Doç. Dr. Evren Sertalp
Dekan Yardımcısı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim Durumu

 Ocak 2020 : ÜAK Doçent ünvanı
2005 - 2010 :Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Grafik Bölümünde Doktora yaptı.
2003 – 2005 :Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Seramik Bölümünde Yüksek lisans yaptı.
1997 – 2001 :Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Seramik Öğretmenliği Bölümü mezunu.

Uzmanlık Alanları

 • 3-boyutlu görüntüler,
• Stereoscopic görüntüler,
• Anaglyph görüntüler,
• Hologram teknolojileri,
• Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality)
• Sanal gerçeklik (Virtual Reality)
• Post-Production
• Fotoğraf
• Foto manipülasyon
• Adli görüntü ve ses incelemeleri
• 3D tarayıcılar
• Yeniden yüzlendirme

İş Deneyimi

 - 2020 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü - Doçent Doktor
- 2007 - 2019 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü - Uzman Doktor
-2005 – 2006 yılları arasında TRT de ‘Umutla Yaşamak' programında Yönetmen Yardımcılığı
- 2003 yılında TRT de ‘Kıpır Kıpır' Programında Yönetmen Yardımcılığı ve Sanat Danışmanlığı
- 2003 yılında TRT de ‘Pako'ya Mektuplar' Programında Yönetmen Yardımcılığı
- 2002 – 2006 yılları arasında TRT televizyon Yayın Yapım Elemanı
- 2001 – 2004 yılları arasında TRT de ‘Benimle Oynar mısın?' programında Yönetmen Yardımcılığı ve Sanat Danışmanlığı
- 2001 yılında Atölye D&G de 3 aylık seramik eğitmenliği
- 2000 yılında TRT de ‘Sanatla Büyümek' Programında Danışmanlık Amerikalı seramik ve heykel ustası Mario MENDIA'ya 3 ay süreyle asistanlık

Sergiler

 - “Kriz - The Crisis” Politika Teorisi araştırmaları Konsorsiyumu 2. Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Konferansı 16-20 Temmuz 2018 Karma Sergi

- “Türkiyede Genç mültecilerin gündelik hayatı” 9 Mayıs 2018 Hacettepe Üniversitesi 3b Fotoğraf sergisi

- “Van'ın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinliği – 120 sanatçı 120 eser karma sergisi” 3 Nisan 2018 Cengiz Andiç Kültür Merkezi – Y.y. Üniversitesi Van

- “3.Gençlik Buluşması Karma Sergisi” Uluslararası Jüri Davetli Karma Sergi. 19-25 Mayıs 2017 Van 100. Yıl Üniversitesi

- ”Home Morocco Away” 22.05.2017-26.05.2017, Hacettepe Üniversitesi

- "Hacettepe Üniversitesi 3D Fotoğraf Sergisi" 22.07.2016-23.07.2016, Hacettepe Üniversitesi

- “Geçmişin Derin İzleri“ 3 boyutlu fotoğraf sergisi. Yunus Emre Enstitüsü Prizren Türk Kültür Merkezi, Prizren / KOSOVA, 3 Kasım 2015

- “Ayağıma Gelen Tarih” 3 boyutlu fotoğraf sergisi. Villa Leon, Nürnberg/ALMANYA
22 Mayıs 2015.

- “ Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş” – Afiş ve Video Üretimler Sergisi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 27-28-29 Kasım 2014 (Karma sergi)

- “Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk” 3 boyutlu fotoğraf sergisi. Cumhuriyet Gazetesi Sergi Salonu, 17 - 31 Ekim 2014

- 11 – 13 Temmuz 2014 Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri kapsamında “Üç boyutlu Hacettepe Fotoğraf Sergisi” Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi

- “Derinleşen Anılar” 3 boyutlu fotoğraf sergisi. Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Sedat Simavi Sanat Galerisi, 2 – 9 Ocak 2014

- 5.Uluslararası Dijital Hikâye Anlatımı Konferansı kapsamında " Hacettepe Üniversitesi Üç Boyutlu Fotoğraf Sergisi", 06 - 10 Mayıs 2013

- II. Uluslararası Katılımlı Melitadan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat günleri kapsamında "Kervansaray Buluşması" (Karma sergi), 16 - 25 Eylül 2006.

Makaleler

- Moment Dergisi Cilt 3, Sayı 1 (2016) Stereoscopic Fotoğrafın Üretim Süreci ve Günümüzdeki Uygulamasına Bir Örnek: “Ayağıma Gelen Tarih” Projesi (DOI: https://doi.org/10.17572/mj2016.1.248264)

- Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi (2017) 36. Sayı “Müzelerin Tanıtım Kitaplarında Artırılmış Gerçeklik (AG) Teknolojisi Kullanımı: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kitabı Örneği” (ISSN: 1300-6665 e-ISSN: 2458-8903)

- Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi (2018) 39. Sayı “Kültürel Mirasın korunmasında Fotogrametri Tekniğinin kullanılması: Ana Tanrıça Heykeli Örneği” (ISSN: 1300-6665 e-ISSN: 2458-8903)

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi (2018) 22. Sayı “Ören Yerlerinde Artırılmış Gerçeklik Standlarının Kullanımı: Ankara Roma Hamamı ARtur Örneği” "http://dergipark.gov.tr/sanatvetasarim/issue/41779/504093" (e-ISSN 2149 – 6595)

- Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage (2020) 17.sayı “Distant augmented reality: Bringing a new dimension to user experience using drones” Metehan Unal, Erkan Bostancı, Evren Sertalp (https://doi.org/10.1016/j.daach.2020.e00140)

Bildiriler

 - Ünal Metehan,,Bostancı Gazi Erkan, Sertalp Evren, Güzel Mehmet Serdar, Kanwal Nadia (2018). Geo-location Based Augmented Reality Application for Cultural Heritage Using Drones, 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) (Tam Bildiri/Sözlü Sunum)

- Ünal Metehan, Bostancı Gazi Erkan, Sertalp Evren,Tosun Süleyman (2017). A Distant Augmented Reality System for Cultural Heritage Sites using Drones. 3rd Global Summit and Expo on Multimedia and Artificial Intelligence (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

- Ince Şengül, Sertalp Evren, Şimşek Burcu (2017). The visual side of voice: Images in Digital Stories. CRIPT (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

- “Artırılmış Gerçeklik'in Turizmde Kullanımı” 21. Türkiye'de İnternet Konferansı
3-5 Kasım 2016 TED Üniversitesi - Kolej , Ankara

- “Türkiye'de Dijital Hikaye Anlatımında Güncel Tartışmalar” 21. Türkiye'de İnternet Konferansı. 3-5 Kasım 2016 TED Üniversitesi - Kolej , Ankara

- Şimşek, Burcu, İnce, Şengül ve Sertalp, Evren "First Steps to Voice: Creating a Digital Storytelling Path in Health Communication in Turkey" Digital Storytelling in Times of Crisis, 5-8 Mayıs 2014, Atina

Ulusal & Uluslararası Projeler

 - İtalya, Fruli Venezia Giulia bölgesi kültür ve spor merkez müdürlüğü destekli, Hümanistik kültürün yaygınlaştırılmasına yönelik etkinliklerle ilgili kamu desteğiyle yürütülen, “Aquileia Patrikhanesi'nin ölümü ve yeniden doğuşu” projesinde yeniden yüzlendirme yapımı. 2020

- VEKAM destekli, Juliopolis (Iuliopolis) Antropolojik Araştırmaları kapsamında kazılarda bulunan kafataslarının yeniden yüzlendirilmesi, nekropollerin VR ve AR uygulamaları ve 3-boyutlu fotoğraflarının çekimi, 2020

- Ankara Kültür Envanteri Çalıştayı üyesi, 2020

- “El Lezzeti” Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, 16-17 Ocak 2020 Kolaylaştırıcı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi işbirliği ile

- “Turuncu Pelerinli Kadınlardan Hikâyeler” Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, 15 Şubat 2019 Kolaylaştırıcı İstanbul, Stüdyo X, Borusan ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi işbirliği ile

- “Cinsiyete Net Hikâyeler” Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi, 14 Şubat 2019 – Kolaylaştırıcı İstanbul, Stüdyo X, Borusan ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi işbirliği ile

- Çocuklarla Yoğrulan Yaşamlar: Hamurdan Rengârenk Dijital Hikâyeler Atölyesi, 17 Ocak 2019 - Kolaylaştırıcı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

- Çocukta Gördüm, Kendime Döndüm: Hamurdan Renkli Dijital Hikâyeler Atölyesi, 18 Ocak 2019 - Kolaylaştırıcı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

- Dudak Damak Yarıkları, Kolaylaştırıcı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

- Turuncu Dijital Hikâyeler - Doyasıya Kadınız, Gönlümüzce Varız. 15-16 Kasım 2018. Kolaylaştırıcı

- Birlikte Güçlenen Kadınlar / Women Empowering Together. 1-2 Kasım 2018. Kolaylaştırıcı

- Antropoloji bölümüyle yapılan ortak çalışma ile Niğde Müzesinde bulunan mumyaların 3D taranması ve dijitalleştirilmesi. 13 Kasım 2018 (uygulayıcı)

- Antropoloji bölümüyle yapılan ortak çalışma ile İznik Müzesinde bulunan mumyaların 3D taranması ve dijitalleştirilmesi. 05 Aralık 2018 (uygulayıcı)

- “Türkiyedeki Genç Mültecilerin Gündelik Hayatı” 9 Mayıs 2018

- “Fas'ta ve Türkiye'de Yaşayan Mülteci Gençlerle Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Düzenleme Projesi”, Araştırmacı. UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) Fas ve Mohammed V Polytechnic University Ecole de Governance et d'economie, , 14/02/2017 (Devam Ediyor) (Uluslararasi Proje)

- “Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Yönetimi Eğitim Programı”, Yürütücü 16.10.2017

- “Her Çocuk Masal: Rengârenk Keşifler” Dijital Hikayeler Kolaylaştırıcı 14.12.2017, Hacettepe Üniversitesi

- “Politika Teorisi ve Kültürel Çalışmalar Başka Sesler ve Yeni Perspektifler Politika Teorisi Araştırmaları Konsorsiyumu 2017 Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Konferansı Araştırmacı” 2017, Hacettepe Üniversitesi

- “Hacettepe Üniversitesi fuar ve tanitim organizasyonlari için stand tasarim ve uygulama projesi” Alt yapı projesi, Araştrımacı 2017

- Uluslararası Multivizyon gösterileri 25.05.2017, “Young Hopes from Rabat” - Ankara Dijital Hikayeler

- Uluslararası Multivizyon gösterileri /, 09.03.2017, “Stories Without Visa” – Rabat/Fas Dijital Hikayeler

- “Fas'ta ve Türkiye'de Yaşayan Mülteci Gençlerle Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Düzenleme Projesi” (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Katılımlı Araştırma Projesi 2017

- “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamaları “(Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Hızlı destek projesi, Yönetici 2017

- “Görsel Etnografi ve İletişim Uygulamaları” (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Alt Yapı Projesi, Araştırmacı 2017

- “19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Ortasına Kadar Türkiye İskân Coğrafyasının ve Kırsal Yerleşim Tarihinin Araştırılması, Haritalanması ve Dijital ortamda Saklanması I” (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Kapsamlı araştırma projesi, Araştırmacı 2017

- “Tarih Eğitiminde Sınıf-Tarihi Mekan Entegrasyonu: Tarihi Mekan Gezilerinin Eğitsel Materyale (Video) Dönüştürülmesi” (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Kapsamlı araştırma projesi, Araştırmacı 2017

- “Stories without Visas” Uluslararası, Dijital Hikayeler Kolaylaştırıcı 16.01.2017

- “Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Yönetimi Eğitim Programı”, Yürütücü 05.12.2016

- “Hacettepe Üniversitesinin Öncelikli Olarak Tercih Edilebilirliğini Artırma Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Gerçekleştirilmesi ve Bu Faaliyetlerin Etki Düzeyinin Araştırılması” Alt yapı projesi, Araştırmacı 2016 – 2018

- “Buluşmalar: Avustralya ve Türkiye Arasında Dijital Hikaye Anlatımı” (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli).Uluslararası Katılımlı Proje, Araştırmacı 2017

- “Çok Odaklı Yaşamlar Dijital Hikayeleri” “Multi Focal Lives Digital Storytelling”, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uluslararası 29.11.2016

- “Hacettepe Üniversitesi fuar ve organizasyonları için stand tasarım ve uygulama projesi” (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Alt Yapı Projesi, Araştırmacı 2016

- “Kültürel Miras Alanları için Mobil ve Uzaktan ARtırılmış Gerçeklik Sistemi” TUBİTAK (215E156) projesi, Araştırmacı, 2016

- "Ayağıma Gelen Tarih" Gezici 3d Sergi ve Bilimsel Araştırma Projesi, Almanya Nürnberg Georg Ohm Technische Hochschule ve Hacettepe Üniversitesi ortak Uluslararası Katılımlı Proje, (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Proje Yöneticisi, 2015

- “Gündüz Gece Hacettepe” Ulusal, 13.02.2015-13.02.2015, Dijital Hikaye Anlatımı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

- “24 Saat Detay” Dijital Hikaye Atölyesi, kolaylaştırıcı / Nisan 2014

- “Ocakta Yemeğim Var” Dijital Hikaye Atölyesi, kolaylaştırıcı / Mart 2014

- “Sese İlk Adım” Dijital Hikaye Atölyesi, kolaylaştırıcı / Şubat 2014

- “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 3 Boyutlu Tanıtım Filmi” (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Proje Yöneticisi, 2014

- “Uygarlık Tarihi Ders ve Araştırmalarında Kullanılacak 2 ve 3 Boyutlu Görsel Malzemelerin Hazırlanması” (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Yardımcı Araştırmacı, 2014

- " Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Fiziksel Jeoloji Dersi Laboratuvar/Arazi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılan Kayaç Türleri ve Laboratuvar Uygulamalarının 3 Boyutlu Ders Materyallerine Dönüştürülmesi" (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli) Proje Yöneticisi, 2013

- 5. Uluslararası Dijital Hikaye Anlatımı Konferansı Projesi, Yardımcı Araştırmacı 2013
- Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi "Toplam Kalite Yönetimi" kapsamında düzenlenen iletişim semineri, 2011

- 5. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında “Görüntülerle Anlam Yaratmak” workshop'unda kamera, kurgu, atölye çalışması

- H.Ü. AR-GE Proje Pazarı 2010 ve Patent Bilgi Günleri kapsamında “Hologram ve 3D Uygulamaları” projesi
- Hacettepe Üniversitesi Hacettepe T.V Kurma Projesi, Yardımcı Araştırmacı (Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli)

Dersler

 - İletişim Uygulamaları

- Uygarlık Tarihi

- Sanat ve İletişim

- Kültür Tarihi

- Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Sinematografi

Hacettepe Bünyesinde Yapılan Prodüksiyonlar

 *Aziz Sancar Onur nişanı töreni 2016
* İhsan Doğramacı anma günü etkinlikleri, 2016
* HÜ Kariyer ve Staj Fuarı çekimleri , 2016
* “e-kütüphane” projesi tanıtım filmi, 2014
* Prof. Dr. Murat Tuncer ile Röportaj “Hacettepe'de Ulaşım” Çekim ve Kurgu /10 – 14 Ekim 2014
* UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş "Dersi" / 23 Eylül 2013 (Açılış Programı Çekim)
* 5.Uluslararası Dijital Hikaye Anlatımı Konferansı ve Sergisi / 6 - 10 Mayıs 2013 (Çekim)
* İletişim Özgürlüğü ve İçerik Problemi / Panel / 27 Mart 2013
* Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Afet Tatbikatı / 9 Kasım 2012
* 3D Görüntüleme Semineri / TRT Oran Sitesi-Ankara/ Katılım / Kasım 2012
* Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Toplantıları / Canlı Yayın
Ağustos 2012
• Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer'in 45. Yıl Mesajı / Ağustos 2012
* 8. Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi / Haziran 2012 (Çekim-Kurgu)
* Prof. Dr. Tunçalp Özgen Kongre Merkezi Açılışı / Kasım 2011
* HÜ Anakara Devlet Konservatuvarı Caz Bölümü Açılışı / Kasım 2010
* Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi ve Kastamonu İlave Poliklinik
Binası İnşaat Çekimleri
* H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Yeni Kütüphane Binası Tanıtım Filmi Çekimleri
* H.Ü. Eğitim Fakültesi Tanıtım Filmi Çekimleri
* H.Ü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tanıtım Filmi Çekimleri
* Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi ve Kastamonu İlave Poliklinik
Binası İnşaat Çekimleri
* H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Yeni Kütüphane Binası Tanıtım Filmi
* H.Ü. Eğitim Fakültesi Tanıtım Filmi
* H.Ü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tanıtım Filmi
* Simulation in Medical Education (Kasım 2010)
* H.Ü. 2010-2011 Akademik Yılı Açılış Etkinliği (Ekim 2010)
* H.Ü. 8. Uluslararası Nevruz Şöleni (Mart 2010)
* İhsan Doğramacı – Cenaze Törenleri (Hacettepe Ün., Bilkent Ün., YÖK, Kocatepe ve Ali Paşa Camii) (Şubat 2010)
* Caz Konseri (Şubat 2010)
* H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Caz Workshopları (Şubat 2010)
* Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (TEÖK) Tanıtım Toplantısı (Şubat 2010)
* Müzik, Edebiyat ve İnsani Boyutta Komutan KAZIM KARABEKİR (Ocak 2010)
* Nasıl Bir Üniversite (Kasım 2009)
* Atatürk Türkiyesi'nin Siyasal Yönelimi (Kasım 2009)
* H.Ü. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri (Kasım 2009)
* H.Ü. Fen Fakültesi Başarı Ödülleri (Kasım 2009)
* H.Ü. Tıp Fakültesi 2009-2010 Akademik Yılı Açılış Etkinliği (Ekim 2009)
* H.Ü. 2009-2010 Akademik Yılı Açılış Etkinliği (Eylül 2009)
* Fen Fakültesi Tanıtım Filmi
* Uluslararası 5. InASEA Konferansı (Mayıs 2009)
* Dünyada Domuz Gribi Salgını (Mayıs 2009)
* Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm (Nisan 2009)
* HÜ "60.Dakika" Bisiklet Yarışı ve Bisikletle Dolaşma Etkinliği (Nisan 2009)
* HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı Ustalara Saygı Projesi (Nisan 2009)
* 7. Uluslararası Nevruz Şöleni (Mart 2009)
* "Digital Technologies and The Making of New Cultural Forms" Prof. Dr. Gertraud Koch (Mart 2009)
* HÜ Hukuk Fakültesi Açılış Kokteyli (Şubat 2009)
* Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi: "Yolculuk" (Ocak 2009)
* HÜ 8. Geleneksel Yol Koşusu (Aralık 2008)
* "Atatürk ve Sanat", Prof.Dr. A. Reisman (Kasım 2008)
* "Atatürk ve Üniversite Reformu", Prof.Dr. A. Reisman (Kasım 2008)
* HÜ 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri (Kasım 2008)
* HÜÇET Etkinliği: Enerji Verimliliği için Eller Havaya (Ekim 2008)
* HÜ Senfoni Orkestrası - Solist Gülsin ONAY (Ekim 2008)
* Kültürlerarası İletişim ve Politik Kimlik Yönetimi (Konferans) Prof. Dr. Christian Giordano (Ekim 2008)
* HÜ Fen Fakültesi 2008-2009 Öğretim Yılı Açılış ve Başarılı Öğrencilere Belgelerinin Verilmesi (Ekim 2008)
* Yıllardan Yaşama Düşlerden Gerçeğe (Ekim 2008)
* H.Ü. 2008-2009 Akademik Yılı Açılış Etkinliği (Ekim 2008)
* Bilgi Okuryazarlığı – Eğiticilerin Eğitimi (Eylül 2008)
* H.Ü. 2008-2009 Öğrenci Kayıtları (Eylül 2008)
* H.Ü. 2007-2008 Mezuniyet Törenleri
* Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi
* Konser (Ahmet Kanneci - Ekrem Öztan Eren Süalp)
* H. Ü. 2. Geleneksel Dans Festivali
* 2. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
* H. Ü. Bahar Şenliği Etkinlikleri
* H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı 72. Yıldönümü Kutlamaları
* 8. Akdeniz Sanat Okulları Buluşması
* International Symposuım of Comparative Folklore and Cultural Studies
* Medya'da Med-Cezir ( Bekir Coşkun-Ümit Zileli )
* 6. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Günleri
* H.Ü. Teknokent Günleri
* Art Brut Turhan Demirel Koleksiyonundan Seçkiler
* 1. Kadın Sağlığı Kongresi
* 6. Uluslararası Nevruz Şöleni
* Documenta Sergisi (Güzel Sanatlar Fakültesi)
* Hacettepe Teknokent 1. AR-GE ve 2. AR-GE Binalarının Açılış Töreni
* H.Ü. Rektörlük Devir Teslim Töreni (Canlı Yayın)
* Teknokent Proje Yarışması Ödül Töreni
* "Rektörümüze" adlı Belgesel - Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
* Türkiye'de Yüksek Öğretim Dünü Bugünü Yarını
* Alternatif Yöntemler - Deney Hayvanları
* H.Ü. 10 Kasım Anma Töreni
* Tarih Bilinci Konferansı - Prof. Dr. Cengiz KUDAY
* H.Ü. Rektörlük Seçimi
* Türk Üniversitelerindeki Araştırmaların Değerlendirilmesi
* Değişen Dünyada Bilgi Belge Yönetimi
* 2. Uluslararası Eklibris Sergisi
* H.Ü. 2007-2008 Akademik Yılı Açılış Etkinliği
* H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni
* Research in Medicine: The Way to Nobel Prize
* Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Klasik Türk Müziği Topluluğu 40. Yıl Konseri (Kayıt)
* Hacettepe Üniversitesi Bahar Şenliği Konserleri (Canlı Yayın)
* Livaneli ve Theodorakis'ten Besteler Konseri
* Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri
* Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Konseri
* Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Nevruz Şöleni
* Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN'in Yeni Yıl Mesajı
* HÜ Hastaneleri 2006 Afet Eğitim Tatbikatı (Canlı Yayın)
* Tıp Fakültesi 2006-2007 Öğretim Yılı Açılış Etkinliği
* Hacettepe Üniversitesi 2006-2007 Akademik Yılı Açılış Etkinlikleri (Canlı Yayın)

Belgesel & Tanıtım Filmleri

 • Jeoloji Mühendisliği 50.yıl tanıtım filmi – 30.04.2018
• “Prof. Dr. Selahattin Ertürk 50. Yılında 'Aziz Dostları' ile Birlikte" anma toplantısı Selahattin Ertürk Belgesel Filmi 10.04.2017
• “Aziz Sancar Hacettepelilerle Buluşuyor” Sanatsal Sahne Tasarımı 17.05.2016
• “Eskişehir Hamamları” Belgesel – Görüntü Yönetmeni, 2013
• ”Kütüphan-e Türkiye Projesi” Tanıtım Filmi – Yönetmen, Mart 2014
• “Sokağın Yasak Sanatı Grafiti” Belgesel, Yönetmen, 2010
• “Bir Kuruluş Hikayesi” Hacettepe Üniversitesi 40. Tanıtım filmi, Yönetmen, 2007

Jüri Üyelikleri

 - Esaretten Cesarete 3. Kısa Film Yarışması 2020
https://www.esarettencesarete.org/kisa-film-yarismasi-juri/
- Esaretten Cesarete 2. Kısa Film Yarışması 16 Nisan 2018
https://www.esarettencesarete.org/kisa-film-yarismasi-juri/
- Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması 6 Şubat 2017 – 31 Mart 2017
https://www.esarettencesarete.org/kisa-film-yarismasi-juri/
- Hacettepe Üniversitesi Farmasötik gelişim topluluğu kısa film yarışması Nisan 2016
- “TBMM Çocuk Animasyon ve Çizgi Film Yarışması”, Ekim 2014
- “Hacettepe Üniversitesi Tanıtıcı Film ve Fotoğraf Yarışması”, Haziran 2014

Bilgisayar Programları

 - Office Programları ( Word, Excel, Powerpoint .....)
- Photoshop
- 3D's Max
- Unity
- Unreal Engine
- Blender 3D
- BlenderOnOrtog (Adli bilimler ve yeniden yüzlendirme programı (sertifikalı kullanıcı))
- Character Creator v3.3
- FaceGen Artist Pro
- MakeHuman
- Anaglyph Maker (Stereoscopic Görüntü Programı)
- StereoPhoto maker (Stereoscopic Görüntü Programı)
- ForeVid (Adli Video Analiz Programı)
- VirtualDub (Adli Video Analiz Programı)
- Artec Studio 3D scanner
- Non-Linear Kurgu Programları (Adobe Premiere, Sony Vegas, Edius, Avid Liquid, Avid Media Composer, Final Cut,)
- After Effects
- Adobe Ultra
- Adobe Soundbooth