişim Felsefesi-II (3. Sınıf, Seçmeli, Önkoşullu Ders)    

2021-2022 Bahar Dönemi

İLE 421 Tiyatro ve İletişim (4. Sınıf, Seçmeli, Önkoşullu Ders)   

2022-2023 Güz Dönemi

İletişim Bilimleri Bölümünün Servis Lisans Dersleri


İLT 100-01 İletişim


2012-2013 Bahar Dönemi

İLT 100-04 İletişim


2013-2014 Güz Dönemi Ergoterapi Bölümü

Diğer Lisans Programlarına Verilen Dersler

ERG 418 Sağlık İletişimi


2015-2016 Bahar Dönemi
Ergoterapi Bölümü

İMT 308 Yazılı Basın Çevirisi  

2017-2018 Bahar Dönemi     

2018-2019 Bahar Dönemi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü

TIP 160 İyi Hekimlik Uygulamaları (Dönem 1, İnsan Bilimlerinde Tıp Programı) 

2019-2020 Öğretim Yılı

Ders Tarihleri: 6 Kasım 2019, 11 Aralık 2019, 5 Şubat 2020, 4 Mart 2020                             

2021-2022 Öğretim Yılı

Ders Tarihi: 15 Aralık 2021