Arş. Gör. Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Akademik Etkinlikler ve Projeler

"1930'lardan 1970'lere Türkiye'nin Gündelik Hayatında Yeni Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Radyo" başlıklı makale Kültür ve İletişim Dergisi'nde yayımlandı.

25 Nisan 2012

"1930'lardan 1970'lere Türkiye'nin Gündelik Hayatında Yeni Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Radyo". Kültür ve İletişim, 15 (1), ss: 37-71.