Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

 

İŞ DENEYİMİ

 • Dr. Öğr. Üyesi – Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi (2015-)
 • Araştırma Görevlisi – Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi (2006-2015)
 • Graduate Teaching Assistant – University of Essex, Department of Sociology (2010-2011)

EĞİTİM VE DİL BECERİLERİ

 • Lisans - 2000–2004 Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
 • Lisans - Erasmus Değişim Programı - 2002-2003 Bahar Dönemi, Inholland University, Managing Corporate Communications From a Design Perspective, Rotterdam, Hollanda)
 • Yüksek Lisans - 2005–2007 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü.
 • Doktora - 2008-2014 University of Essex, Department of Sociology (T. C. Yüksek Öğretim Kurulu bursuyla)
 • Diller - İngilizce (ileri düzey [TOEFL CBT, 105]), İspanyolca (başlangıç düzeyi), Almanca (başlangıç düzeyi) 

YAZILAN TEZLER

 • (Doktora) “The Weight of the Past: Memory and Turkey's 12 September Coup”, University of Essex Department of Sociology, 2014, Danışman: Prof. Ewa Morawska.
 • (Yüksek Lisans) “Türk Basınında Sivil Toplum: Sürekli Aydınlık için Bir Dakika Karanlık Eylemleri”, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 2007, Danışman: Prof. Dr. Dilek Beybin Kejanlıoğlu.

VERİLEN DERSLER

 • (Doktora) ILT 738 – Nostalji, Melankoli ve Bellek, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri.
 • (Yüksek Lisans) KLM 647 – Bellek Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya.
 • (Yüksek Lisans) ILT 654 – Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri.
 • (Yüksek Lisans) ILT 619 – Sosyal Teori, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri.
 • (Yüksek Lisans) ILT/KLM 680 – Sosyal Bilimlerde Metot, Metodoloji ve Etik, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri&Kültürel Çalışmalar ve Medya.
 • (Lisans) ILE 101 – Sosyoloji I, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri.
 • (Lisans) ILE 102 – Sosyoloji II, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri.
 • (Lisans) SC 111 – Sociology of the Modern World, University of Essex, Department of Sociology (2010-2011).

SEÇİLMİŞ YAYINLAR

Kitap:

 • The Weight of the Past: Memory and Turkey's 12 September Coup, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Kitap Bölümleri:

 • 2024 – "Medya İçerikleri: Temsil, Anlam ve İdeoloji", içinde Medya Sosyolojisi, Prof. Dr. Emre Gökalp (der.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.  
 • 2023 – "Darbeyi Hatırlamak: 12 Eylül'ün Belleği", içinde Türkiye'nin 1980'li Yılları, Mete Kaan Kaynar (der.), İstanbul: İletişim.  
 • 2022 – “Susan Adamlar, Eksik Kentler, Yüzleşilmemiş Geçmiş: Dünya Ağrısı Üzerine”, içinde Mesafeyi Aramak: 2010'lu Yılların Romanları Üzerine Yazılar, Jale Özata Dirlikyapan (ed.), İstanbul: Metis.
 • 2020 – “Bir 12 Eylül Yazısının İlk Cümlesi ya da Kuşaklar, Sessizlikler, Kederler”, içinde 40 Yıl, 12 Eylül, Tanıl Bora (ed.), İstanbul: İletişim.
 • 2020 – “The Materialised Memory, The Living Object: Belongings, House, Museum”, in On Celestial Bodies, Kevser Güler and Süreyya Evren (ed.), İstanbul: Arter.

Hakemli Dergide Makale

 • 2024 – "12 Eylül'ün İletişimsel Belleği ve Bir Bellek Taşıyıcısı Olarak Ahmet Kaya", SBF Dergi 79(1), (erken görünüm). 
 • 2020 – “Modernlikten Kaçış: Kolektif Nostalji ve Yeni Türkiye'nin Toprağa Dönenleri”, Toplum ve Bilim 151, 30-49.
 • 2017 – "Medya ve Bellek Çalışmaları: Paralellikler, Gerilimler", İLAUM İletişim Araştırmaları Dergisi 13 (1), 9-32.
 • 2014 – "Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet", Fe Dergi, 6/1, 54-67.
 • 2013 – “İkilikler ve Zıtlıklar: Halbwachs Üzerine Eleştirel bir Değerlendirme”, Toplum ve Bilim, 128, 71-83.
 • 2012 – “Official Memory of the 1980 Coup in Turkey: The Story of a Downfall”, Ethnologia Balkanica No: 16, 295-313.

Diğer Yazılar

 • 2022 – “Bellek ve Etkileşim: Öznelerarası bir Bellek Kavrayışı ve 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı”, Birikim 392, 69-78.
 • 2021 – “Hasan Tan ODTÜ'ye Rektör Olamaz! Peki ya Melih Bulu Boğaziçi'ne?”, Toplum ve Bilim 156, 68-77.
 • 2021 – “Klavye”, Birikim Güncel, 19 Mart 2021. https://birikimdergisi.com/guncel/10524/klavye
 • 2020 – “Tarih, Bellek, Çoğulluk, Umut”, Ayrıntı Dergi, 33, 62-66.
 • 2019 – “Cisimleşmiş Bellek, Yaşayan Nesne: Ev, Eşya, Müze, Birikim 367, 51-57.
 • 2019 – “Zor Geçmişlerde Hrant'ı Hatırlamak”, Biamag, 20 Mart 2019. https://bianet.org/biamag/azinliklar/206908-zor-gecmislerde-hrant-i-hatirlamak
 • 2016 – "Madımak, Epizodik İmgeler ve Popüler Bellek", Birikim Güncel, 4 Temmuz 2016. https://birikimdergisi.com/guncel/7792/madimak-epizodik-imgeler-ve-populer-bellek
 • 2013 – “Bir Eflatun Dirim”, Amargi 30. 54-61. 2013.


Kitap Eleştirisi&Etkinlik Değerlendirmesi&Söyleşiler

 •  2017 – “Sert Kadınlar, Rasyonel Düşler”, Moment Dergi, 4(2), 535-544.
 • 2017 – “Utopia'nın 500. Yılında Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer: Ütopyalar: 3. Siyasal Psikoloji Konferansı'nın Ardından”, Moment Dergi, 4(1), 297-303. (Emel Uzun Avci'yla birlikte).
 • 2016 – “Sessizlik Söylenir mi?: Dindar Kadınlık, Habitus, Kriz”, Moment Dergi, 3(1), 273-281.
 • 2014 – “Hafıza Merkezi'yle Söyleşi”, Moment Dergi, 1(2), 337-350.
 • 2014 –“Karakutu Derneği'yle Söyleşi”, Moment Dergi, 1(2), 351-356.
 • 2007 – “2. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma: Homofobi Üzerine Eşcinsellerle Birlikte Yeniden Düşünmek”, Kültür ve İletişim, 10(2). 2007.

SEÇİLMİŞ ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANS TEBLİĞLERİ

 • 2023 – Türkiye'de Dijital Bellek: Karşı Bellek Pratikleri ve Direniş", Yeni Medya Çalışmaları 7. Ulusal Kongre, 16-18 Kasım 2023, Eskişehir, Türkiye. 
 • 2020 – “12 Eylül'den Vazgeçmemek: Sonraki Kuşaklarda 12 Eylül Nostaljisi”, 6. Siyasal Psikoloji Konferansı, 23-25 Ekim 2020, Çevrimiçi.
 • 2018 – “Crisis as Escape from Modernity: Renunciation, Seclusion, Nostalgia”, 2. Annual Meeting and International Conference of the Corsortium for Research in Political Theory, 16-20 Temmuz 2018, Ankara, Türkiye.
 • 2015 – "Remnants of the 12 September Coup: Memory, Nostalgia and Left-Wing Politics in Turkey". Memory, Melancholy and Nostalgia, 4. International Interdisciplinary Memory Conference, 17-18 Eylül 2015, Gdansk, Polonya.
 • 2013 – “12 Eylül'u Hatırlarken: Sussam Olmuyor, Susmasam Olmaz”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 4-7 Aralık 2013, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • 2013 – “İkilikler ve Zıtlıklar: Halbwachs'in Entelektüel Mirası Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”. Bellek ve Kültür, VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 4-7 Eylül 2013, Ankara, Türkiye.
 • 2011 – “The Unheard Voices of the Deep Silence: Memory of 12th September Coup in Turkey”. British Sociological Association Annual Conference 2011, 6-8 Nisan 2011, Londra, İngiltere.
 • 2011 – “Has not Been that Easy: Transition to Neoliberalism and 1980 Coup D'Etat in Turkey”, 6. International Association for Southeast European Anthropology Conference, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Regensburg, Almanya.

SEÇİLMİŞ SEMİNER VE KURS KATILIMLARI

 • University of Essex, Short Course (Paul Thompson): Life History and Oral History Interviewing, 26-27 Mayıs 2011.
 • University of Essex, Short Course (Ken Plummer): Documents of Life: Documents of Narratives and Humanistic Social Research, 4-5 Şubat 2010.
 • University of Essex, Department of Sociology, PhD Mini Course (Ken Plummer), Documents of Life: Narrative and Humanistic Social Research, 19 ve 26 Ocak 2009.
 • University of Essex, Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, Qualitative Data Analysis: Methodologies for Analysing Text and Talk, 13-24 Temmuz 2009.

EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU, DÜZENLEME VE DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

 • Yayın Kurulu Üyesi, Toplum ve Bilim (2021-)
 • Yayın Kurulu Üyesi, Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Kültürel Çalışmalar Dergisi (2013-)
 • Danışma Kurulu Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2023- )
 • Toplum ve Bilim Sayı 162, "Spor Bir 'Oyun' Alanı, (Editör, Tanıl Bora ile birlikte) 
 • Düzenleme Kurulu, 6. Siyasal Psikoloji Konferansı, 23-25 Ekin 2020, Çevrimiçi. 
 • Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Kültürel Çalışmalar Dergisi, “Nostalji ve Melankoli” Özel Sayısı (2020), V. 7, No: 1 (Editör, Doç. Dr. Yalçın Armağan'la birlikte).
 • Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Kültürel Çalışmalar Dergisi, “Bellek” Özel Sayısı (2014), V. 1, No: 2 (Editör, Prof. Dr. Funda Şenol Cantek'le birlikte)
   

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLAR

 • 2008 – Stevenson, Nick (2008) Medya Kültürlerini Anlamak, Ankara: Ütopya.

DANIŞMANLIĞI YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 • "Kültürel Çalışmaların Türkiye'de Alımlanması", Eren Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı, (Devam eden Yüksek Lisans Tezi)
 • "Türkiye'de Sol/Sosyalist Hareket İçinde Yer Alan Z KUşağı Kadınların Romantik İlişki Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme, Oğulcan Özgenç, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı, (Devam eden Yüksek Lisans Tezi)
 • "Özcan Alper Filmlerinde Bellek ve Travma", Dilan Sarıgül, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı (Devam Eden Yüksek Lisans Tezi).
 • “Kişisel Arşivlerle (Yeniden) İlişkilenme Biçimleri, Deneme Yaklaşımı ve Bellek İnşası”, Naz Önen, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Doktora Programı (Devam eden doktora tezi)
 • “AKP Döneminde Yurt İmgesi”, Hikmet Derya Çatal, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Doktora Programı (Devam eden doktora tezi)
 • "Türk Edebiyatında Melankolinin Görünümleri: 2000'li Yılların Romanları Üzerine Bir İnceleme", Enis Öztürk, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Doktora Programı (Devam eden doktora tezi)
 • "HIV+ Hareketi Bağlamında Yasın Politikleşmesi", Kerem Selçuk, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı (Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • "Holocaust Bellek Mekanları Üzerine Tematik bir İnceleme", Ozan Doğuş Alpsar, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı (Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • “'Sessiz ve Olaysız' Hayatlar: İşçi Kadınların Hayat Hikayelerine Dair Feminist bir Prosopografi)”, Nalan Mumcu, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Doktora Programı (Tamamlanmış doktora tezi)
 • “Modern bir Toplumsal Tip: Koleksiyoncu Üzerine bir Alan Araştırması”, Gülay Acar Göktepe, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Doktora Programı (Tamamlanmış doktora tezi)
 • “Kutsal Sessizlik ve Uyku Arasında: System of a Down, Müzik, Kimlik, Bellek”, Şahin Özdemir, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2019 (Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • “Medya ve Toplumsal Bellek: 15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine bir İnceleme”, Gizem Herdem, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2019 (Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • “Türkiyeli Orta Sınıf Seküler Gençlerde Kültürel, Politik, Duygusal Dönüşüm ve Yurtdışına Göç Fikri”, Adil Özhan Yüksel, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı, 2019 (Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • “Bir Sosyal Tip Olarak ‘Tutunamayan'ın Popüler Romanlarda İzini Sürmek”, Onur Can Sümen, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2019 (Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi).


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİYLE YAPILAN İŞ BİRLİKLERİ

 • 2022 – Çevrimiçi Ders, “Toplumsal Bellek”, Yerel Bellek Sertifika Programı, VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Araştırma Merkezi), 3 Şubat 2022.
 • 2021 – Çevrimiçi Atölye, “12 Eylül'ü Hatırlamak/12 Eylül Hafızaları”, Gençlik ve Hafıza Projesi, Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi, 24 Nisan 2021.
 • 2020 – Çevrimiçi Konuşma, “Tarih, Toplum, Bellek”, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği, 17 Ekim 2020.


KONUŞMALAR&RÖPORTAJLAR

 • 2023 – "Türkiye'de Bellek Politikaları ve Bellek Mücadelesi, Turkey Beyond Borders Çevrimiçi Ders. Konuşma Kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=M1IT859eu9s
 • 2023 – "Madımak Katliamı'nın 30. Yılı: Alevilerin Yası Eksik Bir Yas", Röportaj: Oğulcan Özgenç, Artı Gerçek, 2 Temmuz 2023, https://artigercek.com/guncel/madimak-katliaminin-30-yil-donumu-alevilerin-yasi-eksik-bir-yas-256053h
 • 2022 – “Hrant Dink ve Görsel Hafıza” (Ümit Kıvanç'la birlikte), Moderatör: Övgü Gökçe, Altyazı Sinema Dergisi, 17 Ocak 2022. Konuşma Kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=GnfJG3eXf1A
 • 2021 – “12 Eylül, 90'lar, Kopuş Anlatıları ve ‘Nostalji'”, Röportaj, S. Daşdemir, S. Tekin, Z. Kılıç, Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi, 8 Temmuz 2021. URL Adresi: https://hakikatadalet.medium.com/12-eylül-90lar-kopuş-anlatıları-ve-nostalji-7a49f1e450d1
 • 2020 – Podcast, “Çatışmanın Hafızası 1-Karşı Hafızalar”, DEMOS'tan Sesler, DEMOS, 20 Nisan 2022. Podcast Kaydı: https://open.spotify.com/episode/5unTNcXgALSCg6ypQbGCb9?si=5Deyj6PgQ6ujQ-RZXLK7vw
 • 2019 – “Bellek Rejimleri: Nasıl Hatırlıyoruz?”, Uluslararası Tarih ve Bellek Konferansı, KAOS GL, İzmir, 28 Eylül 2019.
 • 2019 – “Bellek Uğraşı”, Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, Tarih Vakfı, Ankara, 18 Ocak 2018. Recorded Talk Konuşma Kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=pucnjl8dU4w


AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 • Dijital Bellek
 • Bellek Politikaları
 • Toplumsal Hatırlama
 • Bellek Sosyolojisi
 • Bellek Çalışmaları
 • Duygu Yapıları olarak Nostalji ve Melankoli
 • Tarihsel Sosyoloji ve Sözlü Tarih

İDARİ GÖREVLER

 • İletişim Fakültesi Kalite Komisyonu Temsilcisi
 • İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Bologna Sorumlusu
 • Kültürel Çalışmalar ve Medya YL Program Koordinatörü
 • İletişim Fakültesi Sratejik Plan Komisyonu
 • İletişim Fakültesi Mevlana Program Koordinatörü
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphane Komisyonu