Doç. Dr. Emek Çaylı
Radyo, TV ve Sinema Bölümü
Radyo ve Televizyon ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM

 2003- 2009 Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı.

2000 – 2003 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-
Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı.

1995 – 2000 Lisans, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dil Bilimi Bölümü.

ÇALIŞMA YAŞAMI

Kasım 2017- Doçent   Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Mayıs 2011- Kasım 2017 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent)
Ağustos 2010-Mart 2011 Goldsmiths, University of London, Department of Educational Studies. Konuk Öğretim Elemanı.
2009 – 2011 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi (DR.)
2006- 2009 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi. Araştırma Görevlisi
2002- 2006 Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM). Sekreterya/ Müdür Yardımcısı.
2002 - 2006 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Araştırma Görevlisi
2000 - 2001 Uluslararası Uzakdoğu Film Festivali. Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu.

YAYINLAR

 Kitap ve Kitap Bölümleri:

“Counter-Publics and Freedom of Expression: New Forms of Journalism in the Digital Environment”. The Road To Gezi Resistance and Counter Publics in 21st Century Turkey. Gamze Yücesan Özdemir (der.) Kanada:  Red Quill Books, 2016

-"Kadına Yönelik Şiddetin Medya Halleri: İktidarın Dili, Acının İkonografisi ve Estetize Edilmiş Şiddet Üzerine". Kadına Yönelik Şiddetin Ekonomi Politiği. Derya Güler Aydın (Der.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 2015

-"Bize Her Yer Taşra: Yozgat Blues ve Unutursam Fısılda'nın Kadınları". İradenin İyimserliği: 2000'lerde Türkiye'de Kadınlar, Aksu Bora (der.), Ankara: Ayizi. 2015

 -"Popüler Kültürü Eleştirmek Üzerine: Oskay, Oktay & Mutlu". İletişim, Anlam, Arayış: Erol Mutlu'ya Armağan. Ankara: Ütopya, 2014

-"Teoride ve Pratikte RTÜK: "Yayın İlkeleri"nin İçledikleri ve Dışladıkları". 4.  Uluslararası Kadın/Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı Konferans Kitabı. Eastern Mediterranean University Press. 2013. 

-"Gündüz Kuşağı Televizyonunun Etnografik Analizi: Bir İntrospektif Çalışması". Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem. Hakan Ergül (der.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2013.

-İfade Özgürlüğünün On Yılı: 2001-2011. (Gülsüm Depeli ile birlikte). İstanbul: İPS İletişim Vakfı Yayınları. 2012.

-“Gender and Critical Visual Literacy: Media Monitoring Projects and the Case of Turkey”. Beyond Textual Literacy: Visual Literacy for Creative and Critical Inquiry. Mary. A. Drinkwater (ed.). Oxford: Inter-Disciplinary Press. 2011 (e-book)

-“Gündelikliğin Nesneleri, Belleğin Biriktirdikleri ve Aşk Üzerine: Masumiyet Müzesi”. T. Kanlı (ed.) Edebi Gündelik: Türkiye Romanında Gündelik Hayat. Ankara: DeKi. 2011.

-“Bedenimizin Sınırları Dünyamızın Sınırları Değildir”. A. Erol & N. Öztop (haz.) Anti-Homofobi Kitabı II. Ankara: Ayrıntı Basımevi. 2010.

-“Butler Konferansından Notlar, İzlenimler”. A. Erol & N. Öztop (haz.) Anti-Homofobi Kitabı II. Ankara: Ayrıntı Basımevi. 2010.

-“Feminist Etnografi / Kadın Çalışmalarında ‘Birincil Kaynak' Sorunu: ‘Medyatik' Bir Alan Araştırmasında Engeller ve Çözüm Olanakları”. Osmanlı'dan Günümüze Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu- Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu Kitabı. İstanbul, Nisan 2009.

-“Bir Yanlış Var Bu Temsilde: Medyaya Müdahil Olmak” (G. Depeli ile Birlikte). Anti-Homofobi Kitabı I. Ankara: Ayrıntı Basımevi. 2009.

Tezler:
Doktora- “Kamusallık, Mahremiyet ve Medya: ‘Kadın Tartışma Programları' Üzerine Etnografik Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009.
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI
İkinci Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eser KÖKER

 Master- “Türkiye'de Televizyon Programlarında Dedikodu ve Popüler Kültür”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beybin KEJANLIOĞLU


Hakemli Dergilerde Makaleler ve Yazılar:

"MEDYA VE KÜLTÜRÜN KÜRESEL AKIŞI: TÜRK DİZİLERİNİN KOSOVA'DA ALIMLANMASI" Millî Folklor, 2017, Yıl 29, Sayı 114


“Kamusallık, Toplumsal Katılım Ve Medya: Kadın Programları Etnografisi”. İleti-şim. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını. Kış 2010, Sayı 13.

Aile İçi Şiddet ve Medya: Gündüz Kuşağı Televizyonunda Şiddetin Görünürlüğü ve Yeniden Üretimi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. Bahar 2010, Sayı. 30.

Popüler Bir Tecrübe”/ Tahakküm ve Direnişin Aracı Olarak Dedikodu: Türkiye Televizyonlarında Dedikodunun Söylemsel Analizi”. Kültür ve İletişim (ki). Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. 11(2). 2008.


“Medya Politikaları Konferansı” İletişim Araştırmaları. 2003 1(1). S. 155 – 160.

Akademik Dergilerde Yazılar:

"Genel Ahlak, Genel Halk ve Cinsiyetlendirilmiş Diziler Ülkesinden Kolajlar". Kampflatz. Eylül 2012. Cilt 1 Sayı 1.


"Butler'ın İddiası: Bedenin Yeniden Maddeselleşmesi, Olumsallık ve Hegemonya”. Felsefe Yazın. Nisan/Mayıs. 2010. Yıl: 16, Sayı 16.


"Gender, Visual Literacy and Media Monitoring Projects". EMAA (European-Mediterranean Art Association) Sanat Dergisi. Mart 2010, Sayı 11.

Çeviri:
“Medya Sosyolojisi: Egemen Paradigma” Todd Gitlin. Hakan Tuncel ile birlikte. İletişim Çalışmalarında Uzlaşmalar Kırılmalar. Sevilay Çelenk (der.). Ankara: 2008.

Kitap eleştirisi:
- “İletişimi Anlamak”. Virgül. Haziran 2005. s. 36.
- “Eskimeyen Moda: Frankfurt Okulu”. Virgül. Eylül 2005. s. 59 – 61.

Diğer Yazılar:

-"Ve Behzat Ç. Davetiye Çıkarır" BİAMAG. 10 Mart 2012
-"Ekşi Sözlük: Mizah Eleştiri ve Samimiyet". Bağımsız İletişim Ağı (BİANET/Kaos GL). 22 Kasım 2011
- “Dedikodulu Mahalle: Mahalle Ölmedi İmgelerimizde Yaşıyor”. ODTÜ'lüler Bülteni. Eylül 2011. Sayı 210.
-“Sokak Neyse İnsan O'dur”. Bağımsız İletişim Ağı (BİANET/Kaos GL). 22 Ağustos 2011
- “Feminism in London 2010” Amargi. Kış. 2010, Sayı 19.

-“Sosyal Medya Ne Kadar Sosyal” ODTÜ'lüler Bülteni. ODTÜ Mezunları Derneği. Kasım 2010, Sayı 201.

-“Sonbaharda İsyan Başkadır”. Kaos GL. 17. 05. 2010. www.kaosgl.org
-“Butler Konferansından Notlar, İzlenimler”. Bağımsız İletişim Ağı (BİANET). 17 Mayıs 2010. www.bianet.org
-“Bedenimizin Sınırları Dünyamızın Sınırları Değildir” Bağımsız İletişim Ağı (BİANET).
10 Mayıs 2010. www.bianet.org
-“You Tube'dan Facebook'a İrrasyonalitenin Yeniden İnşası”. Bağımsız İletişim Ağı (BİANET) 20 Ekim 2007. www.bianet.org
-“Magazinleşen Yayıncılığın Dramatik Öyküsü”. Evrensel Gazetesi. 18 Mart 2006.
-“Yüzünü AB'ye dönen Türkiye'nin Reklamları”. Bağımsız İletişim Ağı (BİANET). 21 Şubat 2002. www.bianet.org

Kongre, Sempozyum ve Toplantılar

Sempozyum:

“Popüler Kültürde Ve Toplumsal Yaşamda Cinsiyetcilik”. TMMOB 1. Kadın Sempozyumu. 17. 01.2015. Ankara. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi

Panel:

Panel Tartışmacısı: "İletişim Özgürlüğü ve İçerik Problemi" Paneli. Hacettepe Ü. İletişim Fakültesi
Edebiyat Fakültesi Bedrettin Cömert Salonu. Ankara. 27 Mart 2013.


“Popülizmin Muhafaza ve Müdafaa Ettiği Medyanın Hoşgörülenleri”. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma/ MEDYA – İLETİŞİM FORUMU. Hotel Best. Ankara. 18 Mayıs 2012.

Konuşma başlığı “Medya, Kadın ve Şiddet”. Hacettepe Üniversitesi İİBF Kadın Platformu. Kadın ve Şiddet Konulu Panel. İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu. 7 Mart 2012. 10.00-12.00.


‘Şiddetin Pornografisi: Televizyon ve Yazılı Medyada Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet'
Türkiye'de Farklı Yönleriyle Kadına Yönelik Şiddet” Paneli. Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADUM). Çankaya Üniversitesi. Ankara. 25 Kasım 2011.

Uluslar arası Kongre/Konferanslar:
4. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı. “Teoride ve Pratikte RTÜK: “Yayın İlkeleri”nin İçledikleri ve Dışladıkları”. Doğu Akdeniz Üniversitesi- Kadın Araştırmaları Ve Eğitimi Merkezi. 3-5 Ekim 2012 Gazimağusa. KKTC.

IAMCR. “Critical Literacy, Media Education and Young People: A Theoretical and Methodological Discussion”. 13-17 Temmuz 2011. Kadir Has Üniversitesi. İstanbul

“Kamusallık, Toplumsal Katılım ve Medya: Gündüz Kuşağı Kadınları”. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (IMWC). 13-16 Ekim 2009, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi

3rd Global Conference-Visual Literacies/ “Gender and Visual Literacy: Women's Media Watch Group (MEDİZ) in Turkey”
14-16 Temmuz 2009 Mansfield College, Oxford, London.

“Transformations in the Practices of Everyday Life: From Resistance to Domination the Gossip on TV”, “Crossroads Conference İstanbul 2006”.
Düzenleyen: ACS (Association for Cultural Studies) ve Bilgi Üniversitesi.
Yer ve Tarih: Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 20 – 23 Temmuz 2006

Ulusal Kongre/Konferanslar:

- “Gündüz Kuşağı Kadın Programlarında Aile İçi Şiddetin Görünürlüğü ve Şiddetin Yeniden Üretimi”. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Türk Sosyal Bilimler Derneği. 9-11 Aralık 2009. ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi.

-“Feminist Etnografi / Kadın Çalışmalarında ‘Birincil Kaynak' Sorunu: ‘Medyatik' Bir Alan Araştırmasında Engeller ve Çözüm Olanakları”
Osmanlıdan Günümüze Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu
İstanbul. Kadın Has Üniversitesi.
17-19 Nisan, 2009

-“Popüler Kültürü Eleştirmek Üzerine”, “Türkiye'de İletişim Araştırmaları Sempozyumu” “Erol Mutlu Özel Oturumu”.
Düzenleyen: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yer ve tarih: Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
Ankara, 20 – 21 Ekim 2005
“Medya ve Dedikodu”, “İletişimde Yeni Mecralar, Mekanlar, İmgeler ve Söylemler Semineri”.
Düzenleyen: Bahçeşehir Üniversitesi
Yer ve Tarih: İstanbul, 27 – 28 Mart 2003

Workshoplar:

Medya Okuryazarlığı Çalıştayı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK). Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara. 30 Haziran-1Temmuz 2012

Creativity And Qualitative Methodologies. ESRC National Centre for Research Methods
2-3. 12. 2010. Chilworth Manor, Southampton, İngiltere.

10-14 Temmuz 2007 “Balkan Forum for Communication” (BFC) Panteion Üniversitesi, Kavala, Yunanistan.
19-23 Mart 2003 “Workshop on Media Education” UNESCO, Selanik, Yunanistan.

 Poster Sunumu:

Mahremiyet, Medya ve Kadın: Televizyonlardaki “Kadın Programları”nın katılımcılarının mahremiyet, kamusallık ve siyasal katılım çerçevesinde sosyo-kültürel analizi. 
Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazari 2010 (HÜ - Argepp'10).
Hacettepe Üniversitesi Sihhiye Kampüsü Kültür Merkezi Sergi Salonu. 10-11 Mayıs 2010

ARAŞTIRMA PROJELERİ

- Mart-Eylül 2014:

"Kültür, Kimlik, Medya: Türk Dizilerinin Kosovalı İzleyicileri Üzerine Alımlama Çalışması" (Culture, Identity and Media: Audience Reception Analysis of Turkish TV Serials in Kosovo)

Destekleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Araştırmanın yürütüldüğü yer: Prizren, Kosova

-Ağustos 2010-Mart 2011 (Doktora Sonrası Araştırma Projesi):
“Eleştirel Medya Okur-Yazarlığı, Çocukların Medya Kültürü ve Görsel Yöntembilimler: İngiltere Örneği ve Türkiye İçin Bir Araştırma Modeli”
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK BİDEB
Araştırmanın Yürütüldüğü Yer ve Tarih: Goldsmiths, University of London. Londra, İngiltere

-2007-2008:

 “Medyada Aile İçi Şiddet Araştırması”.
Proje Direktörü: Doç. Dr. Mine Gencel Bek
Destekleyen Kurum: UNDPA ve KSGM

-2007-2008:

“Mahremiyet, Medya ve Kadın: Televizyonlardaki Kadın Programları”nın katılımcıları ve yapımcılarının mahremiyet, kamusallık ve siyasal katılım çerçevesinde sosyo-kültürel analizi”
Proje Direktörü: Prof. Dr. Asker Kartarı
Destekleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB)

-2006-2007:

“Turizmde Uzmanlık Eğitimi Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi El Kitabı”
Proje Direktörü: Prof. Dr. Asker Kartarı
Destekleyen Kurum: TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı

-2005 – 2006:

 “GAP Çerçevesinde Yürütülen Sosyal Projelerin Üretim ve Uygulama Süreçlerinde Yöresel Kültürün İletişim Açısından Rolü".
Proje Direktörü: Prof. Dr. Asker Kartarı
Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAP)

-2003 – 2004:

  “MAN Türkiye'de Yeni İşletme Kültürünün Oluşturulması Projesi”.
Proje Direktörü: Prof. Dr. Asker Kartarı
Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM)

-2003 – 2003:

 “2002 Seçim Kampanyalarında Ulusal Basın”
Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Eser Köker ve Doç Dr. Beybin Kejanlıoğlu.
Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

BURSLAR

 TÜBİTAK BİDEB Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu.
Destek Süresi: 7 ay.
Gidilen Kurum: Centre for Language, Culture and Learning, Goldsmiths, University of London. İngiltere.
Araştırma Projesi: “Eleştirel Medya Okur-Yazarlığı, Çocukların Medya Kültürü ve Görsel Metodolojiler: İngiltere Örneği ve Türkiye İçin Bir Araştırma Modeli”.