Arş. Gör. Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim ve Yabancı Dil

Doktora
2009 -2017 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans
2006 - 2009 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü

Lisans
1999 - 2004 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yabancı Diller
İngilizce, Almanca

Akademik Çalışmalar

TEZLER

 Yüksek Lisans Tezi:

Çetinkaya, Eda. (2009). "Tüketim Toplumu Bağlamında Türkiye'de Televizyon Programlarında Yayınlanan Sanal, Bant ve Tanıtıcı Reklamlar", Danışman Prof. Dr. Asker Kartarı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.

Doktora: 

Çetinkaya, Eda. (2017). "Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Deneyimleri", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, Ankara.

Doktora Sonrası Araştırma: 

(2023 Ekim - 2024 ... ) Sosyal Bilimlerde Dijital Teknolojiler, Bilgi ve Akademi: Türkiye ve Hollanda’nın Akademi Kültürlerine Dair Karşılaştırmalı Bir Etnografi Çalışması." 

YAYINLAR

Ulusal Hakemli Dergi:

Çetinkaya, Eda. (2014). "Küresel Medya Formatlarının Temel Aktörleri", Kültür ve İletişim, 17(2), Ankara: İmge Kitabevi, s: 100-124.

Çetinkaya, Eda. (2012). "1930'lardan 1970'lere Türkiye'nin Gündelik Hayatında Yeni Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Radyo". Kültür ve İletişim, 15 (1), s: 37-71.

 

Uluslararası Hakemli Dergi: 

Çetinkaya Yarımçam, Eda (2017). "Sosyal Bilimler Alanındaki Akademisyenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Anlatıları". Moment Dergi. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi. 4(2): 326-351.  www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/284

Çetinkaya, Eda. (2014). "Sosyal Bilimler Alanındaki Akademisyenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Pratikleri: Bitmemiş Bir Alan Çalışmasından Notlar". Mülkiye Dergisi, 38(2), s:9-33. mulkiyedergi.org/article/view/5000046166

 

Uluslararası Kitap Bölümü: 

Çetinkaya, Eda. (2017). "Turkish Academics' Encounters with the Index in Social Sciences". Universities in the Neoliberal Era. Academic Cultures and Critical Perspectives. (Ed: Hakan Ergül & H. Simten Coşar). Palgrave MacMillan. 61- 92. Ebook ISBN 978-1-137-55212-9. Hardcover ISBN 978-1-137-55211-2 www.palgrave.com/us/book/9781137552112#reviews

 

BİLDİRİLER

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Yer Alan Bildiriler:

Çetinkaya, Eda (2012). "Dijital Bölünme: Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Eşitsizlikler", 2nd International Communication Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation, 02-04 Mayıs, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan.

http://manas.kg/iletisim.sempozyum/semp.pdf  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınlar: 157 Kongreler ve Sempozyumlar Dizisi: 25, s: 194-204. ISBN 978-9967-26-685-8

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

Çetinkaya Yarımçam, Eda. (2021). "Pandemide Sağlık Okuryazarlığının Gazete Oksijen Üzerinden İncelenmesi".   ICDAH2021. II. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı: "Sağlığın Geleceği: Multidisipliner Yaklaşımlar”. çevrimiçi. 26-28 Mayıs 2021. Sunum Tarihi: 27 Mayıs 2021.

Çetinkaya, Eda. (2017). “'Usage Practices and Receptions of Information and Communication Technologies by Academics in Social Sciences”. The Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT) Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives. Hacettepe University, Ankara, Turkey. 22- 26 May 2017. Presentation Date: 25 May 2017.

Çetinkaya, Eda. (2017). “'Young Hopes' Digital Storytelling Workshop as a Field for Researching Digital Literacies”. The Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT) Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives. Hacettepe University, Ankara, Turkey. 22- 26 May 2017. Presentation Date: 25 May 2017.

Çetinkaya, Eda (2014). "Information and Communication Technologies in Academic Everyday Life Practices: An incomplete ethnographic study from Turkey". University in the Neoliberal Era: Cultures, Stories, Voices that Matter International Workshop. 19 Haziran 2014, École de Gouvernance et d'Économie de Rabat (EGE) & Centre Jacques Berque (Rabat), CNRS-France, Rabat, Morocco. www.cjb.ma/icalrepeat-detail/376/2014/06/19/atelier-international-l-universite-a-l-heure-du-neo-liberalisme-des-cultures-des-histoires-et-des-voix-qui-comptent/4c847e77509e6912145c89b305ccd77a.html

Çetinkaya, Eda (2014). "What does a two week technology detox have to offer for digital storytelling?". International Digital Storytelling Conference: Digital Storytelling in Times of Crisis. 8-10 Mayıs 2014, Hellenic American Union, Atina,Yunanistan. dst.ntlab.gr/

Çetinkaya, Eda (2013). "Academic Usage of Information and Communication Technologies by Academicians in Social Sciences in Turkey". World Social Science Forum 2013: Social Transformations and the Digital Age. 13-15 Ekim 2013, Palais des Congrès de Montréal, Montréal, Kanada. www.wssf2013.org/                                                www.wssf2013.org/panel-comit%C3%A9/changing-research-practices-and-emerging-ways-perceiving-social-sciences

Çetinkaya, Eda (2013). "Öğrenci Tabanlı Dijital Hikâye Anlatımı Atölyelerinde Karşılaşılabilecek Zorluklara Dair Kolaylaştırıcı Deneyimleri". 5th International Digital Storytelling Conference. 8-10 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. iletisim.hacettepe.edu.tr/dosyalar/program_web.pdf

 Şimşek, B.; Oğuz, H; İnce, Ş; Zeybek Kabakcı, G.; Çetinkaya, E. (2012). "Reflections From a Co-Creative Practice: Digital Storytelling in Turkey". International New Media Conference 2012, 17-19 Ekim 2012, İstanbul Üniversitesi. www.inm-c.info/

 

Ulusal Bildiriler: 

Yıldız, Nevin; Kara, Umut Yener; Çetinkaya Yarımçam, Eda ve Tongarlak, Nusret. (2023). "Türkiye'de İletişim Araştırmaları ve Eğitiminin Kurumsallaşma Serüvenini ve Güncel Durumunu Haritalandırmak"  Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de İletişim Sempozyumu. Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 21 Aralık 2023. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Bildiri Sunumu.

Çetinkaya Yarımçam, Eda. (2019). "Akademide Yeni Eşitsizlikler: Akademisyenlerin Sosyal ve Kültürel Sermayelerinin Dijital Teknoloji Kullanımları Üzerinden Alımlanması" 4 Ekim 2019. Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre. 4-5 Ekim 2019. İzmir Barolar Birliği. İzmir. 

Çetinkaya, Eda. (2017). "Dönüşen Bilimsel Habituslar: Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Akademi ve Akademisyenliğe Yönelik Alımlamaları". 30 Kasım 2017. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 29 Kasım- 1 Aralık 2017. ODTÜ. Ankara.  tsbd.org.tr/2017/11/15/guncel-15-ulusal-sosyal-bilimler-kongresi-programi/

 

Diğer Yayınlar 

Çetinkaya, Eda (2013). "Afet Durumlarında Sağlık Kuruluşları İçin İletişimin Önemi ve Yönetimi". HAMER Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi içindeEd: Kerim Hakan Altıntaş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. s:329-333. ISBN: 978 975 491 360 6 

 

 

Yürütülen Dersler

2022- 2023 Bahar Dönemi

İLE 352 "Sosyal Medya İncelemelerine Giriş" Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Seçmeli Lisans Dersi

2022- 2023 Güz Dönemi

İLE 303 "Yeni Medya Çalışmaları" Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Zorunlu Lisans Dersi

İLE 450 "Dijital Yayıncılık ve Medya" Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Seçmeli Lisans Dersi

2021- 2022 Güz Dönemi

İLE 303 "Yeni Medya Çalışmaları" Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Zorunlu Lisans Dersi

2020- 2021 Bahar Dönemi

İLE 352 "Sosyal Medya İncelemelerine Giriş" Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Seçmeli Lisans Dersi

2020- 2021 Güz Dönemi

İLE 303 "Yeni Medya Çalışmaları"  Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Zorunlu Lisans Dersi

 2019-2020 Güz Dönemi

"İLT 101 Eleştirel Medya Okuryazarlığı"  Beytepe kampüsüne açık seçmeli lisans dersi 
"GKS 106-01 Medya Okuryazarlığı" Eğitim Bilimleri Fakültesi lisans dersi
"OOE 216 Çocuk ve Medya" Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans dersi

2017- 2019 Güz ve Bahar Dönemleri

İLT 101 "Eleştirel Medya Okuryazarlığı" Hacettepe Üniversitesi Seçmeli Lisans Dersi  iletisim.hacettepe.edu.tr/pdata/index.php

Asiste Edilen Dersler

2018- 2019 Bahar Dönemi

İLT 716 Gündelik Hayatın Tarihi (Asistan)

Dersin Sorumlusu: Dr. Şengül İnce 

2017-2018 Güz Dönemi

İLT 732 DİJİTAL KÜLTÜRLER (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Burcu Şimşek

2016-2017 Bahar Dönemi 

İLT 732 DİJİTAL KÜLTÜRLER (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Burcu Şimşek

2016-2017 Güz Dönemi

İLT 740 Sağlık İletişimi Kuramları ve Güncel Tartışmalar (Asistan)

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Burcu Şimşek

2015-2016 Güz Dönemi

İLT 740 Sağlık İletişimi Kuramları ve Güncel Tartışmalar (Asistan) 

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek

2014-2015 Bahar Dönemi

İLT 732 DİJİTAL KÜLTÜRLER (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek

2013-2014 Bahar Dönemi

İLT 732 DİJİTAL KÜLTÜRLER (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek

2013-2014 Güz Dönemi

İLT 517 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Burcu Canar

2012-2013 Bahar Dönemi

İLT526 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Ergül

2012- 2013 Güz Dönemi

İLT 517 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Ergül

İLT 662 GÜNDELİK HAYAT ETNOGRAFİSİ (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Ergül

2011-2012 Bahar Dönemi

İMO 324.01 İLETİŞİM (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Dr. Burcu Şimşek

2011-2012 Güz Dönemi

İLT 662 GÜNDELİK HAYAT ETNOGRAFİSİ (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Ergül

2010-2011 Bahar Dönemi

İLT 100 İLETİŞİM (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

İLT 661 MODERNLEŞME KURAMLARI ve MEDYA (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Ergül

2010-2011 Güz Dönemi

İLT 100 İLETİŞİM (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

İLT 616 GÖRSEL KÜLTÜR ve İDEOLOJİ (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

2009-2010 Bahar Dönemi

İLT 522 TEMEL HUKUK BİLGİSİ (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Selma Çetiner Şekerci

İLT 100 İLETİŞİM (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

2009-2010 Güz Dönemi

İLT 512 İLETİŞİM TARİHİ (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Nurcan Törenli

2008- 2009 Bahar Dönemi

İMO 324 İLETİŞİM (Asistan)
Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Asker Kartarı

Akademik İlgi Alanları

Yeni Medya ve Yeni İletişim Teknolojileri
Gündelik Hayat İncelemeleri
İletişim Etnografisi
Bilgi Sosyolojisi
Sağlık İletişimi

Görev Alınan Ulusal ve Uluslararası Projeler

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi (BAP) desteğiyle  - "Türkiye'de İletişim ve Medya Araştırmalarını Haritalandırmak: Kurumsallaşma Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme" (Yürütücü: Ayşe Nevin Yıldız, Araştırmacılar: Eda Çetinkaya Yarımçam, Umut Yener Kara, Bursiyer: Nusret Tongarlak) Ocak 2023- ... 

Avrupa Birliği Erasmus + Programı, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajans ve Arkas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen Erasmus + 2020-1 – TR 01 – KA 201-094326 Projesi kapsamında “Duygular ve Robotik: Farklı Kültürler, Eğitim Sistemleri ve Nüfuslar Arasında Bir Araştırma”. Dijital hikaye anlatımı atölyesi eğitmen, kolaylaştırıcı.  09 – 14 Ocak 2022. 

"Fas'ta ve Türkiye'de Yaşayan Mülteci Gençlerle Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Düzenleme Projesi" Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi. Araştırmacı ve atölye kolaylaştırıcı olarak görev alınmıştır. Proje Yöneticisi: Dr. Şengül İnce. (14.02.2017- 14.12.2017) 

"Buluşmalar: Avustralya ve Türkiye Arasında Dijital Hikaye Anlatımı". Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi. Araştırmacı ve atölye kolaylaştırıcı olarak görev alınmıştır. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK. (06.04.2015- ... )

"Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Pratikleri" başlıklı tez araştırmam Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi tarafından desteklenmiştir. (28.05.2013- 26.04.2016)

"Hacettepe Üniversitesi Öğrenci ve Personeli ile Kurum Kültürünü Güçlendirmek Üzere Dijital Hikâye Anlatımı Atölyeleri Düzenleme Projesi" Yardımcı araştırmacı, kolaylaştırıcı olarak görev alınmıştır. Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Burcu Şimşek (Aralık 2013 -Kasım 2016)

İş Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi (Ocak 2009 - … )

CEPA AVM, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu (Eylül 2008 - Ocak 2009)

Radyo ODTÜ, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu (Ağustos 2006 – Şubat 2008)

Ankara Sinema Derneği – Gezici Film Festivali, Festival Yönetmeni Asistanlığı, Halkla İlişkiler (Mart 2006 – Temmuz 2006)

Diğer Etkinlikler

Eğitimler 

11- 13 Nisan 2018 TÜBİTAK BİDEB 2237 desteği ile gerçekleşen “iletişim Bilimleri, Medya ve Yeni Medya Çalışmaları Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi”ne katılım. Giresun Üniversitesi. 

Sunumlar

Hacettepe Üniversitesi Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (HAMER) 8- 12 Haziran 2015 tarihleri arasında 7. kez düzenlediği "Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi Kursu” kapsamında 12 Haziran 2015 tarihinde “Doğal Afet Durumlarında Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları İçin İletişimin Önemi ve Yönetimi” sunumu yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (HAMER) 8- 13 Haziran 2014 tarihleri arasında 6. kez düzenlediği "Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi Kursu” kapsamında 13 Haziran 2014 tarihinde “Doğal Afet Durumlarında Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları İçin İletişimin Önemi ve Yönetimi” sunumu yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (HAMER) 9- 14 Haziran 2013 tarihleri arasında 5. kez düzenlediği "Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi Kursu” kapsamında 14 Haziran 2013 tarihinde “Doğal Afet Durumlarında Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları İçin İletişimin Önemi ve Yönetimi” sunumu yapıldı.

HAMER'in 11- 15 Haziran 2012 tarihleri arasında 4. kez düzenlediği "Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi Kursu” kapsamında 15 Haziran 2012 tarihinde “Doğal Afet Durumlarında Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları İçin İletişimin Önemi ve Yönetimi” sunumu yapıldı.

HAMER'in “Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi Kursu” kapsamında “Doğal Afet Durumlarında Sağlık Kuruluşları İçin İletişimin Önemi ve Yönetimi” sunumu. 10 Haziran 2011. Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Üyelikler

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Üyesi (2009- ...)

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Günleri, Organizasyon Ekip Üyesi (Ekim 2011- 2012)

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi "İletişim Bilimciler İletişim Konuşuyor" Organizasyon Ekip Üyesi (2015- ...)

Burslar / Ödüller

Travel grantee, World Social Science Forum 2013: Social Transformations and the Digital Age. 13-15 Ekim 2013, Montréal, Kanada.  www.wssf2013.org/

Hacettepe Üniversitesi 2016 2017 Akademik Yıl Açılışı Teşekkür Takdim Töreni. İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi Toplumsal Sorumluluk Ödülü. Atölye Ekip Üyesi. 11 Ekim 2016 

Tübitak 2219 Yurt dışı doktora sonrası araştırma burs programı 2022 2.dönem bursiyeri. Proje başlığı: "Sosyal Bilimlerde Dijital Teknolojiler, Bilgi ve Akademi: Türkiye ve Hollanda’nın Akademi Kültürlerine Dair Karşılaştırmalı Bir Etnografi Çalışması."