Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Dersler

Tez Etüd 2021

İLT648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş

RTS 657 RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMADA KÜLTÜR POLİTİKALARI

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş Bahar 2021

Tez Etüd-Seminer Bahar 2020

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş-Bahar 2020 (Seçmeli)

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş (Güz 2019/Seçmeli)

İLT 737 YENİ MEDYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş (Güz 2018) (Seçmeli)

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş (Güz 2017/Seçmeli)

İLT 511 İletişime Giriş-Anaakım İletişim Paradigması (Güz 2017-Zorunlu-Bilimsel Hazırlık)

İLT 651 ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI VE MEDYA AKTİVİZMİ (Bahar 2017)

İLT 734 Yeni Medya Sosyolojisi:Kuramlar ve Kavramlar (Güz 2016) (Seçmeli)

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş Güz 2016 (Seçmeli)

Ankara Üniversitesi SBE RTS Anabilim Dalı Bahar 2016 Doktora Dersi: Yeni Medya Sosyolojisi:Yöntem ve Araştırma Teknikleri-Araştırma Etiği

İLT 651 ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI VE MEDYA AKTİVİZMİ (SEÇMELİ) BAHAR 2016

İLT 734 Yeni Medya Sosyolojisi:Kuramlar ve Kavramlar (Güz 2015) (Seçmeli)

İLT 511 İletişime Giriş: Anaakım İletişim Kuramları/Anaakım İletişim Paradigması /Güz 2016 (Zorunlu)

İLT 651 Eleştirel Okuryazarlık ve Medya Aktivizmi (Seçmeli) Bahar 2015

Ankara Üniversitesi SBE RTS Anabilim Dalı Bahar 2015 Doktora Dersi: Yeni Medya Sosyolojisi:Yöntem ve Araştırma Teknikleri-Araştırma Etiği

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş (Seçmeli) GÜz 2015