Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

KLM 647-Bellek Çalışmaları Dersi - Syllabus

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
KLM 647 BELLEK ÇALIŞMALARI
Dr. Öğr. Ü. Göze Orhon
gozeorhon@gmail.com

Arş. Gör. Gülay Acar Göktepe

gulaycr@gmail.com

Ders günü ve saati: Perşembe, 12:40-15:30

Dersin amacı:
Bu dersin amacı çağdaş toplumsal bellek tartışmalarını ele almaktır. Bu derste bellek çalışmaları farklı temalar ve tartışma konuları etrafında ele alınacaktır.

Değerlendirme:

Dersten başarılı sayılmak için;

 1. Derse devam etmek
 2. Dersin okumalarını yapmak
 3. Her dersin teması etrafında yazılı sorular üretmek ve ders öncesinde bunları e-posta yoluyla göndermek 
 4. Hem üretilen sorular hem de derste yürüyen tartışmanın aktif bir parçası olmak, derse katkı sağlamak
 5. Yıl sonunda dersten edinilen donanımı kullanarak bir final ödevi hazırlamak

gerekmektedir. Tartışma soruları hazırlamak %30, dersteki tartışmalara aktif biçimde katılmak %30, final ödevi %40 ağırlığında yıl sonu notuna yansır.

Değerlendirme takvimi ve diğer notlar:
Dönem sonu ödevleri en geç & Haziran 2023 tarihinde, softcopy olarak, e-mail yoluyla teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra teslim edilen ödevler teslim tarihinden sonraki her gün 10 puan kaybeder. İmla, kaynak gösterme, akademik yazım kurallarına uygunluk ödevlerinden değerlendirilmesinde dikkate alınır.

Derse devam:
Derse devam zorunludur. Derse üç kez gelmeyen öğrenci dersten kalmış sayılır.

2 Mart
Tanışma ve ders üzerine sohbet

9 Mart
Belleğin Toplumsal Tasarımları-Kolektif/Toplumsal Bellek: Kökler

 • Orhon, G. (2013). "İkilikler ve Zıtlıklar: Halbwachs Üzerine Eleştirel bir Değerlendirme". Toplum ve Bilim, 128. 71-83.
 • Marcel, J. C.& Mucchieli, L. “Maurice Halbwachs's mémoire collective”, içinde Cultural Memory Studies (ed. Erll, A.&Nünning A.). Berlin: Walter de Gruyter. 141-149.

16 Mart
Kolektif Bellek ve Mahdumları

 • Assmann, A. “Memory, Individual and Collective.” içinde The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, edited by R. E. Goodin and C. Tilly. New York: Oxford University Press, 2006, 210-224.
 • Misztal, B. Theories of Social Remembering. Berkshire: Open University Press, 2003. 50-74.

23 Mart
Kimlik, Topluluk, Bellek

 • Assmann J. and Czaplicka J. “Collective Memory and Cultural Identity”, New German Critique 65 (1995): 125- 133.
 • Megill, A. “History, Memory, Identity”, History of the Human Sciences 11(3) (1998). 37-62.

Vaka:
Kaspar Hauser (Google üzerinden kısa bir araştırma yapabilirsiniz)
Meraklısı için:
M. C. Anday-Raziye (roman)

30 Mart
Nasıl kavrıyoruz? Bir etkileşim türü olarak bellek, bellek ve öznelerarasılık

 • Orhon, G. (2022). "Bellek ve Etkileşim: Öznelerarası bir Bellek Kavrayışı ve 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı". Birikim 392, 69-79.
 • Fine, G. A. and Beim, A. (2007). “Introduction: Interactionist Approaches to Collective Memory”. Symbolic Interaction, 30(1), 1-5.
 • Schmidt, S. J. (2008). “Memory and Remembrance: A Constructivist Approach”, içinde Cultural Memory Studies (ed. Erll, A.&Nünning A.). Berlin: Walter de Gruyter. 191-201.

Meraklısı için:

Freeman, M. (2010). “Telling Stories: Memory and Narrative”. Içinde Memory: Histories, Theories, Debates (ed. Radstone, S.&Schwarz, B.). NY: Fordham University Press. 263-280.

6 Nisan
Kuşak, Aile, Post-Bellek

Dersi Arş. Gör. Naz Önen yürütecektir.

 • Hirsch, M. “The Generation of Postmemory”. Poetics Today. 29(1) (2008). 103-128.
 • Schuman, H. and Scott, J. “Generations and Collective Memories”, American Sociological Review, 54 (3) (1989), 359-381
 • Kuhn, Annette. «Memory texts and memory work: Performances of memory in and with visual media.» Memory Studies (Sage), 2010.

Meraklısı için:
Mannheim, K. “The Sociological Problem of Generations.” İçinde Essays on the Sociology of Knowledge Volume 5, edited by in P. Kecskemeti. New York: Routledge and Kegan Paul, 1952.
Kostelanetz, Richard. “Home Movies Reconsidered: An Experiment in Autobiography.” The North American Review, vol. 274, no. 4, 1989, pp. 46–53. JSTOR, www.jstor.org/stable/25125123. Accessed 21 Feb. 2021.

13 Nisan

Unutma ve Bellek

 • Connerton, P. “Seven Types of Forgetting”, Memory Studies, 1 (1) (2008): 59-71.
 • Herzog, Ben “'Collective Forgetting' A Reflection on a Residual Expression.” İçinde Sociology of Memory Papers from the Spectrum, edited by N. Packard. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 112-134.

Meraklısı için:

Gönlügür, E.&Sezer, D. (2020). “Therapeutic forgetting, agonistic remembrance: Conflicting memories of Izmir's Kültürpark and contested narratives in contemporary Turkey”, Memory Studies, 1-27.

20 Nisan

Okuma Haftası. Ders yapılmayacaktır. Bu hafta içinde, eksik kalan okumalarınızı tamamlamanızı yahut okuma/izleme önerilerinden yararlanmanızı tavsiye ederim.

27 Nisan 

Travma ve Bellek

 • Özmen, E. (2013). “Bir İktidar Pratiği Olarak Psikiyatri ve Psikoloji: Travma Örneği.-https://birikimdergisi.com/guncel/715/bir-iktidar-pratigi-olarak-psikiyatri-ve-psikoloji-travma-ornegi
 • Keigthley, E. & Pickering, M. “Painful Pasts”, içinde Research Methods for Memory Studies (ed. Keigthley, E. & Pickering, M.). Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013. 151-167.

Vaka:
Sivas Katliamı
Meraklısı için:
Dünya Ağrısı-Ayfer Tunç (roman)

Çavdar, O. (2020). Sivas Katliamı: Yas ve Bellek. İstanbul: İletişim.


4 Mayıs
Özür, Af, Bağışlama

 • Bora, T. “Tüm İnsanların Önünde Özür Dilerim”, içinde Bir Daha Asla! Geçmişle Yüzleşme ve Özür, A. Günal ve Özengi Önder (haz.). İstanbul: İletişim. 2013, 81-93.
 • Miller, J. (2015). “Margalit and Derrida on Forgiveness and the Skandalon”-https://www.anotherpanacea.com/2015/07/margalit-and-derrida-on-forgiveness-and-the-skandalon/
 • Kaptanoğlu, C. “Travma, Toplumsal Yas ve Bağışlama”. Birikim 248 (2009). 32-36.

Meraklısı için:
Sezer, D. (2015). “Soykırım, geçmişle yüzleşme, sorumluluk: Raphael Lemkin, Karl Jaspers, Hannah Arendt”, Toplum ve Bilim 132, 7-32.

11 Mayıs
Bellek, Nostalji, Eşya

Dersi Arş. Gör. Gülay Acar Göktepe yürütecektir. 

 • Boym, S. “Nostalgia and Its Discontents”. The Hedgehog Review 9(2). (2017). 7-18.
 • Tannock, S. “Nostalgia Crituque” Cultural Studies 9(3). (1995). 453-464.
 • Orhon, G. “Cisimleşmiş Bellek, Yaşayan Nesne: Eşya, ev, müze”. Birikim 367 (2019). 51-56.

18 Mayıs
Yas ve Bellek

Bu dersi Dr. Ozan Çavdar yürütecektir.

 • Butler, J. (2013). Kırılgan Hayat. Çev. Başak Ertür. İstanbul: Metis. 35-63
 • Birdal, S. C. Bir “Karşı-Yas” Çalışması Olarak Hrant Dink Anması”, içinde Neye Yarar Hatıralar? Bellek ve Siyaset Çalışmaları (ed. Parmaksız, P. M. Y.). Ankara: Phoenix, 2013.
 •  Çavdar, O. (2020). Sİvas Katliamı: Yas ve Bellek. İstanbul: İletişim. 

 

Bellek Çalışmaları Dersi için Film, Video, Veritabanı, Web Sitesi ve Etkileşimli Belgesel Önerileri

 Tanışma ve ders üzerine sohbet

Ekranda: Topluluk Fikri, The Wisdom and/or madness of crowds, Etkileşimli Proje | https://ncase.me/crowds/


Belleğin Toplumsal Tasarımları-Kolektif/Toplumsal Bellek: Kökler

Ekranda: Hafıza Çalışmaları, Karşı Arşivler
https://memorializeturkey.com/ | http://www.hafizakaydi.org/ | https://bak.ma/about | http://artikisler.net/ | http://mulksuzlestirme.org/ | https://hatirlayansehir.hakikatadalethafiza.org/ | http://www.istanbulurbandatabase.com/

 Kolektif Bellek ve Mahdumları 

Ekranda: Beraberce Derneği | https://www.beraberce.org.tr/
The Fallen of World War II - Etkileşimli Belgesel | http://www.fallen.io/ww2/

Kimlik, Topluluk, Bellek 

Ekranda: Kaspar Hauser-W. Herzog (1974) (film)

Nasıl kavrıyoruz? Bir etkileşim türü olarak bellek, bellek ve öznelerarasılık
Ekranda: “Feminists: What Were They Thinking?” (Belgesel) https://www.netflix.com/title/80216844

Eva Stories Projesi | https://www.instagram.com/eva.stories/

 Kuşak, Aile, Post-Bellek

Ekranda: Unorthodox, Mini Dizi, 2020
Fragman: https://www.youtube.com/watch?v=-zVhRId0BTw | What Unorthodox Teaches Us About Trauma: https://www.youtube.com/watch?v=_bdHRrQqM10

 Unutma ve Bellek 

Ekranda: Memento | https://www.youtube.com/watch?v=xH5h1Q-H3bc
Bitti Derken Başladı (Belgesel), https://vimeo.com/24422698
“Fatherland”, Deneme Film. https://vimeo.com/301493003
/ Password: Papa | Sanatçı Görüşü: https://learningonscreen.ac.uk/viewfinder/articles/camp-followers-of-the-cold-war/ | https://www.researchgate.net/publication/326675838_Framing_Memory_Return_to_the_Zone

Holocaust + Selfie Culture = 'Yolocaust' | https://www.youtube.com/watch?v=mjjV_X5re4g

 Travma ve Bellek 

Ekranda: (Vaka için Film) Kaygı / Inflame, Ceylan Özgün Özçelik - 2017
Fragman: https://www.youtube.com/watch?v=Kblg68Ifwbo

Unbelievable / Mini Dizi – Netflix – 2019
Fragman: https://www.youtube.com/watch?v=QTIkUzkbzQk

 Özür, Af, Bağışlama

Ekranda: Alleine Tanzen (Tek Başına Dans) - Biene Pilavci - 2013
https://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/50982/alleine-tanzen
Stories We Tell – Sarah Polley – 2012
https://unutulmazfilmler.pw/stories-we-tell-anlattigimiz-hikayeler.html

 Nostalji, Kayıp, Bellek 

Ekranda: 11'e 10 kala, fragman: https://www.youtube.com/watch?v=FAgLrt4p5qQ
Savaş Çocukluk Müzesi | https://warchildhood.org/
Masumiyet Müzesi | https://tr.masumiyetmuzesi.org/
Totzover Müzesi | https://www.totzover.nl/english/

Dahası: Feride Çiçekoğlu (2012) “Ses ve Zaman: 11'e 10 Kala”. Bir Kapıdan Gireceksin içinde (Haz. Aslan, U. T.) s. 145-157. Metis Yayınları. (film üzerine bir deneme)

Göç, Diaspora, Bellek

Ekranda: Deneme Film, Passing Drama – Angela Melitopoulos - 1999
https://vimeo.com/65517573/04e8cb0c47

Yas ve Bellek

 Ekranda: Oğul Odası, Nanni Moretti, 2002

The New Girlfriend, François Ozon, 2014

Nomadland, Chloé Zhao, 2021