Prof. Dr. Suavi Aydın
İletişim Bilimleri Bölümü
Toplum ve İletişim ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu / Akademik Kariyer

 • Lisans Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi 1986
 • Y. Lisans Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi 1988
 • Doktora Antropoloji Hacettepe Üniversitesi 1997
 • Doç. Dr. Antropoloji Hacettepe Üniversitesi 2005
 • Prof.Dr. İletişim Bilimleri Hacettepe Üniversitesi 2010

İş Deneyimi

 • 1980 Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Elektronik Atölyesi (1 ay)
 • 1986 ÖSYM (1 ay)
 • 1987-1988 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • 1990-1998 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü
 • 1998-2005 Yard. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü
 • 2005-2010 Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü
 • 2010 Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü
 • 2010- Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü
 • 2010- Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 2011- Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Askerlik

 • 1988-1989 Polatlı Topçu ve Füze Okulu Yd. Subay Tb. Öğrenci
 • 1988-1990 Adana 6. Kolordu, Topçu Atğm.

Lisans Bitirme Tezi

 • Türk Kültüründe Değişme ve Kitle İletişim Araçları (Nazif Kapusuz ile birlikte), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bitirme Tezi, 1986

Yüksek Lisans Tez Başlığı

 • Osmanlı Devleti'nin Çözülmesi ve Cumhuriyet İdeolojisinin Oluşumu Sürecinde Bir Etken Olarak Milliyetçiliğin Değerlendirilmesi, 1988 

Doktora Tezi Başlığı

 • Kültür Kimlik Modelleri Açısından Türk Tarih Yazımı, 1997

Görevler ve Unvanlar

 • Ar.Gör. Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1987-1997
 • Dr.Ar.Gör. Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1997-1998
 • Yar. Doç. Dr Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1998-2003
 • Doç. Dr. Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2003-2010
 • Prof. Dr. İletişim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2010-
 • Böl. Bşk.Yrd. İletişim Fakültesi, İletişim Bil. Böl., Hacettepe Üniversitesi 2010-2010
 • Bölüm Bşk. İletişim Fakültesi, İletişim Bil. Böl., Hacettepe Üniversitesi 2010-
 • Dekan İletişim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2011-

Üniversite Dışındaki İdari ve Akademik Görevler

 • UNESCO Kültür Koridorları İhtisas Komitesi Üyesi, 2008-2010
 • UNESCO Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi Üyesi, 2010-
 • İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi (İLDEK) Yürütme Kurulu Üyesi, 2012-2013

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Üyesi
 • İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi (İLDEK) Yürütme Kurulu Üyesi, 2012-2013

ESERLER VE BİLİMSEL FAALİYETLER

Kitaplar

 • Suavi Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, Gündoğan yayınları, Ankara, 1993. (2 Baskı)
 • Suavi Aydın, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve "Türk Kimliği", Öteki Yayınları, Ankara, 1998.
 • Suavi Aydın, O. Özel, K. Emiroğlu ve S. Ünsal, Mardin Tarihi. Cemaat-Aşiret-Devlet, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000. (2 Baskı)
 • Emiroğlu, K. ve S. Aydın (der.), Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. 2003.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, Ö. Türkoğlu ve E. D. Özsoy, Küçük Asya'nın Bin yüzü: Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005.
 • Suavi Aydın, “Amacımız Devletin Bekası”: Demokratikleşme Sürecinde Devlet ve Yurttaşlar, Tesev Yayınları, İstanbul, 2005. (3 Baskı, 2009)
 • S. Aydın ve Y. S. Erdal, Antropoloji, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2007. (2 Baskı, 2008)
 • M. Sancar ve S. Aydın,“Biraz Adil, Biraz Değil...” Demokratikleşme Sürecinde Toplumun Yargı Algısı, Tesev Yayınları, İstanbul, 2009.
 • S. Aydın, Terzinin Biçtiği Bedene Uymazsa: Türk Kimliğinin Yaratılması ve Ulusal Kimlik Sorunu Üzerine, Ankara, Özgür Üniversite Yayınları, 2009.
 • Suavi Aydın (Alan Uzmanı), TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü (Sosyal Bilimler), Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 2011.
 • S. Aydın ve Y. Taşkın, 1960'tan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayınları, Ankara, 2014

Kitap Çevirileri

 • Suavi Aydın (çev.), Raymond Williams, Kültür, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1993.
 • Suavi Aydın (çev.), Pavel Dolukhanov, Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997.
 • Suavi Aydın (yayına haz., çev. ed.), Daniel G. Bates, 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

Uluslararası Yayınlar

 • S. Aydın ve O. Özel, “Power Relations between State and Tribe in Ottoman Eastern Anatolia”,” Bulgarian Historical Review, 34/3-4, 51-67 (2006).
 • Suavi Aydın, “The Militarization of Society: Conscription and National Armies in the Process of Citizen Creation”, Conscientious Objection: Resisting Militarized Society, (eds. Ö. H. Çınar, C. Üsterci), Zed Book, London and New York, 2009.
 • Suavi Aydın, “The Use and Abuse of Archaeology and Anthropology in formulating Turkish National Narrative,” Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey, (eds. U. Ozkirimli, A. Aktar, N. Kizilyurek), Palgrave Macmillan (Series: New Perspectives on South-East Europe), London, 2010.
 • S. Aydın and J. Verheij, “Confusion in the Cauldron: Some Notes on Ethno-Religious Groups, Local Powers and the Ottoman State in Diyarbekir Province, 1800-1870”, Diyarbekir in 19th Century (eds. J. Verheij), Brill Publ., Leiden and London, 2012, pp. 15-54.
 • Suavi Aydın, “Adapazari”, Encyclopaedia of Islam 3 (Encyclopaedia of Islam, 3rd Edition), (eds. G. Kramer, D. Matringe, J. Nawas), vol. I, 2010, pp. 35-37.
 • Suavi Aydın, “Ali Su‘avî”, Encyclopaedia of Islam 3 (Encyclopaedia of Islam, 3rd Edition), (eds. K. Fleet, G. Kramer, D. Matringe, J. Nawas, E. Rowson), vol. I, 2012, pp. 59-61.
 • Suavi Aydın, “Adana”, Encyclopaedia of Islam 3 (Encyclopaedia of Islam, 3rd Edition), (eds. G. Kramer, D. Matringe, J. Nawas), vol. I, 2012, pp. 7-10.

Kitap Bölümleri, Proceedings ve Sunuş Yazıları

 • Suavi Aydın, "İki Belgenin Işığında Tanzimat Döneminde Uzak Diyarlar İmajının Dönüşümü", Humana. Bozkurt Güvenç'e Armağan (der. N. Serpil Altuntek, Suavi Aydın, İsmail H. Demirdöven). T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 75-98 (1994).
 • Suavi Aydın, "Türkiye'de Etnik Yapı", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 12, 496-514 (1996).
 • Suavi Aydın, "Önsöz", Faşizm!.. Yeniden mi?, Ütopya Yayınları, Ankara, 7-14 (2000).
 • Suavi Aydın, "Anadolu Hıristiyanlığında Dönüşüm: Misyoner Faaliyetlerinin Doğu Hıristiyanlığı Üzerindeki Etkisi ve Modernleşme", Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, 23-28 Ekim 2000, Ürgüp/Nevşehir. Ervak Yayınları, Ankara, 73-88 (2000).
 • Akpolat, M., S. Aydın, E. Eser ve B. Ç. Tosun, "Karkamış Baraj Gölü ve Çevresindeki Kırsal Yerleşmeler ve Konutlar, 1999 Yılı Çalışmaları", Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları (der. N. Tuna, J. Öztürk ve J. Velibeyoğlu), ODTÜ Tarihsel Çevre Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Yayını, Ankara, 529-540 (2001).
 • Suavi Aydın, "İki İttihat-Terakki: İki Ayrı Zihniyet, İki Ayrı Siyaset", Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, Cilt I: Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi (der. T. Bora, M. Gültegingil, M. Ö. Alkan), İletişim Yayınları, İstanbul, 117-28 (2001).
 • Suavi Aydın, "Cumhuriyet'in İdeolojik Şekillenmesinde Antropolojinin Rolü: Irkçı Paradigmanin Yükselişi ve Düşüşü", Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, Cilt II: Kemalizm (der. T. Bora, M. Gültegingil, Ahmet İnsel), İletişim Yayınları, İstanbul, 344-369 (2001).
 • Suavi Aydın, "Ekrem Akurgal", Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, Cilt III: Modernleşme ve Batıcılık (der. T. Bora, M. Gültegingil, Uygur Kocabaşoğlu), İletişim Yayınları, Istanbul, 390-97 (2002).
 • Suavi Aydın, "Batılılaşma Karşısında Arkeoloji ve Klasik Çağ Araştırmaları", Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, Cilt III: Modernleşme ve Batıcılık (der. T. Bora, M. Gültegingil, Uygur Kocabaşoğlu). İletişim Yayınları, Istanbul, 403-27 (2002).
 • Suavi Aydın, "Sosyalizm ve Milliyetçilik: Galiyefizm'den Kemalizm'e, Türkiye'de 'Üçüncü Yol' Arayışları", Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, Cilt IV: Milliyetçilik (der. T. Bora, M. Gültegingil), İletişim Yayınları, Istanbul, 438-82 (2002).
 • Suavi Aydın, “Resmî Tarihin Temeli: Ulusal Tarih Yazımı ve Resmî Tarihte Mitlerin Kaynağı”, Resmî Tarih Tartışmaları, I (der. F. Başkaya), Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, 43-83 (2005).
 • Suavi Aydın, “Azınlık Kavramına İçeriden Bakmak”, Türkiye'de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları, (eds. A. Kaya, T. Tarhanlı), TESEV Yayınları, İstanbul, 186-223 (2005).
 • Suavi Aydın, “Doğu ve Batı Hıristiyanlığı Arasında Son Hesaplaşma: Modernleşme ve Doğu Hıristiyanlığı Üzerinde Misyon Faaliyetleri”, Süryaniler ve Süryanilik, c. III (ed. A. Taşğın, E. Tanrıverdi ve C. Seyfeli), Orient Yayınları, İstanbul, 101-128 (2005)
 • Suavi Aydın, “Çukurova Tarihinde Yörükler ve Türkmenler”, Adana'ya Kar Yağmış (der. Behçet Çelik), İletişim Yayınları, İstanbul, 113-139 (2006).
 • Suavi Aydın, “Çanakkale Savaşları”, Resmi İdeoloji Sözlüğü (der. F. Başkaya, T. Ersoy), Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, 63-81 (2007).
 • Suavi Aydın, “Türkiye Solunda Özgücülük ve Milliyetçilik”, Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, Cilt VIII: Sol (der. T. Bora, M. Gültegingil). İletişim Yayınları, Istanbul, 543-577 (2007).
 • S. Aydın ve K. Ünüvar, “ATÜT Tartışmaları ve Sol”, Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, Cilt VIII: Sol (der. T. Bora, M. Gültegingil). İletişim Yayınları, Istanbul, 1082-1088 (2007).
 • Suavi Aydın, “Türkmen Aşiretleri Üzerine”, Dr. Frayliç ve Müh. Ravling, Türkmen Aşiretleri (çev.yazı Ç. Önal), Aşina Kitaplar, Ankara, 15-18 (2008).
 • Suavi Aydın, “Ermeni Konferansı Olayı”, Bir Zamanlar Ermeniler Vardı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, 227-236 (3 baskı)
 • Suavi Aydın, “Adaletin İnkârı Olarak Ayrımcılık”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 (8 Ocak-11 Ocak 2008), C. I: Adaletin Işığında Hukuk, Ankara Barosu Yayınları, Ankara, 2009, 349-356.
 • Suavi Aydın, “Millî Sır”, Resmi Tarih Tartışmaları, V: Nutuk (der. F. Başkaya, Mete K. Kaynar), Özgür Üniversite Kitaplığı, Ankara, 105-116 (2008).
 • Suavi Aydın, “Türk Düşüncesinde Alman Etkisi”, Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, Cilt IX: Dönemler ve Zihniyetler (der. Ö. Laçiner). İletişim Yayınları, Istanbul, 947-970 (2009).
 • Suavi Aydın, “Ankara Musikî Muallim Mektebi”, Ankara: Kara Kalpaklı Kent, 1923-1938, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2009, 119-126.
 • S. Aydın ve Ö. Türkoğlu, “İttihat ve Terakki Cemiyeti Programının ve Eyleminin Radikal Dönüşümü: 1908 Öncesi ve Sonrası”, II. Meşrutiyet'i Yeniden Düşünmek (der. F. Ergut), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 260-285 (2009).
 • Suavi Aydın, “ ‘Türk Muhafazakârlığı' Üzerine”, Sosyoloji Yazıları 3: Öğr. Gör. Hüseyin Yalçın'a Armağan (eds. N. Güngör Ergan, E. Burcu, B. Şahin), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ss. 47-56 (2010).
 • Suavi Aydın, “Baraklar: Antep'in İskân Halkı”, “Ta Ezelden Taşkındır…” Antep (der. Mehmet Nuri Gültekin), İletişim Yayınları, İstanbul, 155-234 (2011).
 • Suavi Aydın, “Giriş”, Ankara/Altındağ Tarihi Kent Merkezi Mimarlık Rehberi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, Ankara, 6-20 (2011).
 • Suavi Aydın, “Seyahatnâme'yi Bir Etnografya Metni Gibi Okumak ya da İlk Etnologlardan Biri Olarak Evliyâ Çelebi”, Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi (ed. Nuran Tezcan ve Semih Tezcan), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 261-270 (2011).
 • Suavi Aydın, “Türkiye'nin Etnik Yapısı”, 1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim (eds. F. Alpkaya ve B. Duru), Phoenix Yayınevi, Ankara, 149-196 (2012).
 • Suavi Aydın, “Ankara'da Phrygler”, Son Tunç Çağı'ndan Helenistik Döneme Anadolu'nun Arkeoloji Atlası II (ed. N. Karul), Doğan Burda Dergi ve yayıncılık, İstanbul, 80-83 (2012).
 • Suavi Aydın, “ ‘Umran Yolu': Demiryollarının Gelişimi ve Türkiye Demiryolları”, Tren Bir Hayattır (der. Tanıl Bora), İletişim Yayınları, İstanbul, 11-118 (2012).
 • Suavi Aydın,“XIX. Yüzyılda Mardin Çevresinde Aşiret Hareketleri”, Uluslararası Ömerli/Ömeran ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri (der. Ercan Gümüş ve Veysel Gürhan), İstanbul, 2012: Kent Işıkları Pak Ajans Yayıncılık Ltd. Şti., ss. 68-96.
 • Suavi Aydın “Ekolojik Tahribat ve Kültürel Çöküş: Bir Şehir Yaratma Projesinin İflası Olarak Ankara”, Cumhuriyet'in Ütopyası: Ankara (haz. Funda Şenol Cantek), Ankara, 2012: Ankara Üniversitesi Yayınevi, ss. 57-96.
 • Suavi Aydın, “20. Yüzyılın Başlarında Türkçülük, Türkoloji Çalışmaları ve Fuad Köprülü”, Mehmed Fuat Köprülü, ed. Yahya Tekal Taştan, Ankara, 2012: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ss. 131-158.
 • Suavi Aydın, “Reading the Seyahatnâme as an Ethnographic Text or Regarding Evliyâ Çelebi as an Early Ethnographer”, Evliyâ Çelebi: Studies and Essays. Commemorating the 400th Anniversary of his Birth (eds. N. Tezcan, S. Tezcan and R. Dankoff), Ankara, 2012: Rep. of Turkey Ministry of Culture and Tourism Publ., ss. 263-271.
 • Suavi Aydın, “Milliyetçilik”, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İdeolojiler (der. Ömer Çaha, Bican Şahin), Ankara, 2013: Orion Yayınları, ss. 225-286.
 • Suavi Aydın, “Önsöz: ‘Kürdler' ve Hâbil Adem”, Kürdler: Tarihi İçtimai Tedkikat (çeviri metin), (muharriri: Doktor Friç), İstanbul, 2014: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ss. vii-xxii.
 • Suavi Aydın, “Sunuş: Bir İmha Yöntemi Olarak Yangın”, 1916 Ankara Yangını: Felaketin Mantığı (Taylan Esin, Zeliha Etöz), İstanbul, 2015: İletişim, ss. 13-42.
 • Suavi Aydın, “Popüler Kültür ve Milliyetçilik: Sokağın Hissi”, Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyaset (der. Simten Coşar, Aylin Özman). İstanbul, 2015: İletişim, ss. 19-76.
 • Suavi Aydın, “Sunuş: Bir Etno-Dinsel Kimlik Olarak Alevilik”, Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel (der. Yalçın Çakmak, İmran Gürtaş). İstanbul, 2015: İletişim, ss.11-32.
 • Suavi Aydın ve Hatice Şule Oğuz, “Şeytanlaştırılan Gruplar: Ulus-Devlet Pratiğinde Ötekileştirmenin ve Etnik Kurtulmanın Mültecilik Bağlamında Zihinsel İnşası”, Öteki'nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (der. İsmet Parlak). Bursa, 2015: Dora, ss. 301-348.
 • Suavi Aydın, “”Otobiyografi Nasıl Okunur?: Biteviye Tarihçiliğin Açmazlarına Dair”, Tarih, Otobiyografi ve Hakikat: Yüzbaşı Torosyan Tartışması ve Türkiye'de Tarihyazımı (der. Bülent Somay). İstanbul, 2015: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 145-213.
 • Suavi Aydın, “Tarihsel Oğuz Aşiret Grupları Bağlamında Konar-Göçerlik ve Aşiret Sorunu”, Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri. 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (der. Tufan Gündüz, Mikail Cengiz). Ankara, 2015: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yayınları, ss. 587-596.
   

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI Dışındaki Uluslararası İndeksler Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • S. Aydın ve M. Berge, “Feodaliteye Giden İki Yol”, Kebikeç, 1/1, 115-152 (1995).
 • Suavi Aydın, “Cemil Cahit Güzelbey'in Ardından”, Kebikeç, 1/2, 49-61 (1995).
 • Suavi Aydın, “4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine", Kebikeç, 1/2, 79-89 (1995).
 • Suavi Aydın, “Türk Tarih Tezi ve Halkevleri”, Kebikeç, 2/3, 107-130 (1996).
 • Suavi Aydın, “İki Bilim Adamı, İki Anlayış: Cahit Arf ve Ekrem Akurgal”, Kebikeç, 3/6, 95-103 (1998).
 • Suavi Aydın, “Ekşigil'in Yazısı Vesilesiyle Türkiye'de Antropolojinin Eni Boyu Üzerine”, Toplum ve Bilim, 77, 196-201 (1998).
 • Suavi Aydın, “ 'Milli Demokratik Devrim'den 'Ulusal Sol'a Türk Solunda Özgücü Eğilim”, Toplum ve Bilim, 78, 59-91 (1998).
 • Pekak, S. ve S. Aydın, “Selçuk ve Çevresinde Osmanlı İdaresindeki Gaynımüslim Tebaanın İmar Faaliyetleri”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15/2, 125-155 (1998).
 • Suavi Aydın, “Ankara, Ankara, Güzel Ankara...”, Kebikeç, 9, 65-75 (2000).
 • Suavi Aydın, “Arkeoloji ve Sosyolojinin Kıskacında Türkiye'de Antropolojinin 'Geri Kalmışlığı' “, Folklor ve Edebiyat, 22, ss. 17-42 (2000).
 • Suavi Aydın, “Türkiye'nin Demiryolu Serüvenine Muhtasar Bir Bakış”, Kebikeç, 11, 49-94 (2001).
 • Suavi Aydın, “Aydınlanma ve Tarihselcilik Problemleri Arasında Türk Tarihyazıcılığı: Feodalite Örneği", Toplum ve Bilim, 91 (Kış 2001-2002), ss. 39-80 (2002).
 • Suavi Aydın, “Bir Kavramın Bunalımına Dair Düşünceler: Tarih Karşısında Kültür Kavramı”, Toplum ve Bilim, 94, 16-49 (2002).
 • Suavi Aydın, “Unutulmuş Bir İttihatçı: Dedem Halil Sırrı Hırka-i Şerif”, Kebikeç, 16, 145-164 (2003).
 • Suavi Aydın, “30'ların Tezlerine Geri Dönüş: Anadolu'da ‘Proto-Türkler'” Toplum ve Bilim, 96, 8-34 (2003).
 • Suavi Aydın, Anadolu Diyagonali: Ekolojik Kesinti Tarihsel-Kültürel Bir Farklılığa İşaret Edebilir mi?”, Kebikeç, 17, 117-137 (2004).
 • Suavi Aydın, “Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Değeri ve Sınırları: Peter Andrews'un Çalışmaları ve Yeni Yayınlanan Bir ‘Ansiklopedi' Üzerinden Bir Değerlendirme”, Toplum ve Bilim, 100, 23-38 (2004).
 • Suavi Aydın, “Nazan Maksudyan'ın Kitabı ‘Türklüğü Ölçmek' Üzerine”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 2, 155-184 (2005).
 • Suavi Aydın, “II. Manuel Palaiologos ve Söyledikleri Hakkında Ne Biliyoruz?”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 4, 307-315 (2006).
 • Suavi Aydın, “Paradigmada Tarihsel Yorumun Sınırları: Merkez-Çevre Temellendirmeleri Üzerine Notlar”, Toplum ve Bilim, 105, 70-95 (2006).
 • Suavi Aydın, “Toroslarda Yaylacılık ve Çukurova'nın Önemi”, Kebikeç, 21, 111-134 (2006).
 • Suavi Aydın, “Türkiye'de Tarımın Tarihsel Temelleri: bir Giriş Denemesi”, Kebikeç, 23, 63-78 (2007).
 • Suavi Aydın, “Bir Tarım Dönemi Hastalığı: Sıtma”, Kebikeç, 24, 91-100 (2007).
 • Suavi Aydın, “Osmanlı Sosyal Tarihi Çalışmalarının Sosyolojik Etkisi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), 6/11, 93-122(2008).
 • Suavi Aydın, “The Misuse and Abuse of Biological Darwinian Concepts in Social Theory or was Darwin a Social Darwinist?”, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 38, 2010
 • Suavi Aydın, “2011 Yılında Diyarbekir ve Mardin'de Düzenlenen Sempozyumların Ardından”, Kebikeç, 32, 7-14 (2011).
 • Suavi Aydın, “Türk Muhafazakârlığı”, Türklük Bilgisi Araştırmaları/Journal of Turkish Studies, publ. at the Dept. of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, 37, (2012).
 • Suavi Aydın ve Murat Yağcı, “Sarıkeçililerin ‘Eşkiyalığı' ve Konya Delibaş İsyanı Üzerine Değinmeler”, Kebikeç, 35, 59,112 (2013).
 • Suavi Aydın, “ ‘Caber Kalesi Cengi' ya da İktidarın Coğrafyaya Müdahalesi: Semboller Coğrafyasının Üretimi ve Yenidenüretimi Üzerine”, Kebikeç, 39, 211-251 (2015).
 • Suavi Aydın, “Kadim İç Asya'nın Türklüğü Meselesi: Urvolk'a Vatan Arayışı Karşısında Sorular”, Journal of Turkish Studies/ Türklük Bilgisi Araştırmaları, publ. at the Dept. of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University (eds. Cemal Kafadar, Gönül Alpay Tekin) Çekirge Budu: Festschrift in Honor of Robert Dankoff (guest eds. Nuran Tezcan, Semih Tezcan), 44, 125,150 (2015).
   

Makale Çevirileri

 • Suavi Aydın (çev.), Halil İnalcık, “Osman Gazi'nin İznik (Nicaea) Kuşatması ve Bafeus Savaşı”, Söğüt'ten İstanbul'a Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar (der. O. Özel-M. Öz), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000, 301-339.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Suavi Aydın, “Anadolu'daki ‘Doğu Mezhepleri' ve 19. Yüzyılda Hıristiyanlık İçi Değişim”, Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi, Ürgüp-Nevşehir, 23-28 Ekim 2000.
 • Suavi Aydın, “The Use and Abuse of Archaeology and Anthropology in formulating Turkish National Narrative,” Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey, University of Cyprus, Nicosia, 10-11.11.2006.
 • Suavi Aydın, “Süryani Maddi Kültür Varlığı Üzerine Gözlemler”, I. Uluslararası Süryani Sempozyumu, Midyat, 30-31 Mart 2007.
 • Suavi Aydın, “Türkiye'de Azınlıkta Olmak”, I. Uluslararası Antropoloji Kongresi, İstanbul, 20-27 Mayıs 2007.
 • B. Alten, S. S. Çağlar, F. M. Şimşek, S. Kaynaş, S. Aydın ve F. Günay, “Effects of Socio-Cultural and Socio-Economic Situation on Vector Populations, Malaria and Cutaneous Leishmaniasis Incidence and Control Programs in Southeastern Anatolia: A Meta Analysis of Used Questionnaires in Sanliurfa”, The 4th Emca Workshop, Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic, 11-14 September 2007.
 • Suavi Aydın, “Adaletin İnkârı Olarak Ayrımcılık”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 8-11 Ocak 2008.
 • S. Aydın ve O. Özel, “Devlet-i Aliyye'ye Ne Kadar Muhacir Geldi?: Hicri 1298 Tarihli Raporlara Göre Anadolu ve Suriye'ye Göç ve Göçmen İskânı”, 11th International Congress of Economic and Social History of Turkey, Bilkent University, 17-21 June 2008.
 • Suavi Aydın, A. Çiğdem, H. B. Kahraman ve İ. Tekeli, “Türkiye Modernleşmesi Neye Benzer? (Panel Konuşması)”, Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı (Frankfurter Buchmesse: Ehrengast Türkei), Frankfurt, 18 Ekim 2008.
 • Suavi Aydın (Konferans), “Types of Nomadisms in Turkey”, Conférences délocalisées du Groupe de Recherches Anthropologiques: Itinéraires du Nomadisme, CNRS, Université Marc Bloch MİSHA, Strasbourg, Fransa, 21 Ekim 2008.
 • Suavi Aydın (Seminer), “Rural Structure of Turkey”, The Project Towards a Deeper Understanding of Rural Europe, Universiteit Leiden, Hollanda, 4-14 Şubat 2009.
 • Suavi Aydın, “İpek Yolu'nun Kültürel Önemi”, Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu, Antalya, Akdeniz Üniversitesi ve IICAS, 15-16 Ekim 2010.
 • Suavi Aydın, “19. Yüzyılda Mardin Çevresinde Aşiret Hareketleri”, Uluslararası Ömeran/Ömerli ve Çevresi Sempozyumu (Mardin Artuklu Üniversitesi, Ömerli Kaymakamlığı, Ömerli Belediyesi ve Şarkiyat Araştırmaları Derneği), Mardin, 13-15 Mayıs 2010.
 • Suavi Aydın, “Kapanış Paneli Değerlendirme Konuşması”, Uluslararası Midyat Sempozyumu (Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat kaymakamlığı, Midyat Belediyesi ve Şarkiyat Araştırmaları Derneği), Midyat, 7-9 Ekim 2011.
 • Suavi Aydın, “19. Yüzyılda Diyarbekir ve Çevresinde Aşiret-Cemaat-Devlet İlişkileri Üzerine Düşünceler”, Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Toplantısı (düz. Hrant Dink Vakfı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSA, Chrest Vakfı, Fundaçao Calouste Gulbenkian), Diyarbakır, 11-13 Kasım 2011.
 • Suavi Aydın, “II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemlerinde Tûr Abdin'de Yerel İktidar Mücadelesi: Aşiretler ve Cemaatler”, Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Toplantısı (düz. Hrant Dink Vakfı, Chrest Foundation, Friedrich Ebert Stiftung, Mardin Tabipler Odası, Mardin Barosu, Mardin Sinema Derneği, Mardin KAMER), Mardin, 2-3 Kasım 2012.
 • Aydın, S., “Tarihi İpek Yolu'nun İhyası Açısından Enerji ve Ulaşım Projelerinin Önemi” II. Avrasya Sosyal İlimler Forumu, Azerbaijan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi, Bakü, 20-21s Ekim 2013.
 • Aydın, S., “Methodological Problems of Pastoral Nomadism Studies in Turkey: Historiography and the Practise of Social Sciences”, Turkologentag 2014: First European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies, Ludwig Maximillian Universitaet, Münih, 11-14 Şubat 2014.
 • Aydın, S., (Kapanış Panelisti), “The Horse, History, Culture and Daily Life”, Galloping History: An International Symposium, Bilkent University, Ankara, 16-18 Nisan 2014.
 • Aydın, S., “Tarihsel Oğuz Aşiret Grupları Bağlamında Konar-Göçerlik ve Aşiret Sorunu”, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar, Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 21-23 Mayıs 2014.
 • Aydın, S., (Tartışmacı), “Unmaking and Remaking the Military Authority: Militarism in Contemporary Turkey” (Panel), WOCMES Ankara 2014, 20-22 Ağustos 2014.
   

Ulusal Bilimsel Toplantılarda ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Suavi Aydın, “Ulus-Devlet ve Şiddet”, Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Adana, Mayıs 1997.
 • Suavi Aydın ve O. Özel, "Pax Ottomana'da Aşiretin Yeri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Örneği" Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Haziran 1999.
 • Suavi Aydın, "Kent Tarihi Yazımı Konusundaki Başlıca Sorunlar", Anadolu Kentlerinde Yerel Tarih Çalışmaları Eşgüdüm Atölye Çalışması, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 10-11 Eylül 1999.
 • Suavi Aydın, “İttihat Terakki'de İki Zihniyet”, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Kongresi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 21-23 Kasım 2001.
 • Suavi Aydın, “Yorum: Bilgi ve Antropoloji İlişkisi”, Bilgi Toplumuna Geçiş Toplantısı, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 25-26 Mart 2002.
 • Suavi Aydın, “Kültür, Sağlık, Hastalık", 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, 23-28 Eylül 2002.
 • Suavi Aydın, “Türk Modernleşmesi: Devlet ve Millet”, Haklarla Düşünmek (Sempozyum), İzmir Barosu ve Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, İzmir, 12-13 Ekim 2002.
 • Suavi Aydın, “İnsan Bilimleri ve Felsefede Yeni Sorun Alanları”, İnsan Bilimleri ve Felsefe Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2-4 Haziran 2004.
 • Suavi Aydın, “Popüler Milliyetçiliğin Türk-Ermeni İlişkilerine Olan Etkisi”, Güncel Bir Konu Olarak Türk-Ermeni İlişkilerine Türkiye Üniversiteleri Öğrencilerinin Yaklaşımları Toplantısı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 4 Mayıs 2007.
 • Suavi Aydın, “Bir Coğrafyanın Millileştirilmesi”, ODTÜ Tarih Topluluğu Öğrenci Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 16-18 Mayıs 2007.
 • Suavi Aydın, “Kimlik ve Mimarlık (Açılış Konuşması)”, ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı Doktora Araştırmaları Sempozyumu V, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 24-25 Aralık 1907.
 • Suavi Aydın, “İttihatçı Programın Radikal Dönüşümü: 1908 Öncesi ve Sonrası”, 2008'den 1908'e Bakışlar Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Tarih Vakfı, İzmir, 19-21 Eylül 2008.
 • Y.S. Erdal, S. Aydın ve Z. Açan, “Antropoloji, Arkeoloji ve Dilbilimin Adli Alana Katkıları”, Adli Bilimler Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara, 24 Mart 2009.
 • Suavi Aydın, “Evrim Teorisinin Kötüye Kullanımı: Sosyal Darwinizm”, Darwin ve Evrimsel iktisat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Ankara, 19-20 Kasım 2009.
 • Suavi Aydın, “İç kolonizasyon, Değer Sorunu ve Ankara”, Dünden Bugüne Koruma Toplantısı, I: Ankara (düz. Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği ve A.Ü. Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi), Ankara, 21-22 Ekim 2011.
 • Suavi Aydın, “20. Yüzyılın Başında Tûr Abdin Bölgesinde Aşiret-Cemaat İlişkileri Bağlamında Süryaniler”, Çok Kültürlü Yaşamda Süryaniler Sempozyumu (Hollanda Büyükelçiliği ve Güneydoğu (Turabdin) Süryani Kültür ve Dayanışma Derneği), İstanbul, 23 Mart 2012.

Diğer Makaleler

 • Suavi Aydın, "İlçeleşme Sorunu Üzerine", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XII/102, 56-57 (1988).
 • Suavi Aydın, "Türkçülük-İslâmcılık Polemiğinde Ahmet Ağaoğlu'nun Türk Yurdu'nda Yayımlanan İlk Makalesi: Türk Alemi", Tarih ve Toplum, 11/63, 146-148 (1989).
 • Suavi Aydın, "Mehmet Münif Paşa, Mirzâ Feth'ali Ahûndzâde", Tarih ve Toplum, 14/82, 222-225 (1990).
 • Suavi Aydın, "Yahudiler ve Türk Milliyetçiliği", Tarih ve Toplum, 15/89, 301-4 (1991).
 • Suavi Aydın, "Buzadam", Bilim ve Teknik, 27/312, 853 (1993).
 • Suavi Aydın, Etnik bir Ad Olarak 'Türk' Kavramının Sınırları ve Genişletilmesi Üzerine", Birikim, 71-72 (Etnik Kimlik ve Azınlıklar Özel Sayısı), 50-64 (1995).
 • Suavi Aydın, "Devlet Geleneği Söylemi Üzerine", Birikim, 104-105, 63-82 (1998).
 • Suavi Aydın, "Habercilik, Etik ve Özgürlük" (Media, Ethics and Freedom), Saklı Sayfalar, I, 15-18 (1998).
 • Suavi Aydın, "Türkiye'de Kuzey Kafkasyalıların Örgütlenmeleri: Muhtasar Tarih ve Eskişehir Örneği", Nart, 7, 31-35 (1998).
 • Suavi Aydın, “AB'ye Girerken 'Seçkinler'den 'Sıradanlar'a Şarklı Düşünce Tarzımız”, Birikim, 129, 45-49 (2000).
 • Suavi Aydın, “Yeni Göçler, Yeni Sorunlar, Deprem ve Çözümyolu”, Birikim, 156, 84-87 (2002).
 • Suavi Aydın, “İsimler Millî Birliği Nasıl Bozar? Bak Şu Tilkinin Ettiğine...”, Toplumsal Tarih, 143, 90-97 (2005).
 • Suavi Aydın, “Bilim ve Bilginin Araçsallaştırılması Bakımından Ermeni Konferansı Olayı”, Birikim, 199, 18-22 (2005).
 • Suavi Aydın, “Metamorfoz: Kimlik”, Metamorfoz Ankara: Yitik Zamanların Kenti, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, 81-86 (2007).
 • Suavi Aydın, “Etnisite ve Milliyetçiliğin Yanlış kavranılmasına Dair”, Bilim ve Gelecek, 49, 38-48 (2008).
 • Suavi Aydın, “Darwin kavramlarının Yanlış ve Kötüye Kullanımları Üzerine ya da Darwin Sosyal Darwinist miydi?”, Cogito, 60-61, 393-412 (Güz-Kış 2009).
 • Suavi Aydın, “Arkeoloji ve Milliyetçilik: Toprak Altından Kimlik Devşirmek”, Arkeo-Atlas, 7, 126-141 Ocak 2010).
 • Suavi Aydın, “Çanakkale Ruhu 2015”, Birikim, 312, 45-58 (Nisan 2015).

Kitap Tanıtımları

 • Suavi Aydın, “Ulus-devlet ve Şiddet”, Toplum ve Bilim, 62, 197-200 (1993).
 • Suavi Aydın, “Bir Kitap: T.J. Byres, H. Mukhia (eds.) Feudalism and Non-European Societies”, Kebikeç, 1/1, 161-180 (1995).
 • Suavi Aydın, “Talat Tekin'in Türkoloji Yazıları” (Turkology Papers of Talat Tekin), Virgül, 6 (Mart 1998).
 • Suavi Aydın, “Osmanlı Sağlık Hizmetinde Ermeniler”, Kebikeç, 14, 121-23 (2000).
 • Suavi Aydın, “Kimliğin Bulmacası”, Milliyet Sanat, 592, 110 (2008).
 • Suavi Aydın, “İnkâr ve Anlamak”, Radikal Kitap, 462, 14 (22 Ocak 2010).

Editörlük Çalışmaları

 • Suavi Aydın (ed), Mehmet Taş, Avrupa'da Irkçılık , İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, İmge Yayınları, Ankara, 1999.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Kudret Emiroğlu, Anadolu'da Devrim Günleri, II. Meşrutiyet'in İlanı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Osmanlı Devletinin Kuruluşu: Efsaneler ve Gerçekler. Panel/Tartışma Bildirileri, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Richard J. Evans, Tarihin Savunusu (çev. U. Kocabaşoğlu), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Mustafa Türkeş, Kadro Hareketi. Ulusçu Sol Bir Akım, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Metin Özbek, Dünden Bugüne İnsan, İmge Yayınları, Ankara, 2000.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), E. Wolf, Köylüler (çev. A. Sönmez), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Rifa'at Ali Abou-el-Haj, Modern Devletin Doğası. 16. yy'dan 17. yy'a Osmanlı İmparatorluğu (çev. O. Özel-C. Şahin), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), R. Paul Lindner, Ortaçağ Anadolusu'nda Göçebeler ve Osmanlılar (çev. M. Günay), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Söğüt'ten İstanbul'a Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar (der. O. Özel-M. Öz), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Giovanni Arrighi, Uzun Yirminci Yüzyıl. Para, Güç ve Çağımızın Kökenleri (çev.R. Boztemur), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Jurgis Baltrusaitis, Düşsel Ortaçağ (çev. M. Ali Kılıçbay), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Hermann Kulke ve D. Rothermund, Hindistan Tarihi (çev. M. Günay), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Philip K. Bock, İnsan Davranışının Kültürel Temelleri: Psikolojik Antropoloji (çev. S. Altuntek), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Charles Tilly, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu (çev. K. Emiroğlu), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Charles Lindholm, İslamî Ortadoğu: Tarihsel Antropoloji (çev. B. Şafak), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2004.
 • Suavi Aydın, K. Emiroğlu, U. Kocabaşoğlu, O. Özel (eds), Richard Tapper, İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler: Şahsevenlerin Toplumsal ve Politik Tarihi (çev. F. Dilek Özdemir), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2004.

Ödüller

 • TÜBA 2009-2010 Çeviri ve Telif Ders Kitapları Ödülü, Bates, D. G., 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009, 552 s., (çeviri editörü: S. Aydın).
 • 2013 Kristal Lâle Sosyoloji Dalında Yılın En İyi Sosyal Bilimcisi Ödülü

Burslar/Akademik Ziyaretler

 • “Araştırma Daveti”, Institut für Ethnologie Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien. Avusturya-Viyana, 1 Mart-1 Temmuz 2000.
 • “Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Misafir Araştırmacı Bursu” Universität Bamberg, Almanya, 10 Haziran-10 Ağustos 2002.

Uluslararası Atıflar (Yabancı Dilde Textbook ya da Yabancı Dilde Referans Kitaplardaki Atıflar ve SSCI ve AHCI'de Taranan Dergilerdeki Atıflar)

 • A. Aydıngün ve İ. Aydıngün, “The Role of Language in the Formation of Turkish National Identity and Turkishness”, Nationalism and Ethnic Politics, 10/3, 2004.
 • Ariel Salzmann, Tocqueville in the Ottoman Empire: Rival Paths to Modern State, Leiden ve Boston: Brill, 2004.
 • K. Oktem, “Faces of the City: Poetic, Mediagenic and Traumatic Images of a Multi-Cultural City in Southeast Turkey”, Cities, 22/3, 2005 (SSCI).
 • M. Yeğen, “Turkish Nationalism and the Kurdish Question”, Ethnic and Racial Studies, 30/1, 2007 (SSCI).
 • D. Beyazıt, “The Baghani Complex: Medieval Pavilions in the Mardin Hinterland, Southeastern Turkey”, Artibus Asiae, LXVIII/1, 2008 (AHCI).
 • Other People's Anthropologies: Ethnographic Practise on the Margins (ed. A. Boskovic), New york ve Oxford: Berghahn Books, 2008.
 • U. Ozkirimli ve Spyros A. Sofos, Tormented by History: Nationalism in Greece and Turkey, Londra: Hurst and Company, 2008.
 • Y. Taşkın, “Upsurge of the Extreme Right in Turkey: The Intra-Right Struggle to Redefine ‘True Nationalism and Islam'”, Middle Eastern Studies, 44/1, 2008 (SSCI)
 • V. Aytar, Background Paper: Politics of the Parliamentary Oversight of the Security Sector in Turkey, Islamabad: Pakistan Institude of Legislative Developmant and Transparency, 2009.
 • S. H. Winter, “The Province of Raqqa under Ottoman Rule, 1535-1800: A Preliminary Study”, Journal of Near Eastern Studies, 68/4, 2009 (AHCI)
 • S. Genis ve K. L. Maynard, “Formation of a Diasporic Community: The History and Resettlement of Muslim Albanians in the Black Sea Region of Turkey”, Middle Eastern Studies, 45/4, 2009 (SSCI).
 • Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey, Londra: Palgrave Macmillan, 2010.

Ulusal Atıflar

 • İ. Görkem, “Tahir Alangu'nun Balkan Folkloru Çalışmaları”, Türkbilig, 11, 2006.
 • İ. Özcoşar, “19 Yüzyılda ABD Misyonerlerinin Mardin Süryanilerine Yönelik Faaliyetleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5/18, 2006.
 • A. Ünlü, “Şiddete Gülmek: Geleneksel Türk Tiyatrosunda Şiddet ve Mizah”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 24, 2007.
 • Fuat Dündar, Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918), İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.

Ulusal/Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayın Kurulu Üyelikleri

 • Toplum ve Bilim Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 1995-2010
 • Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 1996-
 • Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2008-
 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2008-2009.


Hakemlik yapılan Dergiler

 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 98 no'lu makale.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 2008
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, 25/2, 2007
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7/2, 2007
 • The Journal of Turkish Studies
 • Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal/Uluslararası Bilimsel Dergilerde Danışma Kurulu Üyelikleri

 • Folklor ve Edebiyat Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, 2009-
 • Mülkiyeliler Birliği Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, 2012-

Sonuçlandırılmış Bilimsel Proje Raporları ve Bir Kurum veya Kuruluş tarafından Talep Edilmiş Bilimsel Raporlar/Proje Hakemlikleri

 • “Kırsal Avrupa'yı Derinlemesine Anlamak” (Towards a Deeper Understanding Rural Europe), AB Sivil Toplum Diyaloğu Girişimi çerçevesinde Görsel Antropoloji Projesi, Bilkent Üniversitesi, Strasbourg Üniversitesi ve Leiden Üniversitesi, Türkiye Grubu Antropoloji Danışmanı, 2008-2009.
 • TÜBA “Üniversite Ders kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri” Değerlendirme Raporu (2009).
 • Hacettepe Üniversitesi “Kurumsal İletişim Ajanslığı” Projesi Proje Yöneticisi, Hacettepe Üniversitesi Proje No. BAB 011 A 804 00, 01 Temmuz-31 Aralık 2011.
 • “Kimlik Oluşumunda Çok Dilliliğin/Dil Öğreniminin Etkisi” (No. 5238) başlıklı H.Ü. BAB Projesi Hakemliği (2011).
 • “Göçebelerin Coğrafya Algısı” Projesi Proje Yöneticisi, Hacettepe Üniversitesi, 10 Ekim 2011-10 Ekim 2012.
 • “Tarih Kültür Hafıza Bağlamında Cizre Kırmızı Medrese” Başlıklı Mardin Artuklu Üniversitesi BAB Projesi Hakemliği (2012).
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Yeni Demiryolu Projeleri (Sincan-Çayırhan-Adapazarı-Küçükçekmece, Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri, Kırşehir-Ulukışla, Diyarbakır-Şanlıurfa) Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporları, 2011-2012

Projelerde ve Alan Çalışmalarında Yaptığı Görevler

 • İznik Roma Tiyatrosu Kazı Heyeti, Kazı Heyeti Üyeliği (Dr. Bedri Yalman başkanlığında), 1984-1995
 • 25 Yıl Sonra Hal ve Sün Köylerinde Sosyal Değişme Araştırması, Alan Araştırmacısı (Doç. Dr. Aygen Erdentuğ başkanlığında), 1986
 • Akçapınar Köyünde Göç Dinamiği Araştırması, Alan Araştırmacısı,1987
 • Amasya Eski Şamlar Mezarlığı Antropolojik Kazısı, Kazı Heyeti Üyeliği (Prof.Dr. Metin Özbek başkanlığında), 1993-1994
 • Gaziantep Kalesi Belgeleme ve Restorasyon Projesi, Delegasyon Üyesi (Dr.MustafaAkpolat başkanlığında), 1994-1995
 • İzmir-Selçuk İlçesi Osmanlı Dönemi Hristiyan Yapıları Araştırması, Araştırmacı, 1997
 • Niğde Andaval Kilisesi Kazısı, Kazı Heyeti Üyeliği (Dr. Sacit Pekak başkanlığında), 1997-1998
 • Gaziantep Şehrinde 19. Yüzyıl Sivil Mimarîsi Belgeleme Projesi, Delegasyon Üyesi (Dr. Mustafa Akpolat başkanlığında), 1999
 • ODTÜ-TAÇDAM Kargamış Baraj Gölü Aynası Altında Kalacak Köylerin Mimarî ve Antropolojik Belgeleme Çalışması, Delegasyon Üyesi (Dr. Mustafa Akpolat ile birlikte), 1999-2000
 • İTÜ'nin yönetiminde ve GAP BKİ ve UNDP desteğinde yürütülen "Mardin Katılımcı Kentsel Rehabilitasyon Projesi" Yaşam Biçimleri Araştırması, Proje Danışmanlığı, 2000
 • "Malaria and Cutaneous Leishmaniasis Control Trial Using Pyrethroid (KO-TAB) Impregnated Bednets in Southeastern Anatolia (Şanlıurfa), Turkey”, Hacettepe University 99/ D-63, Project Participant, 2000-2001
 • Baku-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı C Bölümü (Sıvas-Ceyhan), Sosyal Etki Analizi yürütücüsü, 2002-2003
 • Diyarbakır İlinde Geleneksel El sanatlarının Desteklenmesi Projesi, AB, GAP İdaresi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB, Deltur/2005/103995, Bilim Kurulu Üyesi, 2005-2006.
 • Ürgüp Kayakapı Mahallesi Kültürel Canlandırma Projesi, Proje Danışmanı, 2003-2008.
 • “Kırsal Avrupa'yı Derinlemesine Anlamak” (Rural Europe), AB Sivil Toplum Diyaloğu Girişimi çerçevesinde Görsel Antropoloji Projesi, Bilkent Üniversitesi, Strasbourg Üniversitesi ve Leiden Üniversitesi, Türkiye Grubu Antropoloji Danışmanı, 2008-2009.
 • TESEV Demokratikleşme Projesi, Halkın Devlet Algısı Çalışması, Proje Yöneticisi ve Yürütücüsü, 2004
 • TESEV Demokratikleşme Projesi, Halkın Adalet ve Hukuk Sistemi Algısı Çalışması, Proje Yürütücüsü, 2008

Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tezleri

 • Işıl N. Büyükakın, “Türkiye'de Göçmen ‘Ötekiler'e Bakış”, 2002.
 • Ç. Ceyhan Süvari, “Yezidilik Örneğinde Etnisite, Din ve Kimlik İlişkisi”, 2002.
 • Kardaş, S. “Cumhuriyetin Kültür Devrimi”, 2003 Ocak.
 • Okan, N., “Ülkücü Kimliğin Milliyetçilik, Irk ve İktidar Kavramları Aracılığıyla Sosyal Antropolojik Bir Değerlendirmesi”, 2003 Ekim.
 • Akgül, U., “Poşalar: Buçuk Milletin Kayıp Kültürü”, Hacettepe Üniversitesi, 2004.
 • Sezener, A., “Postmodernist Antropolojinin Epistemolojik Sorunları”, 2004
 • Yıldırım, A., “İki Aşiret Arasında Kültürel Rekabet ve Çatışma”, 2004.
 • Yaban, E., “ ‘Irk' Kavramı ve Türkiye'de Biyolojik Antropoloji Çalışmaları”, 2005.
 • İşoğlu, İ. M., “Nusayrilerde İnanç Bağlamında Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri”, 2005.
 • Karayakupoğlu, H. C., “Etnik İşbölümünün Oluşumunda Islahiye Örneği”, 2006.
 • Keskin, N., “Mardin ve Çevresinde Bir Anlatım Biçimi Olarak ‘Mıtrıplık' ”, 2006.
 • Akbaş, M., “Hapishanede Kadın Olmak: ‘Özel' ve ‘Kamusal' Alan Tanımlamalarının Bulanıklaştığı Mekân Olarak Kadın Koğuşu”, 2009.
 • Çamurdan, Y. B., İslamî Söylemde Cinsellik-Üreme Eksenli Kadın Kimliği ve Yeniden Üretimi, H.Ü. Antropoloji ABD.
 • Atalar, T., “Alevi Kimliği İçinde Farklı ‘Alevilik' Algıları: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Vakfı Örneği”, 2011

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

 • Çapar, Mustafa, “Türk Ulusal Eğitiminde Öteki ve Ötekiye Yaklaşım”, 2004.
 • Şengül, Serdar, “Bilgi, Toplum, İktidar: Osmanlı ve Cumhuriyet Modernitesi ile Karşılaşma Sürecinde Doğu Medreseleri”, 2008.
 • Suvari, Ç. Ceyhan, “Dinsel Geleneğin Etnisite İnşasında Oynadığı Rol: Malakanizm Örneği”, 2009.
 • Sezener, A., “Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Örneğinde Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımının Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Gölovası Köyü”, 2011.
 • Doğan, Hülya, “Şiddeti Görünür ve Meşru Kılan Görsel Kültürün Antropolojisi (Arka Sokaklar Dizisi Örneği)”, 2012.
 • Altınok, Elif Başak, “Cizre Örneğinde Etnisite İçi Karşılaşma Biçimleri”, 2013.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Tarafından Teşkil Edilen ve İştirak Edilen Doçentlik Jüri Üyelikleri

 • Dennis R. Bryson ÜAK Doçentlik Jürisi (Bilkent Üniversitesi, Sosyal/Kültürel Antropoloji), 2012, 2013
 • Meryem Bulut ÜAK Doçentlik Jürisi (Ankara Üniversitesi, Sosyal/Kültürel Antropoloji), 2012
 • Ayşe Parla ÜAK Doçentlik Jürisi (Sabancı Üniversitesi, Sosyal/Kültürel Antropoloji), 2012
 • Çiğdem Kara ÜAK Doçentlik Jürisi (Anadolu Üniversitesi, Sosyal/Kültürel Antropoloji), 2012
 • Ayşegül Altınay ÜAK Doçentlik Jürisi (Sabancı Üniversitesi, Sosyal/Kültürel Antropoloji), 2013 (YEDEK)
 • Aydan Özsoy ÜAK Doçentlik Jürisi (Gazi Üniversitesi, İletişim Bilimleri), 2013

Çeşitli Üniversiteler Tarafından Talep Edilen Profesörlük Atama Jürisi Raporları

 • Bülent Küçükerdoğan Profesörlük Değerlendirme Jürisi (T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. İletişim Tasarımı Bölümü), 2011
 • Zeliha Etöz Profesörlük Değerlendirme Jürisi (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler AD), 2012
 • Fethi Açıkel Profesörlük Değerlendirme Jürisi (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler AD), 2012
 • Aylin Özman Profesörlük Değerlendirme Jürisi (TED Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü), 2012
 • Kamile Oya Paker Profesörlük değerlendirme Jürisi (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü), 2013