Etkinlikler

"Öğrenci Tabanlı Dijital Hikâye Anlatımı Atölyelerinde Karşılaşılabilecek Zorluklara Dair Kolaylaştırıcı Deneyimleri" başlıklı bildiri sunuldu.

08 Mayıs 2013

"Öğrenci Tabanlı Dijital Hikâye Anlatımı Atölyelerinde Karşılaşılabilecek
Zorluklara Dair Kolaylaştırıcı Deneyimleri" başlıklı bildiri Hacettepe Üniversitesi'nde 8- 10 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştiriilen 5. Uluslararası Dijital Hikaye Anlatımı Konferansında sunuldu.

iletisim.hacettepe.edu.tr/dosyalar/program_web.pdf