Öğr. Gör. Özgür Ağkül
Prodüksiyon Atölyesi Sorumlusu
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo - Televizyon ABD
HÜ İletişim Fakültesi Rektörlük Binası 11. Kat 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

  • İLE 334 VİDEO YAPIM VE YÖNETİM UYGULAMALARINA GİRİŞ (Yapım ve Yönetim)
    Ön Koşul: İLE 331 Sinemasal Anlatının Temel Kavramları ve İLE 335 Temel Fotoğraf
  • İLE 435 VİDEO YAPIM VE YÖNETİM UYGULAMALARI (Yapım ve Yönetim)
    Ön Koşul: İLE334 Video Yapım ve Yönetim Uygulamalarına Giriş
  • İLE 438 BELGESEL SİNEMA (Proje Tasarımı)
  • İLT 669 İLETİŞİM UYGULAMALARI (Yapım ve Yönetim)
  • RTS 612 BELGESEL SİNEMA (Proje Tasarımı)