Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Beytepe/Ankara 06800
Ders Programı

CV

Eğitim Bilgileri

 Doktora Tezi:

“Kadın Cinselliğinin Söylemsel  İnşası ve Namus Cinayetleri: Şanlıurfa Örneği", Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

Yüksek Lisans Tezi:

“Türkiye Basınında Özelleştirme Haberleri: 1980-2000 Tarihleri Arası Hürriyet, Türkiye ve Cumhuriyet Gazetelerinde Yayımlanan Özelleştirme Haberleri” Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

İş Deneyimi

2014-:Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü, Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı
2013 Şubat-2014 Temmuz: Misafir Araştırmacı, Hugo Valentin Göç ve Azınlık Araştırmaları Merkezi, Uppsala Üniversitesi, İsveç 
2010-2014: Araştırma Görevlisi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi,
2010-2011: Kurumsal İletişim Danışmanı, İnsan Hakları Ortak Platformu(İHOP)
2006-2010:  Araştırma Görevlisi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2004-2006:   Halkla İlişkiler ve Medya Kordinatörü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004-2006:  Ankara Tıp Gazetesi Editörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hakemli Dergilerde Makaleler ve Yazılar

  1. Uluslararası Dergiler

    Yıldız Tahıncioğlu Ayşe Nevin, Ova Nalan(2015). Counter Publicity of Kurdish Women Journals: ROZA as an Alternative Media Exam. Review of Journalism and Mass Communication, 3 (1), 35-52., Doi: 10.15640/rjmc.v3n1a3, (Kontrol No: 1562133) 

 Yıldız Tahincioğlu, A. Nevin(2013). “Türkiye Basınında Namusun Halleri” Kültür ve İletişim(Kİ), s.73-104, S:16/1.

Yıldız Tahincioğlu, A. Nevin(2011).“Yazılı Basında Özelleştirme Haberlerinin Sunuluşu: Tekel Eylemi Örneğinde Bir Karşılaştırma” Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi, s. 71-99, S:1.

Yıldız Tahincioğlu, A. Nevin(2010). “Cinsiyet Eşitsizliklerinin Namus Olgusu Özelinde Analizi: Bir Hak(Sızlık) Sorunu Olarak Namus Ve Bileşenleri(Utanç/Şeref Ve Temiz Ahlak” Kültür ve İletişim(Kİ), s. 131-159, S:13/2.

Yıldız Tahincioğlu, A. Nevin(2010). “ Namus Cinayetleri Üzerinden Yapılan Cinsiyetçilik ve Milliyetçiliğin Köşe Yazılarına Yansıması” Mülkiye, CİLT:XXXIV, s.225-255, S:296.

Yıldız Tahincioğlu, A. Nevin(2010). “Namus Olgusunun Bir Biyo-Politik Olarak Düşünülebilirliği: Şanlıurfa Örneği” Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, s.1-25, S:13.

Yıldız, A. Nevin(2002) “Türkiye Modernleşmesi ve Bir Muhalif Basın Organı Olarak Büyük Doğu Dergisi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S:13.

Yıldız, A. Nevin(1999) . “Altıncı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi” (Değerlendirme Yazısı), İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S:4

Yıldız, A. Nevin(2000). “Demokrasinin Sancılı Yılları”,(Kitap Eleştirisi), İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S:7
 

Kitap

 Yıldız Tahincioğlu, A. Nevin(2011). Namusun Halleri, İstanbul, Postiga Yayınları.

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Özeti Kongre Kitapçığında Basılan Bildiriler

Yıldız Tahincioğlu, A. Nevin, Karabağ, Çağla; Bercis Mani Şipal, Özgün Dinçer, Eren Yüksel, Burcu Canar ve Hatice Çoban (2007). “Zihinsel Haritaları Okumayı Denemek: Üniversite Gençliği Güncel Sorunları Nasıl Düşünüyor?” 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı.

Yıldız Tahincioğlu, A. Nevin, Ova, Nalan(2007), “Bir Alternatif Feminist Medya Örneği Olarak Roza Dergisi'nin Karşıt Kamusal Alan Oluşturma Potansiyeli”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı.

Uluslararası Kongreler

Yıldız, Tahincioğlu, A. Nevin(2014), “Kadınlar ve Yeni Denetim Alanı Olarak Facebook”, Uluslararası Yeni Medyalar-Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale Üniversitesi İletişim Fakültesi- Basın Yayın Enformasyon Bakanlığı, 8-9 Mayıs, Çanakkale

Yıldız, Tahincioğlu, A. Nevin(2013), “A Story of Existence: What Remains from Sara…” Conference on Islamized Armenians, Boğaziçi Üniversitesi-Hrand Dink Vakfı-Malatya HAY, 2-4 Kasım, İstanbul

Yıldız, A. Nevin (2006), “Role Of Media And Nongovernmental Organizations (Ngos) In Taking Filicide For Virtue (Honor Killıng) Into The Agenda And Amendmant Of Laws Applicable To Respective Filicides”, Erkan Yüksel (der.) International Symposium Communication in the Millennium, 4”th, Eskişehir: TUBİTAK içinde, p.118-127.
 

Proje Deneyimleri

 2010-2011, İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından yürütülen "Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Kadına Karşı Şiddeti Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Yargı Üzerindeki Gözetim Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlıklı araştırma projesi

Katıldığı Toplantılar

"On Beşinde Ya Erde Gerek Ya Yerde": Bir namus meselesi olarak erken yaşta evlilikler”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi, Kasım 2013, Konya

"Üçüncü Sayfa Haberlerindeki Ayrımcı Dil", Batman Barosu Yargı Haberleri Toplantısı, Eylül 2013

“Violent crimes against women in Sweden”, Anatoliska Konst- och Kulturcentrum (AKKC), May 2013, Stockholm

"Basında Meşru Şiddetin Sunumu" 12 Eylül Utanç Müzesi Etkinlikleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Eylül 2012.

 "Yargı Kararlarında Ağırlaştırıcı Neden Olarak Kadın Cinselliği", İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Kadına Karşı Şiddeti Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Yargı Üzerindeki Gözetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Toplantısı, Nisan 2010

"Türkiye'de Namus Algısı ve Namus Cinayetleri", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mart 2010 
 UNDP ve Hacettepe Nüfus Bilimleri Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Türkiye'de Namus Cinayetleri Dinamikleri Toplantısı, Aralık 2004

Diğer Yazılar

“Kapısı Aralanan Adalet ve Kadınlar” İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi, 2011, s. 83-86, S:8.

"Kadınlar İçin Adalet", http://www.bianet.org/biamag/kadin/129160-kadinlar-icin-adalet

 “Namustan Töreye Uzanan Yolda Kadın Hakları”, 2006,  Şanlıurfa Barosu Dergisi, s.62-67, S:13

 “Türkiye'de Kitle İletişimi”, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayını, Ocak – Nisan 2005

Burslar

TÜBİTAK BİDEB Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu.
Destek Süresi: 5 ay.
Gidilen Kurum: Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Sweden
Araştırma Projesi: "İsveç'te Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Namus Algısında Göç ve Çokkültürlülük Ekseninde Ortaya Çıkan Dönüşümler