Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avci
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim ve Dil

 Lisans: 2000–2004 Ankara Universitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.

Yüksek Lisans: 2005–2008 Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

Doktora: 2010-2016 University of Edinburgh, Department of Sociology

Dil(ler): İngilizce (ileri)

Tezler

 • 2010- 2016 Doktora, “Personal Narratives of Nationalism in Turkey”,
Tez Danışmanı: Dr. Micheal Rosie, Dr. James Kennedy

• 2005- 2008 Yüksek Lisans Tezi: “8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Demokrasi Retoriği”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eser Köker

Kitap Bölümü

 • “Batı Marksizmi, Eleştirel Teori ve Türkiye”, (Çetin, U., Emre, B., Sarı, E. İle birlikte), Zamanın Tozu Frankfurt Okulu'nun Türkiye'deki İzleri, (ed.) Beybin Kejanlıoğlu, DeKi: Ankara, 2011, . 129-156.

• “Asker Fotoğrafları: Aileden Ulusa Bir İmgenin Yolculuğu”, (Depeli, G. İle birlikte), Sahanın Sesleri İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem, (der. Hakan Ergül), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul, 2013, s. 111-141.

• “Akçakoca: Yanı Başımdaki Uzak Deniz”, Sayfiye: Hafiflik Hayali, (der.) Tanıl Bora, İletişim Yayınları: İstanbul, 2014, s. 195-207.

• “Taşra Öyledir Çünkü…”, Aynanın önünde Cımbızın Ucunda, (der.) Funda Şenol Cantek, İletişim Yayınları: İstanbul, 2017.

Makale

 • “Denial of the Kurdish Question in the Personal Narratives of Lay People”, Ethnicities 19 (1), 2019. doi.org/10.1177/1468796818786307.
 • "Kürt Fındık İşçileri: Bir Etnik Karşılaşma Mekanı Olarak Akçakoca”, Moment Dergi, 2015, Cilt 2, No 1.
 • (Gülsüm Depeli ile birlikte). “Vatandaşın Tarihi: Çokvatanlı Vatandaşlık Mümkün mü?” International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europa. Çanakkale: Nobel Yay. 2009. s. 397-413.
 • “Irkçı Siteler: İkonografi ve İdeoloji”, Birikim, 2009, 243, 96-104.
 • (Orhon, G. ile birlikte). “Ütopia'nın 500. Yılında Politika ile Arzunun kesiştiği Yer: Ütopyalar- III. Siyasal Psikoloji Konferansı'nın Ardından”, Moment Dergi, 2017, 4(1), 297-303.

Çeviri

 Mazzoleni, G. & Schulz, W., Politikanın Medyatikleşmesi: Demokrasiye bir Meydan Okuyuş mu? Halkla İlişkiler Üzerine Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri, (der.) Fatih Keskin ve Pınar Özdemir, Dipnot: Ankara, 2009.

Ulusal ve Uluslararası Konferans Bildirileri

 • Uzun E. (2018). Crisis of Democracy: Rhetoric in the President Speeches. The 2nd Annual Meetıng And Internatıonal Conference of the Consortium for Research in Political Theory (Cript)“The Crisis: Future Prospects On Politics, Culture and Governance”, 86-86. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

• Uzun E. (2013). ”Encounters in Everyday Life: Kurdish Question in Turkey”. The Conference of ordinary, Everyday, Quatidian (/Sözlü Sunum)

• Uzun E. (2013). ”Unchanged Strategy: Denying the Kurdish Question”. New Directions: Theory method Ethics Unviersity of Edinburgh Postgraduate-Staff Conference (/Sözlü Sunum)

• Uzun E. (2013). ”Belonging to Turkey: Encounters of Ordinary Turks and Kurds in Everyday Life”. Citizenship and Belonging: BSA Postgraduate Conference (/Sözlü Sunum)

• Uzun E. (2011). ”I am a Nationalist Person: Meaning of nationalism(s) in the Narratives of Ordinary People in Turkey. 6th. International Association for Southeast European Anthropology Conference (/Sözlü Sunum)

• Depeli Sevinç, G. ve Uzun, E. (2009). “Vatandaşın Tarihi: Çokvatanlı Vatandaşlık Mümkün mü?”. International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europa (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Diğer Yazılar

 • “Affedememek”, Amargi, 2011, No: 21, s.29-30.
 • “Annemin 12 Eylül'ü”, Amargi, 2012, No: 25, s.63-66.
 • “Hep Eksik Mutfak”, Amargi, 2013, No: 27, s. 28-30.
 • “Devlet Sırrı ve Diziler Üzerine” Amargi, 2014, No: 32, s. 57-60.
 • Muhteşem Yüzyıl'ın Matrakçısı : Bir Görünmez Soytarı Karakteri, 2016. http://www.momentjournal.org/custom_files/odev_dosyalari.pdf
 • “Umut Bulut'un Babası”, Birikim Güncel, 2016. http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7571/umut-bulut-un-babasi#.WBECAfqLTIU

Akademik İlgi Alanları

Milliyetçilik araştırmaları 

Siyasal İletişim

Anlatı araştırmaları 

Kadın Anlatıları 

Projeler