Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

ILE 102-Sosyoloji 2 (Lisans) - Syllabus

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi İletişim Bilimleri Lisans Programı Sosyoloji-2 Dersi İzlencesi
Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
Arş. Gör. Gülay Acar Göktepe

Salı 11:40-14:30
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencileri sosyolojinin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Modernleşme ve kapitalizmin ortaya çıkışından, küreselleşme, geç modernlik ve değişen toplumsal yapıya uzanan bir yelpazede bir dizi başlık ele alınacaktır.

Değerlendirme:
Dersin değerlendirmesi derse devam, vize sınavı ve final sınavı yoluyla yapılacaktır. Vize sınavı %40, final sınavı %60 oranında yıl sonu notuna yansıyacaktır.

Derse Devam:
Derse devam zorunludur. Derse 4 kez gelmeyen öğrenci dersten kalmış sayılacaktır.

Dersin Temel Kaynakları:
Giddens, A. ve Sutton, R. W. (2014). Sosyolojide Temel Kavramlar. (Çev. Ali Esgin). Ankara: Phoenix.


Ders Akışı:


1. hafta - 28 Şubat
Dersin tanıtılması.

2. hafta – 7 Mart
Modernite ve Kapitalizm
Giddens&Sutton-“Modernlik” (28-34), “Kapitalizm” (142-147)

3. hafta – 14 Mart
Sınıf
Giddens&Sutton-“Sınıf” (177-183)

4. hafta – 21 Mart
Din
Giddens&Sutton-“Din” (171-176)

5. hafta – 28 Mart
Irk ve Etnisite
Giddens&Sutton-“Irk ve Etnisite” (207-212)

6. hafta – 4 Nisan
Kimlik
Giddens&Sutton-“Kimlik” (265-269)

7. hafta – 11 Nisan
Ara Sınav

8. hafta – 18 Nisan
Okuma haftası. Ders yapılmayacaktır. 

9. hafta – 25 Nisan 
Kültür
Giddens&Sutton-“Kültür” (259-264)
Williams. R. (1993). Kültür. (Çev. Suavi Aydın). Ankara: İmge. 7-31. (1. Bölüm)

11. Hafta - 2 Mayıs
Queer/Toplumsal Cinsiyet
Giddens&Sutton-“Toplumsal Cinsiyet” (184-189), “Ataerkillik” (195-200)

11. hafta – 9 Mayıs
Kamusal Alan
Giddens&Sutton-“Kamu Alanı” (286-291)
Habermas, J. (2004). “Kamusal Alan” (Çev. Meral Özbek), içinde Kamusal Alan (ed. Meral Özbek). İstanbul: Hil, 95-102.

12. hafta – 16 Mayıs
İdeoloji
Giddens&Sutton-“İdeoloji” (270-274)

13. hafta – 23 Mayıs
Küreselleşme ve Geç Modernite
Giddens&Sutton -“Küreselleşme” (21-27), “Postmodernite” (34-39)