Arş. Gör. Dr. Hatice Şule Gelibolu
İletişim Bilimleri Bölümü
Kültürlerarası İletişim ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

özgeçmiş

eğitim

Lisans: 1997-2001 Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yüksek Lisans: 2003-2006 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Doktora: 2007- 2013 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı

akademik çalışmalar

 master tezi

"Medyada Dolaylı Algı Kadının Tüketim Davranışının Temsili Üzerine Bir Çalışma", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman Doç. Dr. Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

doktora tezi

"Kültürlerarası İletişim Bağlamında Sığınmacılık Deneyimi: Gaziantep Örneği", Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman Prof. Dr. Asker Kartarı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

bildiri

"Yeni Bir Toplumsal Mekan Olarak İnternet", "Medya ve Kültür" Kültür Araştırmaları Derneği ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu (2009).

“Kadının Tüketim Davranışının Temsilinde Dolaylı Algı”, Uluslararası Multidisiplinler Kadın Kongresi (2009).

"Meta Perception and the Representing of the Consumption Behaviours of Women in Television Advertisements", IAMCR (2011).

"Digital storytelling as a qualitative research technique in social sciences", 5th International Digital Storytelling Conference (2013).

makale

"Alanda Bir Kadın", Fe Dergi 4, sayı 1 (2012), 64-80. (http://cins.ankara.edu.tr/20121.html)

proje

5th InASEA Conference,  "Migration to, from, and in Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Change and Transnational Ties" (2009)
Organizasyon Komitesi.

Dijital Hikaye Anlatımının Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarında Kullanımı Proje Çalışması
Yürütücü Ekip Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Proje Koordinatörü: Arş. Gör. Burcu Şimşek (2009)

Dijital Hikaye Anlatımı ve Kadın Katılım Deneyimleri Proje Çalışması
Yürütücü Ekip Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Proje Koordinatörü: Arş. Gör. Burcu Şimşek (2009)

İnteraktif Görsel Uygulama Yoluyla Hacettepe Üniversitesi'ni Tanıtım Projesi
Yardımcı Araştırmacı 

 

akademik ilgi alanları

kültürlerarası iletişim

göç çalışmaları

etnografi

toplumsal cinsiyet