Arş. Gör. Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Akademik Etkinlikler ve Projeler

TSBD 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde "Dönüşen Bilimsel Habituslar: Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Akademi ve Akademisyenliğe Yönelik Alımlamaları" başlıklı bildiri sunuldu.

30 Kasım 2017

"Dönüşen Bilimsel Habituslar: Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Akademi ve Akademisyenliğe Yönelik Alımlamaları" başlıklı sözlü bildiri 29 Kasım- 1 Aralık 2017 tarihleri arasında ODTÜ'de düzenlenen 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında sunuldu.