Arş. Gör. Dr. Ozan Çavdar
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri

Doktora:
2010-2018 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans:
2005-2009 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Lisans:
2001-2005 Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü

Yabancı Diller: İngilizce ve Fransızca

Akademik Çalışmalar

Yüksek Lisans Tezi:

(2009) “Türkiye'de Sendikal Hareket İçerisinde DİSK Örneği Üzerine Bir Değerlendirme”, Danışman Doç. Dr. Mete Kaan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Doktora Tezi:

(2017) "Yas ve Bellek: Sivas Katliamı". Danışman: Prof. Dr. Nurcan Törenli, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı.

Kitap:

Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri: 1923-2006, ed. Mete Kaan Kaynar, Ozan Çavdar; İmge Yayınevi, 2007, Ankara

Makale:

(2017) Mekân ve Kolektif Bellek: Sivas Katliamı ve Madımak Oteli, Moment Dergi, (4)1, ss. 237-257.

Çeviri:
Mancini, P. (2009). “Politik Profesyonellikte Yeni Ufuklar”, Halkla İlişkiler Üzerine Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri (içinde), der. F. Keskin, P. Özdemir, çev. Ozan Çavdar, Ankara: Dipnot, 279-302

Bildiri: 

“Ekşi Sözlük: Online Politik Tartışma ve Sanal Kimlikler”, Bilgi Üniversitesi III. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

"Kolektif Bellek ve Mekân: Sivas Katliamı", 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Aralık 2016, ODTÜ

 ----------------

"Kayıp", Notos Öykü, Haziran-Temmuz 2013, 40.sayı

"Araştırma Görevlisi Deve midir, Kuş mudur?" www.bianet.org/bianet/biamag/140867-arastirma-gorevlisi-deve-midir-kus-mudur