Arş. Gör. Evin Sevgi Baran
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim

Lisans: 2010 - 2014 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü (Yandal)

Yüksek Lisans: 2014 - 2018 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 

Doktora: 2018 - ... Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı 

Akademik Çalışmalar

TEZLER

 • Yüksek Lisans Tezi: Baran, E. S. (2018). "Bir Direniş Biçimi Olarak Sinema", Danışman: Doç. Dr. Ayça Gelgeç Bakacak, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı. 
 • Doktora Tezi: Baran, E. S. (Devam Ediyor). "Bellek, Yas ve Göç: Êzidîler Üzerine Etnografik Bir Araştırma", Danışman: Doç Dr. Gülsüm Depeli Sevinç, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı. 

YAYINLAR

Derleme Kitapta Bölüm:

 • Baran, E. S. (2021). "Hatırlamak, Vazgeçmeden Beklemek." içinde Vazgeç(me)mek, Ed. Y. Demirer, D. Parlak. Ankara: Nika, 47-61.

Ulusal Hakemli Dergi

 •  Baran, E. S. (2019). "Topluma Sürgün Edilmek." Kampfplatz, 13: 125-135.

BİLDİRİLER

Ulusal Konferansta Sunulan 

 • Baran, E. S. (2020). "Hatırlamak, Vazgeçmeden Beklemek", 6. Siyasal Psikoloji Konferansı, Çevrimiçi, 23-25 Ekim 2020.

BURSLAR

TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu-Köln Üniversitesi (Ocak 2023-Aralık 2023)
Araştırma Başlığı:
Bellek ve Göç: Ezidiler Üzerine Etnografik Bir Araştırma (Danışman: Prof. Dr. Julia Reuter)

SERGİLER

 • Reverberations: Violence Across Time and Space, Yer: Galata Rum Okulu, Düzenleyenler: University of Cambridge Department of Social Anthropology, 26.03.2015 - 28.03.2015

WORKSHOP

 • An Anthropological Film-Making Workshop, Yer: Spectacle, Düzenleyenler: University of Cambridge Department of Social Anthropology, 14.02.2014 - 17.02.2014

Asiste Edilen Dersler

 •  İLT 619 Sosyal Teori

Dersin Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon

(2020-2021 Güz Dönemi)

 • KLM 636 Anlatı Araştırmaları ve Analizi

Dersin Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avcı

(2020-2021 Bahar Dönemi)

 • İLE 415 Kültürlerarası İletişim

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç

(2021-2022 Güz Dönemi)

 • KLM 646 Gündelik Hayat Etnografisi 

Dersin Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Hatice Şule Gelibolu

(2021-2022 Güz Dönemi)

 • İLT 616 Görsel Kültür ve İdeoloji

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç

(2021-2022 Bahar Dönemi)

 • İLT 733 Yemek, Kültür, Kimlik

Dersin Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Şengül İnce

(2021-2022 Bahar Dönemi)

Diğer Faaliyetler

Kısa Film ve Belgeseller

Benim Düşüm Sinema (2010)