Res. Asst. Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam
Radio, Television and Cinema Division
HÜ İletişim Fakültesi Communication Sciences Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Course Schedule

Curriculum Vitae

Degrees obtained

 Masters Thesis

Çetinkaya, Eda. (2009). Virtual, Banner Advertisements and Advertorials Broadcasted on Television Programmes in Turkey in The Context of Consumption Society, Master's Thesis, Institute of Social Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey. 

Doctoral Dissertation

Çetinkaya, Eda. (2017). Usage Practices of Information and Communication Technologies By Academics in Social Sciences, Institute of Social Sciences, Ankara University, Ankara, Turkey. 

Published book chapters

Çetinkaya, Eda. (2017). "Turkish Academics' Encounters with the Index in Social Sciences". Universities in the Neoliberal Era. Academic Cultures and Critical Perspectives. (Ed: Hakan Ergül & H. Simten Coşar). Palgrave MacMillan. 61- 92. Ebook ISBN 978-1-137-55212-9. Hardcover ISBN 978-1-137-55211-2 www.palgrave.com/us/book/9781137552112#reviews 

Çetinkaya, Eda (2013). "Afet Durumlarında Sağlık Kuruluşları İçin İletişimin Önemi ve Yönetimi". HAMER Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi içinde. Ed: Kerim Hakan Altıntaş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. s:329-333. ISBN: 978 975 491 360 6

Çetinkaya, Eda (2012). "Dijital Bölünme: Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Eşitsizlikler", 2nd International Communication Symposium. “New Communication Technologies and Social Transformation. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınlar: 157 Kongreler ve Sempozyumlar Dizisi: 25, s: 194-204. ISBN 978-9967-26-685-8

Articles published in peer-review periodicals

Çetinkaya Yarımçam, Eda (2017). "Sosyal Bilimler Alanındaki Akademisyenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Anlatıları". Moment Dergi. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi. 4(2): 326-351. (Narratives on Information and Communication Technologies by Academics in Social Sciences)   www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/284

 Çetinkaya, Eda. (2014). "Sosyal Bilimler Alanındaki Akademisyenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Pratikleri: Bitmemiş Bir Alan Çalışmasından Notlar". Mülkiye Dergisi, 38(2), s:9-33.   (Notes from an Uncompleted Field Research: Usage Practices of Information and Communication Technologies by Academics in Social Sciences) mulkiyedergi.org/article/view/5000046166

Çetinkaya, Eda. (2014). "Küresel Medya Formatlarının Temel Aktörleri", Kültür ve İletişim, 17(2), Ankara: İmge Kitabevi, s: 100-124. (Key Actors of Global Media Formats) 

Çetinkaya, Eda. (2012). "1930'lardan 1970'lere Türkiye'nin Gündelik Hayatında Yeni Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Radyo". Kültür ve İletişim, 15 (1), s: 37-71. (From 1930's to 1970's Radio as a New Socialization Medium in Turkey's Daily Life) https://www.academia.edu/15686537/K%C3%BClt%C3%BCr_ve_%C4%B0leti%C5%9Fim_2012_15_1_ 

Papers submitted to international meetings

Çetinkaya, Eda. (2017). “'Usage Practices and Receptions of Information and Communication Technologies by Academics in Social Sciences”. The Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT) Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives. Hacettepe University, Ankara, Turkey. 22- 26 May 2017. Presentation Date: 25 May 2017.

Çetinkaya, Eda. (2017). “'Young Hopes' Digital Storytelling Workshop as a Field for Researching Digital Literacies”. The Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT) Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives. Hacettepe University, Ankara, Turkey. 22- 26 May 2017. Presentation Date: 25 May 2017.

Çetinkaya, Eda (2014). "Information and Communication Technologies in Academic Everyday Life Practices: An incomplete ethnographic study from Turkey". University in the Neoliberal Era: Cultures, Stories, Voices that Matter International Workshop. 19 Haziran 2014, École de Gouvernance et d'Économie de Rabat (EGE) & Centre Jacques Berque (Rabat), CNRS-France, Rabat, Morocco. www.cjb.ma/icalrepeat-detail/376/2014/06/19/atelier-international-l-universite-a-l-heure-du-neo-liberalisme-des-cultures-des-histoires-et-des-voix-qui-comptent/4c847e77509e6912145c89b305ccd77a.html

Çetinkaya, Eda (2014). "What does a two week technology detox have to offer for digital storytelling?". International Digital Storytelling Conference: Digital Storytelling in Times of Crisis. 8-10 Mayıs 2014, Hellenic American Union, Atina,Yunanistan. dst.ntlab.gr/

Çetinkaya, Eda (2013). "Academic Usage of Information and Communication Technologies by Academicians in Social Sciences in Turkey". World Social Science Forum 2013: Social Transformations and the Digital Age. 13-15 Ekim 2013, Palais des Congrès de Montréal, Montréal, Kanada. www.wssf2013.org/ www.wssf2013.org/panel-comit%C3%A9/changing-research-practices-and-emerging-ways-perceiving-social-sciences

Çetinkaya, Eda (2013). "Öğrenci Tabanlı Dijital Hikâye Anlatımı Atölyelerinde Karşılaşılabilecek Zorluklara Dair Kolaylaştırıcı Deneyimleri". 5th International Digital Storytelling Conference. 8-10 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. iletisim.hacettepe.edu.tr/dosyalar/program_web.pdf

Şimşek, B.; Oğuz, H; İnce, Ş; Zeybek Kabakcı, G.; Çetinkaya, E. (2012). "Reflections From a Co-Creative Practice: Digital Storytelling in Turkey". International New Media Conference 2012, 17-19 Ekim 2012, İstanbul Üniversitesi. www.inm-c.info/

Çetinkaya, Eda (2012). "Dijital Bölünme: Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Eşitsizlikler", 2nd International Communication Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation, 02-04 Mayıs, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan.

Papers submitted to national meetings

Çetinkaya Yarımçam, Eda. (2019). "Akademide Yeni Eşitsizlikler: Akademisyenlerin Sosyal ve Kültürel Sermayelerinin Dijital Teknoloji Kullanımları Üzerinden Alımlanması" 4 Ekim 2019. Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre. 4-5 Ekim 2019. İzmir Barolar Birliği. İzmir.

Çetinkaya, Eda. (2017). "Dönüşen Bilimsel Habituslar: Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Akademi ve Akademisyenliğe Yönelik Alımlamaları". 30 Kasım 2017. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 29 Kasım- 1 Aralık 2017. ODTÜ. Ankara. http://tsbd.org.tr/wp-content/uploads/2018/01/1-197.pdf

Under Graduate Courses

 İLT 101 "Eleştirel Medya Okuryazarlığı" Hacettepe Üniversitesi Seçmeli Lisans Dersi iletisim.hacettepe.edu.tr/pdata/index.php

Assisted Graduate Courses

2018- 2019 Spring Term 

İLT 716 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ (HISTORY OF EVERYDAY LIFE)

Lecturer: Dr. Şengül İnce

2017-2018 Fall Term 

İLT 732 DİJİTAL KÜLTÜRLER (DIGITAL CULTURES)
Lecturer: Doç. Dr. Burcu Şimşek

2016-2017 Spring Term

İLT 732 DİJİTAL KÜLTÜRLER (DIGITAL CULTURES)
Lecturer: Doç. Dr. Burcu Şimşek

2016-2017 Fall Term 

İLT 740 Sağlık İletişimi Kuramları ve Güncel Tartışmalar (THEORIES OF HEALTH COMMUNICATION and CONTEMPORARY DEBATES)

Lecturer: Doç. Dr. Burcu Şimşek

2015-2016 Fall Term 

İLT 740 Sağlık İletişimi Kuramları ve Güncel Tartışmalar (THEORIES OF HEALTH COMMUNICATION and CONTEMPORARY DEBATES)

Lecturer:  Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek

2014-2015 Spring Term 

İLT 732 DİJİTAL KÜLTÜRLER (DIGITAL CULTURES)
Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek

2013-2014 Spring Term

İLT 732 DİJİTAL KÜLTÜRLER (DIGITAL CULTURES)
Lecturer: rd. Doç. Dr. Burcu Şimşek

2013-2014 Fall Term

İLT 517 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (RESEARCH METHODS)

Lecturer: Öğr. Gör. Dr. Burcu Canar

2012-2013 Spring Term 

İLT526 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI (COMMUNICATION RESEARCHS and PRACTICES) 
Lecturer: Doç. Dr. Hakan Ergül

2012- 2013 Fall Term 

İLT 517 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (RESEARCH METHODS) 
Lecturer: Doç. Dr. Hakan Ergül

İLT 662 GÜNDELİK HAYAT ETNOGRAFİSİ (ETHNOGRAPHY OF DAILY LIFE)
Lecturer: Doç. Dr. Hakan Ergül

2011-2012 Spring Term 

İMO 324.01 İLETİŞİM (COMMUNICATION) 
Lecturer: Dr. Burcu Şimşek

2011-2012 Fall term 

İLT 662 GÜNDELİK HAYAT ETNOGRAFİSİ (ETHNOGRAPHY OF DAILY LIFE) 
Lecturer: Doç. Dr. Hakan Ergül

2010-2011 Spring Term

İLT 100 İLETİŞİM (COMMUNICATION)
Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

İLT 661 MODERNLEŞME KURAMLARI ve MEDYA (MODERNIZATION THEORY and MEDIA) 
Lecturer: Doç. Dr. Hakan Ergül

2010-2011 Fall Term 

İLT 100 İLETİŞİM (COMMUNICATION)
Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

İLT 616 GÖRSEL KÜLTÜR ve İDEOLOJİ (VISUAL CULTURE and IDEOLOGY) 
Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

2009-2010 Spring Term 

İLT 522 TEMEL HUKUK BİLGİSİ (Asistan)  (INTRODUCTION TO BASIC LAW) 
Lecturer: Prof. Dr. Selma Çetiner Şekerci

İLT 100 İLETİŞİM (COMMUNICATINON) 
Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

2009-2010 Fall Term

İLT 512 İLETİŞİM TARİHİ (HISTORY OF COMMUNICATION)
Lecturer: Prof. Dr. Nurcan Törenli

2008- 2009 Spring Term

İMO 324 İLETİŞİM (COMMUNICATION)

Lecturer: Prof. Dr. Asker Kartarı

Awards & Scholarships

 Travel grantee, World Social Science Forum 2013: Social Transformations and the Digital Age. 13-15 Ekim 2013, Montréal, Kanada. http://www.worldsocialscience.org/activities/world-social-science-forum/2013-forum/ www.wssf2013.org/

Hacettepe University, Faculty of Communication, Digital Storytelling Working Team was granted a social responsibility award by Hacettepe University. 2016- 2017 Academic Year Opening Ceremony. 11th October 2016.

Projects

RESEARCHER 

“Encounters: Digital Storytelling Between Turkey and Australia”. International Research Project. Researcher and workshop facilitator. Project Supervisor: Associate Professor Burcu Şimşek. (06.04.2015- ... )

“Digital Storytelling Workshops with Young Refugees in Morocco and Turkey” International Research Project. Researcher and workshop facilitator. Project Supervisor: Dr. Şengül İnce. (14.02.2017- 14.12.2017)

"Usage Practices of Information and Communication Technologies by Academics in Social Sciences" My PhD dissertation was funded by Hacettepe University, Coordination Unit of Scientific Research Projects. (28.05.2013- 26.04.2016)

“Digital Storytelling Workshops with the Students and Staff of Hacettepe University for Strengthening Corporate Culture.” In house Project in Hacettepe University. Project Supervisor: Associate Professor Burcu Şimşek. (Aralık 2013 -Kasım 2016)
 

Academic Memberships

 She is a member of Hacettepe University Faculty of Communication digital storytelling workshop team since 2009. She was involved in a lot of digital storytelling workshop as a facilitator and researcher. For watching our digital stories please check out the link: https://vimeo.com/dijitalhikayeler