Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

ILT 738- Nostalji, Melankoli, Bellek - Syllabus

2019-2020 Bahar Dönemi
ILT 738 Nostalji, Melankoli Bellek
Dr. Öğr. Ü. Göze Orhon
Ders Günü ve Saati: Salı 12:40-14:30 Bölüm Toplantı Salonu


Dersin amacı:
Bu dersin amacı bellek çalışmaları bağlamında nostalji ve melankoli kavramlarının psikoloji, psikanaliz, sosyoloji ve antropoloji disiplinleri içindeki gelişimini ve kullanımlarını kavramak ve vakalar üzerinden tartışmaktır.

Değerlendirme:
Dersten başarılı sayılmak için, derse katılan öğrencilerin 1. derse aktif katılım göstermesi, dersteki tartışmalara etkin biçimde katılması 2. haftalık temalarla ilgili bir soru hazırlaması 3. sınıf içinde daha önce bir başka öğrencinin hazırladığı soruyu üstlenerek haftalık tartışma/deneme ödevlerini yapmaları gerekmektedir. Ders yükümlülüklerinin değerlendirmedeki ağırlıkları şöyledir: Derse katılım&tartışma %30, haftalık soru %30, haftalık tartışma/deneme ödevleri %40.

Değerlendirme takvimi ve diğer notlar:
500 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmış haftalık tartışma/deneme metinleri, pazartesi gün içinde (en geç 17:00'da gozeorhon@gmail.com adresine mail yoluyla gönderilmiş olmalıdır. Geç gelen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Derse devam:
Derse devam zorunludur.

Dersin içeriği:
1. Hafta – 20 Şubat
Tanışma, dersin içeriğinin tanıtılması ve sohbet


2. Hafta – 27 Şubat
Nostaljinin Kavramsal Kökleri
Boym, S. (2001). “From Cured Soldiers to Incurable Romantics: Nostalgia and Progress”. İçinde, Nostalgia for the Future. NY: Basic Books. s. 3-18.

Starobinski, J. Ve Kemp, W. S. (1966). “The Idea of Nostalgia”. Diogenes, 14(54). 81-103.

3. Hafta – 5 Mart
Toplumsal Dönüşüm ve Nostalji
Fritzsche, P. (2001). “Specters of History: On Nostalgia, Exile and Modernity”. American Historical Review 106:5. 1587-1618.

4. Hafta – 12 Mart
Modernite, İlerleme, Nostalji
Smith, J. S. (1998). “The Strange History of the Decade: Modernity, Nostalgia, and the Perils of Periodization”. Journal of Social History. 32(2). 263-285.
Turner, B. (1987). “A Note on Nostalgia”. Theory, Culture&Society, V. 4. 147-156.


5. Hafta – 19 Mart
Muhafazakarlık ve Nostalji
Bora, T. ve Onaran, B. (2003). “Nostalji ve Muhafazakarlık – Mazi Cenneti”. İçinde Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce : Muhafazakârlık, İstanbul, İletişim, 2003, p. 234-260.
Boym, S. “Nostalgia and Its Discontents”. The Hedgehog Review 9(2). (2007). 7-18.
Tokdoğan, N. (2018). “4. Bölüm, Yeni Osmanlıcı Anlatının Sembolik Mekanı olarak İstanbul: Nostalji, Romantizm ve İç Emperyal İştah”. Içinde, Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostaljii, Narsisizm. İstanbul: İletişim. 167-219.


6. Hafta – 26 Mart
Ütopya ve Nostalji
Davies, J. (2010). “Sustainable Nostalgia”. Memory Studies, 3(3). 262-268.

Pickering, M. ve Keightly, E. (2006). “The Modalities of Nostalgia”. Current Sociology, 54(6). 919-941.

Tannock, S. “Nostalgia Critique”. Cultural Studies 9(3). (1995). 453-464.


7. Hafta – 2 Nisan
Kapitalizm, Popüler Kültür ve Nostalji
Jameson, F. (1984). “Postmodernism, or, the Logic of Late Capitalism”. New Left Review. I 146.

Stauth, G. Ve Turner, B. S. (1988). “Nostalgia, Postmodernism and the Critique of Mass Culture”. Theory, Culture&Society, V. 5. 509-526.


8. Hafta – 16 Nisan
Nostaljiyi Anlamak: Nostalji Sosyolojisi
Davis, F. (1977). “Nostalgia, Identity and the Current Nostalgia Wave”. The Journal of Popular Culture, 11(2). 414-424.

Davis, F. (1979). Yearning for Yesterday: A sociology of Nostalgia. NY: McMillan. 1-15, 31-51, 73-95.

Rosaldo, R. (1989). “Imperialist Nostalgia”. Representations, 26. 107-122.


10. Hafta – 30 Nisan 
Melankoli ve Antikite: Kavramsal Kökler
Aristoteles (2007). “Karasafralılık”. Cogito 51. 107-125.
İbn Sina, E. A. (2007). “Melankolinin Teşhis ve Tedavisi”. Cogito 51. 24-37.


11. Hafta – 6 Mayıs
Freud, Psikanaliz ve Melankoli
Clewell, T. (2004). “Mourning Beyond Melancholia: Freud's Psychoanalysis of Loss”. Journal of the American Psychoanalytic Association, 52(1), 43–67.

Freud, S. (1917). Mourning and Melancholia. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 237-258

Özmen, E. (2017). Vazgeçemediklerinin Toplamıdır İnsan: Yas, Melankoli, Depresyon. İstanbul: İletişim. sf. 47-85

12. Hafta – 7 Mayıs
Çağdaş Toplumlar ve Melankoli
Butler, J. (2007). “Melankoli ve Toplumsal Cinsiyet – Reddedilmiş Özdeşleşme”. Cogito 51. Sf. 275-291.
Roy, S. (2009). “Melancholic Politics and the Politics of Melancholia: The Indian Women's Movement”. Feminist Theory. 10(3). 341-357.


13. Hafta – 14 Mayıs 
Özel Odak: Sol Melankoli
Brown, W. (1999). “Resisting Left Melancholy”. Boundary 2. 26:3. 19-27. (Türkçesi için Bkz. “Sol Melankoliye Direnmek”, Cogito, Melankoli Sayısı [Sayı:51]
Jay, M. (1992). “One More an Inability to Mourn? Reflections on the Left Melancholy of Our Times”. German Politics and Society, 27. 69-76.
Traverso, E. (2018). Sol Melankoli. İstanbul: İletişim. (sayfa sayıları bilahare açıklanacaktır).