Arş. Gör. Dr. Gülay Acar Göktepe
İletişim Bilimleri Bölümü
İletişim Bilimleri ABD
HÜ İletişim Fakültesi 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim

 • Lisans: 2002 - 2007 Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Lisans: 2004 - 2008 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü (İkinci Anadal)
 • Yüksek Lisans: 2011 - 2019 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
 • Yüksek Lisans: 2014 - 2017 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Doktora: 2017 - 2024 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

İş Deneyimi

 • 2006 - 2008 Anadolu Üniveristesi Haber Merkezi (Muhabir)
 • 2006 - 2008 Anadolu Üniversitesi Televizyonu TVA (Seslendirme, Muhabir)
 • 2008 - 2009 Ecotel Bilgi Toplumu Teknolojileri (Ar-Ge Uzmanı)
 • 2009 - 2013 UBY Güvenlik ve Savunma Teknolojileri (Sosyal Araştırma Uzm. Yrd.)
 • 2013 - 2014    Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi (Arş. Gör.)
 • 2014 - 2024    Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Arş. Gör. 35. Madde) 

 

Akademik Çalışmalar

TEZLER

 • Lisans Bitirme Tezi:

Acar, G. (2008) Gazetecinin İklimi: Eskişehir Bağlamında Gazetecinin Günlük Yaşamına Kültürel Bir Bakış, Yayımlanmamış Lisans Bitirme Tezi, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Ergül, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi.

 • Yüksek Lisans Tezi:

Acar, G. (2017) Modern Aile Tarihinde Fotoğraf ve Anlatı İzinde: Ailedeki Ulus ve Evlatlıkları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Yüksek Lisans Tezi:

Acar Göktepe, G. (2019) Ezoterik Toplulukların Sosyolojisi: Masonlar Üzerine Bir İnceleme, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erol Demir, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Doktora Tezi:

Acar Göktepe, G. (2024) Bir Modern Toplumsal Tip: Koleksiyoncu Üzerine Bir Alan Araştırması, Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H. Göze Orhon, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

BİLDİRİLER

Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

 • Acar Göktepe, G. (2021). "Özel Bir Arşivde Kadının Yeri ve Dünün Arşivinden Bugünün Kadınına Ulaşmanın İmkanı / Sınırlılıkları", Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi, 10-11 Nisan 2021. (Tam Metin)

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

 • Acar, G. (2017). “Seeing Voices of the Other”, The Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, Hacettepe University, May 22-26, 2017. 
 • Acar, G. (2018). "The Collector as a Modern Social Type", The Second Annual Meeting and International of the Consortium for Research in Political Theory, Hacettepe University, July 16-20, 2018.
 • Acar Göktepe, G. (2023) "11'e 10 Kala Filminde Koleksiyoncu Toplumsal Tipinin İnşası", 6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Cermodern: Ankara, 8-10 Aralık 2023.

YAYINLAR

Kitap:

 • Acar Göktepe, G. (2021) Ezoterizm ve Masonlar: Sosyolojik Bir İnceleme. İstanbul: Urzeni Yayınevi.

Uluslararası Hakemli Dergi:

Ulusal Hakemli Dergi:

 • Acar Göktepe, G. (2024). Bir Toplumsal Tip Fragmanı: 11'e 10 Kala'da Koleksiyoncu. SineFilozofi Dergisi. Sayı:17. s.106-126. 

Kitap Eleştiri:

 • “Vulnus: Kırılganlık Üzerine” (2022). Moment Dergi. Cilt:9, Sayı:1. 298-303.

Diğer Yayınlar:

 • "Ailemiz" (der. Nuri Halil Uğur) UBY Yayınları, 2011. (Soyağacı çalışmasının 2. baskısının araştırma ve derleme sürecinde bulunmuştur)
 • "Göktepe Kültür Etkinlikleri 1932-1988" (der. Mehmet Emin Göktepe), Kişisel baskı,1.Baskı: 2014 2.Baskı: 2018 (Ed. Gülay Acar)
 • "Aile Fotoğraflarını Seyre Dalarken: Fotoğrafta Görülmeyenin Varlığı", Birikim Dergisi (Ocak 2021), Sayı: 381, s. 29-37.
 • "Göktepe Piyano Salonu - İzmir", Collection Dergisi (Nisan-Mayıs-Haziran 2022), Sayı: 87, s. 28-30.

SÖYLEŞİLER

 • Rus Tanzimatı ve Türkmenistan: Sıradışı Bir Büyükelçilik Serüveni, Halil Uğur, Ankara: UBY Yayınları, 2013. (Söyleşi: Gülay Acar)
 • Erdoğan Özmen'le Melankoli ve Nostalji Üzerine (2020). Moment Dergi. Cilt 7, Sayı 1. 120-125.
 • “Juliopolis'in Yüzleri” Sergisinin Küratörleri Ali Metin Büyükkarakaya ve Evren Sertalp ile Söyleşi (2022). Moment Dergi. Cilt: 9, Sayı:1. 270-280.

YÜRÜTÜLEN EĞİTİM ve ATÖLYELER

 • "Fotoğraf ve Bellek", Çevrimiçi Ders, Yerel Bellek Sertifika Programı, VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Araştırma Merkezi), 11 Mart 2022.
 • "Kent Fotoğraflarıyla Bellek Fırtınası", Çevrimiçi Atölye, Yerel Bellek Sertifika Programı, VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Araştırma Merkezi), 25 Mart 2022.
 • "Arşivi Yeniden Düşünmek" "Lost&Found" Buluntu Görüntülerle Film Yapım Atölyesi, 4. Uluslararası Deneysel Film Festivali, Yürütücüler: Naz Önen Gündoğdu, Gülay Acar Göktepe, Ankara: Yermekan&Bilkent Üniversitesi Medya Arkeoloji Laboratuvarı, 21 Ekim - 6 Kasım 2022.
 • "Bellek", Çevrimiçi Fotoğraf Atölyesi, Aralık MAG, 23 Aralık 2022.

PROJELER

 • Nisan 2017 – 2018 “Hacettepe'nin 50. Yılı: Hacettepeli'ler Hacettepe'yi Anlatıyor” BAP Projesi, Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. H. Göze Orhon, Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi.
 • Haziran 2020 - Ocak 2021 "İzmir'in Sosyal Yaşamında Bir 'Cennet Kapısı': Göktepe Piyano Salonu (1952-1957)" SALT Araştırma Projesi CultureIst Fonu, Proje Yöneticisi: Gülay Acar Göktepe.

 EDİTÖRLÜK

 • Türkçe Dil Editörü & Yayın Sekreteri (2015-2020) Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Kültürel Çalışmalar Dergisi. 
 • Editör Yardımcısı (2020-Devam ediyor) Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Kültürel Çalışmalar Dergisi.
 • Tema Editörü (2023) Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Kültürel Çalışmalar Dergisi, "Spiritüellik" Özel Sayısı. Cilt:10 Sayı:2. (Gökçe Baydar Çavdar ile birlikte).

Asiste Edilen Dersler

 • KLM 613 KÜLTÜR KURAMLARI
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız
  (2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 Güz Dönemi)
 • İLT 631 ÇAĞDAŞ MEDYA TARTIŞMALARI
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız
  (2014-2015 / 2015-2016 Bahar Dönemi)
 • KLM 621 TÜRKİYE ETHOSU: FİKİRLER, AKIMLAR, YÖNELİMLER                                                                                    Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Aksu Bora                                                        (2016-2017 Güz Dönemi)
 • KLM 614 GÖRSEL ANTROPOLOJİ
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç
  (2016-2017 Bahar Dönemi / 2017-2018 Güz Dönemi)
 • İLT 640 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç
  (2016-2017 Bahar Dönemi)
 • İLT 633 KÜLTÜR KURAMLARI
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız
  (2017-2018 Güz Dönemi)
 • İLE 101 SOSYOLOJİ 1
  Dersin Sorumlusu: Dr. Öğretim Üyesi Göze Orhon
  (2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 Güz Dönemi)
 • İLE 102 SOSYOLOJİ 2
  Dersin Sorumlusu: Dr. Öğretim Üyesi Göze Orhon
  (2018-2019 / 2019-2020 / 2022-2023 Bahar Dönemi)
 • İLE 209 MODERN TÜRKİYE TOPLUMU                                                                                                                                          Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç                                                                                                         (2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 Güz Dönemi)
 •  KLM 647 BELLEK ÇALIŞMALARI                                                                             Dersin Sorumlusu: Dr. Öğ. Üyesi H. Göze Orhon                                                    (2021-2022 / 2022-2023 Bahar Dönemi)
 • İLE 414 ETNOGRAFİ UYGULAMALARI                                                                    Dersin Sorumlusu: Dr. Hatice Şule Gelibolu                                                           (2021-2022 Bahar Dönemi)
 • KLM 640 MADDİ KÜLTÜR ve İLETİŞİM                                                                   Dersin Sorumlusu: Dr. Öğ. Üyesi Şengül İnce                                                                   (2022-2023 / 2023-2024 Güz Dönemi)
 • KLM 636 ANLATI ARAŞTIRMALARI                                                                         Dersin Sorumlusu: Emel Uzun Avci                                                                                    (2022-2023 Bahar Dönemi)

Diğer Etkinlikler

 •  Ödüller

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi, Genç Gazeteciler Teşvik Ödülü, 2007.

 • Sergiler

Ulusal/Koleksiyon/Özel Koleksiyon, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergi, "Şapkalı Kadın Portre Fotoğrafları", ODTÜ MD Vişnelik Tesisleri, 05.03.2019 - 02.04.2019.

 • Söyleşiler & Konuşmalar

Acar Göktepe, G. (2021, Mart 18). ODTÜ MD Koleksiyon Kulübü. "İzmir Göktepe Piyano Salonu (1952 - 1957)". Çevrimiçi.

Acar Göktepe, G. (2022, Ocak 22). Gecenin İçinden Programı. "Koleksiyonculuk" üzerine. (Müge Tüzün Gerçek, Hazırlayan; Ece Akyüz, Röportaj Yapan), Ankara: TRT Radyo 1.

Acar Göktepe, G. (2022, Kasım 5). İstanbul Experimental, 4. Uluslararası İstanbul Deneysel Film Festivali. "Buluntu Malzemeye Yöntemsel Yaklaşımlar". Ankara: Yermekan.

Acar Göktepe, G. (2023, Aralık 28). Nereden Başlasam? Podcast. "Masonluk" üzerine. (Mirgün Cabas & Can Kozanoğlu, Hazırlayan). İstanbul: Storytel.

 • Atölyeler

- "Hatıra Objeler", Atölye Yürütücüsü: Oktay Özel, Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi, 08.11.2017 - 29.11.2017 (4 Hafta).

- "Duygular Sosyolojisi", Atölye Yürütücüsü: Aksu Bora, Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi, 04.12.2017 - 29.01.2018 (8 Hafta).

- "Nesneyi Okumak", Atölye Yürütücüsü: Umut Şumnu, Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi, 10.03.2018 - 05.05.2018 (8 Hafta).

- "Buluntu / Aile Fotoğrafları ile Maket Kitap Yapımı", Atölye Yürütücüsü: Naz Önen, Başkent Üniversitesi Başkent'te İletişim Tasarımı Günleri-2 (22 Mart-07 Mayıs 2019), 26.03.2019 (1 Gün).

- "Walter Benjamin'den Orhan Pamuk'a Koleksiyoncu Figürü", Atölye Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülker Gökberk, Nokta Beylerbeyi, 6 Şubat 2021 - 27 Şubat 2021 (4 Hafta).

- "Amatör Arşivcilik", Atölye Yürütücüsü: SALT Araştırma, SALT Galata, 2 Mart 2024 (1 Gün)