Arş. Gör. Dr. Gökçe Zeybek Kabakcı
Erasmus Fakülte Koordinatörü
İletişim Bilimleri Bölümü
Toplum ve İletişim ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim

 • Doktora: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Ana Bilim Dalı (2010-2017) 
 • Erasmus: Alpen-Adria Universitat Klagenfurt/Avusturya (Bahar 2009)
 • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri (2007-2010)
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü (2002-2007)
 • Lise: İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi (1994-2001)

 
YABANCI DİL: İngilizce (İleri), Fransızca (İleri)

Akademik İlgi Alanları

 • Duygular Sosyolojisi
 • Eleştirel Reklam Çalışmaları
 • Dijital Hikâye Anlatımı
 • İletişim Sosyolojisi
 • Siyasal Psikoloji

Akademik Çalışmalar

TEZLER

 • Doktora Tezi: 

Zeybek Kabakcı, G. (2017). "Gündelik ve Sıradan Olanı Şekillendiren Bir Söylem Olarak Korkunun Reklamlar Aracılığıyla Yeniden Üretimi", Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Aksu Bora (Prof. Dr. Nurcan Törenli), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı.

 • Yüksek Lisans Tezi:

Zeybek Kabakcı, G. (2010). "Cumhuriyet Mitinglerinin Türk Basınında Sunumunun İdeolojik Analizi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman Prof. Dr. Asker Kartarı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

YAYINLAR 

Kitap:

 • Zeybek Kabakcı, G. (2019). Maksimum Korunma: Korku Çağında Reklam. İstanbul: İletişim Yayınları.

Derleme Kitapta Bölüm:

 • Zeybek Kabakcı, G. (2021). "Toplumdan Vazgeçmek: Sağlık-Odaklılık Ekseninde Bedene ve Eve Kapanma”. Y. Demirer, D. Parlak (Der.), Vazgeç(me)mek içinde (s.87-102). Ankara: Nika Yayınları.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2018). "Başka bir dünya mümkün": Reklamları izlediniz!. A. Bora, K. Dede (Der.), Ütopyalar-Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer içinde (s.317-336). İstanbul: İletişim Yayınları.

Kitap Eleştirisi:

 • Zeybek Kabakcı, G. (2017). Anlatıya Çıkar Her Yol. Moment Dergi, 4 (2), 518-526. ISSN: 2148-970X DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.2.518526

Uluslarararası Dergi:

 • Zeybek Kabakcı, G. (2015). Heart of the Story: Connecting Digital Storytelling to Sociology of Emotions, Cultural Science Journal, 8 (2), 78-88.

Ulusal Hakemli Dergi: 

 • Zeybek Kabakcı, G. (2017). Akademisyen Kadınların Korkuları. Toplum ve Hekim, 32 (2), 128-140. (Basım tarihi: Temmuz 2017)
 • Zeybek Kabakcı, G.; Şimşek, B. (2015). Kültürler Arasında Göçmen Haller: "Erasmus Maceram" Dijital Hikayeleri. Moment Dergi, 2 (1), 153-185.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2012). Eğitimli Kadınların Gündelik Hayatını Kuşatan Korkular. iletişim: araştırmaları, 10 (1-2), 47-76. (Basım tarihi: 2014)
 • Zeybek Kabakcı, G. (2011). Neo-Kemalist Bir Hareket: Cumhuriyet Mitingleri. Selçuk İletişim, 7 (1), 96-112.

Diğer Yayınlar:

 •  Zeybek Kabakcı, G. (2013). "Gezi Parkı Çocukları". Amargi Feminist Dergi, (Güz 2013), 30, 78-79. 

BİLDİRİLER

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

 • Zeybek Kabakcı, G. (2021). "Hayali Mikroplardan Koronavirüse: Reklamda Sağlık". II. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı, çevrimiçi, 26-28 Mayıs 2021.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2018). " More Security: Get Stuck in the Middle of the Health-obsession and Self-protection.", The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), Hacettepe Üniversitesi, 16-20 Temmuz 2018.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2017). "Combating fear through digital storytelling workshop practices", International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, Hacettepe Üniversitesi, 22-26 Mayıs 2017.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2015). "Fear: From Sociology of Emotions Perspective", 6th International Digital Storytelling Conference, Northampton, MA/ABD, 25-27 Eylül 2015.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2014). "The Mood of Gezi Park Resistance: 'Life in the Street, Street on the Screen'”, International Digital Storytelling Conference: Digital Storytelling in Times of Crisis, Atina/Yunanistan, 8-10 Mayıs 2014.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2013). "Voices of Streets vs. Silence of Mainstream Media: Discursive Analysis of Gezi Park Demonstrations", 4th International Conference on Multicultural Discourse, Hangzhou/Çin, 24-26 Ekim 2013.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2013). "'Kurbanlar' ve 'Ateşe Tapanlar': Sivas Katliamı ile Yüzleşmek", 7. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, 5-7 Eylül 2013.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2013). "Heart of the Story: Connecting Digital Storytelling to Sociology of Emotions", 5th International Digital Storytelling Conference, Hacettepe Üniversitesi, 8-10 Mayıs 2013.
 • Şimşek, B.; Oğuz, H; İnce, Ş; Zeybek Kabakcı, G.; Çetinkaya, E. (2012). "Reflections From a Co-Creative Practice: Digital Storytelling in Turkey", INMC 2012, İstanbul Üniversitesi, 17-19 Ekim 2012. 

Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

 • Zeybek Kabakcı, G.; Baydar Çavdar, G.; Toros, E. (2023). "Bilime Güvensizliğin Belirleyicileri: Dindarlık, Komplocu Düşünüş, Eğitim Seviyesi, İklim Değişikliği Kaygısı", II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Bilkent Üniversitesi, 7-8 Ekim 2023.
 • Kara, U. Y. ; Zeybek Kabakcı, G.; Baydar Çavdar, G. (2023). “Trust in Science: A Scoping Literature Review”, Turkey Computational Social Sciences Conference, Koç Üniversitesi, 13-14 Nisan 2023.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2020). "Topluluktan Vazgeçme: Sağlık Odaklılık Ekseninde Bedene ve Eve Kapanma", 6. Siyasal Psikoloji Konferansı, Çevrimiçi, 23-25 Ekim 2020.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2018). "Yalnızlığın Reklam Hali: "Ben Özgürüm" ve "Biz Bir Aileyiz". Yalnızlık Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 5-7 Aralık 2018.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2018). Korkunun Reklamlar Üzerinden Okunması. 4. Siyasal Psikoloji Konferansı, İstanbul Tabib Odası, 11-12 Mayıs 2018.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2017). "Başka bir dünya mümkün": Reklamları izlediniz!, 3. Siyasal Psikoloji Konferansı, Ankara Mülkiyeliler Birliği, 11-12 Mayıs 2017.

SUNUM VE SÖYLEŞİLER

 • "Kişilerarası İletişim Becerileri", ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi, 26 Eylül 2023.
 • "Erasmus Öğrenci Değişim Deneyimleri Dijital Hikaye Gösterimi", ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi, 28 Eylül 2022.
 • "Eleştirel Medya Okuryazarlığı Atölyesi", Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam ile birlikte, Hacettepe Üniversitesi Akademi Gençlik Buluşması, 5-7 Eylül 2018.
 • "Neoliberal Düzende Akademiden Kadınların Dijital Hikayeleri Gösterimi ve Söyleşisi", Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek ile birlikte, 5. Uluslararası Kadın/Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, 25 Mart 2015.
 • "Duygular Sosyolojisi Bağlamında Eğitimli Kadınların Korkuları", HÜ İİBF Kadın Platformu 8 Mart Etkinliği, K Salonu, Beytepe, 12 Mart 2015.

DÜZENLEME KURULU ÜYELİKLERİ

 • 7. Siyasal Psikoloji Konferansı Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği, 16-17 Ekim 2021, çevrimiçi konferans.
 • 6. Siyasal Psikoloji Konferansı Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği, 23-25 Ekim 2020, çevrimiçi konferans.
 • 3. Siyasal Psikoloji Konferansı Düzenleme Kurulu Üyeliği, 11-12 Mayıs 2017, Ankara Mülkiyeliler Derneği
 • 5. Uluslararası Dijital Hikâye Anlatımı Konferansı Düzenleme Kurulu Üyeliği, 8–10 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

Yürütülen/Asiste Edilen Dersler

Yürütülen Dersler

 • İLE 205 ANA AKIM İLETİŞİM KURAMLARI
  (2022-2023/ 2023-2024 güz dönemi)
 • İLE 417 REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ
  (2021-2022/ 2022-2023/ 2023-2024 güz dönemi)
 • İLE 314 REKLAM TARİHİ
  (2020-2021/ 2021-2022/2022-2023/ 2023-2024 bahar dönemi)
 • İLE 396 SAĞLIK İLETİŞİMİ
  (2022-2023/ 2023-2024 bahar dönemi)
 • İLT 623 ELEŞTİREL REKLAM ÇALIŞMALARI
  (2020-2021/ 2021-2022/ 2022-2023/ 2023-2024 güz dönemi) 
 • SLT 650 SAĞLIK KAMPANYALARI VE MEDYADA SAVUNUCULUK
  (2021-2022 bahar dönemi)
 • İLT 102 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
  (2017-2018 akademik yılı/ 2018-2019 güz dönemi/ 2019-2020 bahar dönemi)

Asiste Edilen Dersler

 • İLT 652 FEMİNİST TEORİ VE MEDYA ÇALIŞMALARI
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Emek Çaylı Rahte 
  (2017-2018 Güz Dönemi)
 • İLT 653 DİJİTAL HİKAYE ANLATIMI: YARATICI MEDYA
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Burcu Şimşek
  (2012-2013/ 2013-2014/ 2014-2015/ 2015-2016/ 2016-2017/ 2017-2018 Bahar Dönemi)
 • KLM 621 TÜRKİYE ETHOSU: FİKİRLER, AKIMLAR, YÖNELİMLER
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Aksu Bora
  (2015-2016 Güz Dönemi)
 • KLM 611 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Aksu Bora
  (2014-2015 Güz Dönemi)
 • İLT 723 DUYGULAR SOSYOLOJİSİ
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Aksu Bora
  (2012-2013 Bahar Dönemi)
 • İLT 619 SOSYAL TEORİ
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Aksu Bora
  (2011-2012/ 2012-2013/ 2013-2014 Güz Dönemi)
 • İLT 640 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Gülsüm Depeli
  (2011-2012 Bahar Dönemi)
 • İLT 524 SİYASET BİLİMİ
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Aksu Bora
  (2010-2011 Bahar Dönemi)
 • İLT 512 İLETİŞİM TARİHİ (Asistan ve Tutor)
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Nurcan Törenli
  (2010-2011 Güz Dönemi)
 • İLT 641 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Aylin Görgün Baran
  (2009-2010 Bahar Dönemi)
 • İLT 631 ÇAĞDAŞ MEDYA TARTIŞMALARI
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Christiane Eilders
  (2009-2010 Güz Dönemi)

 

Dijital Hikâye Anlatımı Atölye Etkinlikleri

 • 01-02 Haziran 2023, "Girişimciliğe İDEAL Adımlar Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 26-27 Şubat 2021, "Aynı Anda Zor" Pandemide Anneler ("Hard All in Once" Mothers in Pandemia) Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, katılımcı, çevrimiçi.
 • 15-22 Mayıs 2018, "Yol Halleri" (States of Being on the Road) Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 19 Mayıs 2018, "Farklı Kelimeler Farklı Dünyalar" (Different Wor(l)ds) Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 3-4 Mart 2018, "Yollarda" (On the Road) Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 14 Aralık 2017, "Her Şey Masal: Rengârenk Keşifler" Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 17 Mayıs 2017, "Evde Hissettiren Şeyler" Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 4-5 Mayıs 2017, "Genç Umutlar (Young Hopes) Ankara" Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 27 Mayıs 2016, "Bon Appetit" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, katılımcı ve kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • Mayıs 2015, "Ötekinin Yüzü" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 9 Mayıs 2015, "Kadın Koalisyonu III: Kadın Başımıza" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Ayizi Yayınevi.
 • 4 Nisan 2015, "Kadın Koalisyonu II: İnatla Hep Birlikte" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Ayizi Yayınevi.
 • 24 Mart 2015, "Olur mu hiç çalışmamak" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi, KKTC.
 • 4 Mart 2015, "Sen Oradayken Burada Benim Hayatım" Çevrimiçi Dijital Hikaye Anlatımı Etkinliği, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 24 Şubat 2015, "Çantalar Bizi Söyler" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 13 Şubat 2015, "Gündüz Gece Hacettepe" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 21 Kasım 2014, "The Place We Get Together" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Almanya.
 • 21 Mayıs 2014, "Ideal me for my Ideal Job" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Almanya.
 • 14 Mayıs 2014, "Kökler, izler, gölgeler..." Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 16-18 Nisan 2014, "Erasmus Maceram 2014" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi ve atölye koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 3 Nisan 2014, "24 saat detay: kadın akademisyenlerin zaman kullanımı" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 13-14 Mart 2014, "Merhaba Hacettepe" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 7 Mart 2014, "Ocakta yemeğim var" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, katılımcı ve kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 6-7 Mayıs 2013, "Create, Act, Change: Pre-Conference Workshop", kolaylaştırıcı ekip üyesi (atölye koordinatörü: Joe Lambert ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek), 5. Uluslararası Dijital Hikaye Anlatımı Konferansı, Hacettepe Üniversitesi.
 • 14-21 Mart 2013, "Erasmus Maceram" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi ve atölye koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 4 Mart 2013, "Erasmus IP Project: Discovering the Secret of Ankara Digital Storytelling Workshop", kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu.
 • 8 Mart-20 Nisan 2012, Dijital Hikaye Anlatımı Kolaylaştırıcı Eğitimi Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • 12-19 Aralık 2011, "Hacettepe'de/'den Erasmus Hikayeleri" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, kolaylaştırıcı ekip üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • Kasım 2009, Dijital Hikaye Anlatımı Kolaylaştırıcı Eğitimi, katılımcı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi.

 

Görev Alınan Projeler

 • Ekim 2022-2025, "Türkiye Güven Araştırması", TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje no: 122K368, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Emre Toros, Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi.
 • Şubat 2017- Aralık 2017, “Fas'ta ve Türkiye'de Yaşayan Mülteci Gençlerle Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Düzenleme Projesi”, SKA-2017-13677, Katılımlı Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi: Dr. Şengül İnce, Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi.
 • Nisan 2015- Ekim 2017, "Buluşmalar: Avustralya ve Türkiye Arasında Dijital Hikâye Anlatımı", SUA-2015-5575-Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek, Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi.
 • Aralık 2013- Mart 2015, "Hacettepe Üniversitesi Öğrenci ve Personeli ile Kurum Kültürünü Güçlendirmek Üzere Dijital Hikaye Anlatımı Atölyeleri Düzenleme Projesi", BAB7010-Altyapı Projesi, Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek, Yrd. Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi.
 • Aralık 2009-Şubat 2010, “Dijital Hikaye Anlatımı ve Kadınların Katılım Deneyimleri”, BAB Projesi, Proje koordinatörü: Arş.Gör. Burcu Şimşek, Kolaylaştırıcı Ekip Üyesi, Hacettepe Üniversitesi.

 

İş Deneyimi

 • Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Toplum ve İletişim Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi (Aralık 2008-...)
 • Cumhuriyet Gazetesi Ankara Eki, Stajyer Muhabir (Temmuz 2006-Ağustos 2006)
 • 23. UNIVERSIADE 2005 İZMİR Yaz Oyunları Organizasyonu, Bilgi Danışma Bölge Sorumlusu-Information Operations Supervisor (Temmuz 2005- Ağustos 2005)

Diğer Etkinlikler

Ödüller

 • Hacettepe Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yıl Açılışı Teşekkür Takdim Töreni. İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi Toplumsal Sorumluluk Ödülü. Atölye Ekip Üyesi. 11 Ekim 2016

Uygulama Faaliyetleri

 • "Foça'nın Emekçi Balıkçıları", Fotoğraf Projesi (Ağustos 2010)
 • "Boş Kağıt", Kısa Film Projesi-Kurgu (Aralık 2009)