Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

ILE 101-Sosyoloji 1 Syllabus (Lisans)

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi İletişim Bilimleri Lisans Programı Sosyoloji-1 Dersi İzlencesi
Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon

gozeorhon@gmail.com

Arş. Gör. Gülay Acar Göktepe

gulaycr@gmail.com

Salı 13:30-16:30, Yıldız Amfi M2

Dersin Amacı:
Bu ders öğrencilere klasik sosyoloji kuramlarından başlayarak, 20. yüzyılda sosyal bilimler alanında belirleyici olmuş çağdaş sosyoloji kuramlarıyla tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu ders sonunda öğrencilerin;
• 19. Yüzyıldan bugüne sosyoloji kuramları hakkında temel bilgi sahibi olmaları,
• Sosyolojinin temel kavramlarıyla tanışık hale gelmeleri,
• Toplumsal olguları kuram ve kavramlarla kavranması yönünde temel bir beceri elde etmeleri
beklenmektedir. Ders Avrupa'da Aydınlanma, modernleşme, kapitalizmin ortaya çıkışı gibi sosyolojinin kurucu tartışmalarıyla başladıktan sonra, Marx, Weber ve Durkheim'ın kuramsal mirasına dayanan klasik sosyoloji kuramlarını ele alacak, daha sonra da 20. Yüzyılda belirleyici olmuş çağdaş sosyoloji kuramlarını inceleyecektir.

Değerlendirme:
Dersin değerlendirmesi vize ve final sınavları yoluyla yapılacaktır. Vize sınavı %40, final sınavı %60 oranında yıl sonu notuna yansıyacaktır.
Ders İçeriği:

1. Hafta – 4 Ekim
Dersin içeriğinin anlatılması ve tanışma


2. Hafta – 11 Ekim
Çerçeve: Aydınlanma, Modernleşme ve Kapitalizm
• Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat. “Aydınlanma”, “Kapitalizm” maddeleri.
• Turner, J. H., Beeghley, L., Powers, C. H. (2013). Sosyolojik Teorinin Oluşumu. Ankara: Sentez. s. 19-24.

3. Hafta – 18 Ekim
Pozitivist Sosyoloji ve Auguste Comte
• Giddens, A. (2005). Sosyoloji. Ankara: Ayraç. s. 6-8.
• Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. s. 59-71.


4. Hafta – 25 Ekim
Toplum, kolektivizm ve Durkheim
• Giddens, A. (2005). Sosyoloji. Ankara: Ayraç. s. 8-11.
• Turner, B. (2014). Klasik Sosyoloji. İstanbul: İletişim. s. 147-164.

5. Hafta – 1 Kasım  
Toplumsal Çatışma, Toplumsal Eşitsizlikler ve Marx
• Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. s. 211-219.
• Turner, J. H., Beeghley, L., Powers, C. H. (2013). Sosyolojik Teorinin Oluşumu. Ankara: Sentez. s. 145-165.

6. Hafta – 8 Kasım
Özne, Eylem ve Weber
• Turner, B. (2014). Klasik Sosyoloji. İstanbul: İletişim. S. 123-145.
• Turner, J. H., Beeghley, L., Powers, C. H. (2013). Sosyolojik Teorinin Oluşumu. Ankara: Sentez. s. 213-216.


7. Hafta – 15 Kasım
Okuma Haftası. Ders yapılmayacaktır.

8. Hafta – 22 Kasım

Ara Sınav

9. Hafta – 29 Kasım
Amerikan Sosyolojisi-İşlevselcilik ve Talcott Parsons
• Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat. “İşlevselcilik” maddesi.
• Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. s. 265-280. 

10. Hafta – 6 Aralık
Amerikan Sosyolojisi-Chicago Okulu ve Sembolik Etkileşimcilik
• Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. s. 308-314.
• Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat. “Sembolik Etkileşimcilik” maddesi.

11. Hafta – 13 Aralık
Yapısalcılık
• Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat. “Yapısalcılık” maddesi.
• Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. s. 347-363. 

12. Hafta – 20 Aralık
Yapılaşma Kuramı ve Giddens
• Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. s. 363-365.
• Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat. “Yapılaştırma” maddesi.

13. Hafta – 27 Aralık
Kültür, Toplum, Bourdieu
• Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat. “Eylemlilik” maddesi.
• Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat. “Habitus” maddesi.

• Wacquant, L. (2008). "Pierre Bourdieu", içinde, Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar (Yay. Haz. Rob Stones). İstanbul: Bağlam. 257-272.