Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç
İletişim Bilimleri Bölümü
Kültürlerarası İletişim ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri

Lisans
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (1996 - 2000)

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı (2000 - 2003)

Doktora
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı (2003 - 2009)

Akademik Çalışmalar

TEZLER:

 • 2006- 2009 Doktora, “Almanyalı Türklerde Evlilik Törenlerinin Dönüşümü: Kültürel Bellek, Kimlik ve Aidiyet”
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker Kartarı
 1. 2000- 2003 Yüksek Lisans Tezi: “Türk Sinemasında Doğu Anadolu: 1960–1990 Yılları,
  Arasında Köy Filmleri”
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı

AKADEMİK YAYINLARI:

Hakemli Dergide Makale:

 • "Migrant Memories: German-Turkish Marriage Ceremonies in Berlin", Ethnologia Balkanica, 2010 (13), s. 231-249.
 • "Görsellik ve Kültürel Bellek İlişkisi: Göçmenin Evi", Kültür ve İletişim. 2010 (13/2), s. 9-39.
 • “Basındaki Köşe Yazılarında Kamusal Alan ve Türban Tartışmaları: Bir Analiz Denemesi”, Kültür ve İletişim. 2007 (10/1).


Derleme Kitapta Bölüm:

 • Türk Sinemasının Güneydoğu'ya Bakışı: 1960-1990 Arası Güneydoğu Anadolu Köy Filmlerinde Merkez-Yerel İlişkisi.” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 6. Der. Deniz Bayrakdar. Bağlam Yayınları. İstanbul, 2007.
 • "Roland Barthes: Bir ‘Yazar'" 1900'den Günümüze Büyük Düşünürler, Cilt 3. Der. Çetin Veysal. Etik Yayınları, İstanbul, 2011, s. 143-241.
 • “Edebiyatta Otobiyografik Kurgu ve Gündelik Hayat: Hayat bir Kervansaray. İki Kapısı var: Birinden Girdim, Birinden Çıktım.” Edebi Gündelik: Türkiye Romanında Gündelik Hayat. Tuğba Kanlı (ed.). De Ki: Ankara, 2011, s. 111-135.
 • “HochzeitsritualeDeutsch-TürkischerGemeinschaften in Berlin.” Gesellschaften in Bewegung. Emigration aus und Immigrationnach Südosteuropa in Vergangenheit und Gegenwart. Sagner, München, 2011, s. 165-189.


Konferans Kitabında Makale:

 • Gülsüm Depeli (Emel Uzun ile birlikte) (2009). “Vatandaşın Tarihi: Çokvatanlı Vatandaşlık Mümkün mü?” International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europa. Çanakkale: Nobel Yay. 2009. s. 397-413.
 • Gülsüm Depeli (Emek Çaylı Rahte ile birlikte) (2009). “Bir Yanlış Var Bu Temsilde: Medyaya Müdahil Olmak.” Uluslar arasıHomofobi Karşıtı Buluşma. Ankara: Kaos GL. s. 116-121.
 • “How did the Press Frame the Gay and Lesbian Struggle?, The Reformation Process of the New Turkish Criminal Code and An Overview of the News Reports on the Kaos GL Association” (Kaos GL İngilizce özel sayısı, 2006.)


Kitap Değerlendirmeleri:

 • “Mekanları Tüketmek: Kitap değerlendirmesi” Kaos GL, 2001: 10(2), 62–69.
 • "İmgenin Pornografisi", İletişim Araştırmaları 2005 (1), s. 121-127.


Makale Çevirileri:

 • “Amerikan Gey-Seks Sinemasının Gizli Tarihi”, Stevenson, Jack (1997), çev. Gülsüm Depeli. Kaos GL, 2000: 9(2): 32-38.
 • „Klasik Alman Felsefesinde Devrim Kategorileri.“ Losurda, Dominico (2009). çev: Gülsüm Depeli. Baykuş, sayı: 4, s. 55- 76.


Diğer Yazılar:

 • “İyi Yazılmış Bir Hikâye Kötü Sonla Bitmez: Sınırlar Aşılırken Değişen Habercilik Anlayışı”, Kaos GL, 2001: 10(1), 20–22.
 • “Türk Sinemasında Eşcinsellerin Sunumu Üzerine”, Kaos GL, 2000: 9(6), 16-19.
 • “Birlikte Yürüyebilecek miyiz?” Felsefe Yazın. 2011 (6.18). s. 48-55.

Dersler

 İLT616 Görsel Kültür ve İdeoloji